13.09.2021 ob 11:28
Deli članek
Sopotništvo si je doslej organiziralo prek interneta več kot 100.000 oseb

Ljubljana (MOREL)- Ena izmed možnosti za zmanjšanje prometne obremenjenosti in posledic za okolje je deljenje prevoznega sredstva oz. sopotništvo (ang. carpooling). Gre za obliko mobilnosti, pri kateri se več oseb, ki niso člani istega gospodinjstva, dogovori za skupen prevoz in deljenje stroškov. Tak način organizacije mobilnosti je spodbudil tudi internet. 

V letu 2019 si je 105.270 oseb (7 %, v EU-27: 8 %), starih 16–74 let v obdobju 12 mesecev, organiziralo prevoz pri drugi fizični osebi prek posredniške spletne strani, mobilne aplikacije za urejanje prevozov (npr. prevoz.org) ali družbenih omrežjih. To je bilo 29 % več kot leta 2018 in 69 % več kot 2017. 

V letu 2019 si je organiziralo prevoz prek posredniške spletne strani ali mobilne aplikacije za urejanje prevozov v obdobju 12 mesecev 6,4 % oseb, prek drugih spletnih strani, aplikacij ali družbenih omrežij pa 0,5 %.

Med državami članicami EU je bil odstotek oseb, ki so si v letu 2019 organizirale prevoz na tak način, najvišji v Estoniji (29 %). Sledili sta Irska (26 %) in Malta (25 %). Najmanj oseb si je organiziralo prevoz prek interneta na Cipru, v Grčiji in Bolgariji (po 2 %). To so sporočili iz SURS. (konec)