13.09.2021 ob 11:37
Deli članek
Osebni avtomobili v Sloveniji so v povprečju čedalje starejši


Ljubljana (MOREL)- Slovenski osebni avtomobil je bil v 2020 star povprečno 10,4 leta. Povprečna starost osebnih avtomobilov, registriranih v Sloveniji, se je v zadnjem desetletju povečala za 2 leti; v 2011 je namreč znašala 8,4 leta. Hkrati se je v tem času opazno povečalo tudi število osebnih avtomobilov, starejših od 12 let. V letu 2020 so toliko stari avtomobili predstavljali kar 43 % vseh osebnih avtomobilov (v 2011: 29 %).

Na ravni statističnih regij so osebni avtomobili v povprečju najstarejši v goriški statistični regiji (povprečno 12 let). Sledita ji primorsko-notranjska (11,4 leta) in posavska statistična regija (11,1 leta). Povprečno najmlajši so osebni avtomobili v osrednjeslovenski (9,8 let), koroški (10 let) ter pomurski in gorenjski statistični regiji (v vsaki 10,2 leti). to so sporočili iz SURS. (konec)