18.11.2021 ob 16:12
Deli članek

Brežice (MOREL)- Društvo ICOM Slovenija – Mednarodni muzejski svet vsako leto podeljuje stanovski nagradi z namenom vzpodbujanja, popularizacije in promoviranja mednarodnega mreženja slovenske muzejske misli in dela. Mednarodna  sodelovanja slovenskih strokovnjakov s kolegi v tujini, medinstitucionalna povezovanja, participativnost in vzajemni projekti na mednarodnem nivoju omogočajo preplet vsebin in njegovo svetovno kontekstualizacijo. Tako vzpostavljen mednarodni dialog vzpodbuja kritičen pogled in konstruktivno kritiko, diskusije o dediščinskih temah in vsebinah in s tem posledično dviga znanja in poznavanja o pomenu kulturne dediščine in njeni zgodovinski in sociološki prepletenosti.  Promovira se razvoj in pomen muzejev kot institucij, prinašajo nove ideje in prispeva k razvoju zavesti.

Jutri bo podelitev nagrad potekala v Posavskem muzeju Brežice. Tudi tokrat bodo podelili dve nagradi, in sicer Nagrado za mednarodno prepoznavne projekte ter Nagrado za promoviranje vsakoletne izbrane ICOM-ove teme z letošnjim naslovom Prihodnost muzejev: okrevanje in novi izzivi.

Letošnji prejemniki Nagrade ICOM Slovenija za delo na mednarodnem področju so dr. Tanja Roženbergar, dr. Mojca Marija Terčelj, Danijela Grgić in mag. Jasna Kralj Pavlovec (Slovenski etnografski muzej). Nagrado prejmejo za projekt La Doctora: Življenje in delo slovenske znanstvenice v Paragvaju.

Prejemniki Nagrade ICOM Slovenija za promoviranje vsakoletne izbrane ICOM-ove teme so Simona Vidmar, Jure Kirbiš in Breda Kolar Sluga (Umetnostna galerija Maribor). Nagrado prejmejo za projekt EKO 8 Mednarodni trienale umetnost in okolje, Pismo za prihodnost. (konec)