01.10.2021 ob 13:06
Deli članek
Največ izobraževalnega kadra pripada srednji generaciji

Ljubljana (MOREL)- V študijskem letu 2020/21 je bilo v visokošolske in višješolske študijske programe vpisanih skoraj 83.000 študentov in študentk. 9,1 % izmed njih je bilo vpisanih v program Izobraževalne znanosti in izobraževanje učiteljev. Številčno razmerje med moškimi in ženskami, zaposlenimi v izobraževanju, se, kot kaže, ne bo spremenilo: v akademskem letu 2020/21 se je namreč v prej omenjeni program vpisalo 86,6 % študentk in 13,4 % študentov.

Največ vzgojiteljev in učiteljev, 56,6 %, je v šolskem oz. akademskem letu 2020/21 pripadalo srednji generaciji, tj. starostni skupini 30–49 let, sledili so starejši od 49 let (33,6 %) in mlajši od 30 let (9,8 %  Javni izdatki za formalno izobraževanje so v letu 2019 znašali 2.376 milijonov EUR ali 4,91 % BDP in so bili višji kot v letu 2018. Največji del navedenega zneska je bil namenjen osnovnošolskemu izobraževanju. To so sporočili iz SURS. (konec)