28.08.2021 ob 22:57
Deli članek
Manj zanimanja za nižje in srednje poklicno izobraževanje

 

Ljubljana (MOREL)V šolskem letu 1991/92 je bilo v srednješolsko izobraževanje vključenih 94.423 dijakov, skoraj trideset let kasneje pa približno 20.000 manj (73.854). Od tedaj do šolskega leta 2020/21 se je delež vpisanih po posameznih vrstah izobraževanja znatno spremenil.

Skoraj tri četrtine vseh dijakov (fantov), 74 %, se je v šolskem letu 2020/21 odločilo za poklicne in strokovne programe; v največjem številu sta jih zanimali področji tehnika in računalništvo. Dekleta so se za te programe odločala v manjšem številu (56 % vseh dijakinj); v največjem številu so se odločile za programe s področij zdravstvo, osebne storitve in poslovne vede. To so ugotovili na SURS. (konec)