25.01.2022 ob 08:08
Deli članek
CPI 2021: Slovenija najslabše po letu 2013

Ljubljana (MOREL)-  Slovenija je na Indeksu zaznave korupcije Transparency International - Corruption Perception Index (CPI 2021) dosegla 41. mesto z oceno 57 (rezultat 0 pomeni visoko koruptivnost države, rezultat 100 pa »zelo čisto« državo, več o CPI v okvirju na dnu dokumenta). Slovenija je tako izgubila 3 točke in se je še dodatno oddaljila od povprečja EU (povprečna ocena Indeksa držav članic: 64) in OECD (povprečna ocena Indeksa držav članic: 67).

V Transparency International (TI) Slovenia poudarjamo, da je potiskanje preprečevanja korupcije na obrobje političnega parketa privedlo do stanja, ki ga odraža rezultat. Ta razgalja večletno pomanjkanje temeljitejših reform in nekatere slabe prakse v zadnjih letih.

»Po večletni stagnaciji je ob ponavljajočih aferah, pritiskih na medije, civilno družbo in neodvisne institucije žal pričakovano prišlo do padca, ki zbuja skrb. V supervolilnem letu potrebujemo jasne zaveze političnih akterjev, da bodo padec nemudoma zaustavili in obrnili trend,« je povedal Samo Bardutzky, začasni predsednik TI Slovenia.

Eden izmed prvih preizkusov bo zakonska zaščita žvižgačev, kjer je bil predlog zakona javno predstavljen decembra, a ima številne pomanjkljivosti. V TI Slovenia pričakujemo bolj vključujoč strokovni dialog za izboljšanje predloga in zavezo političnih akterjev, da se bodo zavzemali za sprejem celostne zaščite žvižgačev, zato je ta del zahtev iniciative Glas ljudstva.

Transparency International ob objavi letošnjih rezultatov poudarja pomen spoštovanja temeljnih človekovih pravic za učinkovit boj proti korupciji. Ob pomanjkanju napredka v večini držav ter zgodovinsko najnižjih ocenah pri 27 državah, je mogoče opaziti krčenje temeljnih pravic in nazadovanje demokratičnih standardov. Napadi in umori borcev za človekove pravice, vohunjenje za novinarji in civilno družbo ter ukinjanje neodvisnih medijev so trendi, ki omogočajo korupcijo.

»Tudi v Sloveniji so se med epidemijo sprejemale odločitve, ki so zelo široko posegale v temeljne človekove pravice, ki so pomembne za nadzor nad oblastjo,« je povedal dr. Samo Bardutzky. Krčenje demokratičnih standardov so zaznali tudi za to specializirani indeksi. Mednarodni inštitut za demokracijo in volilno pomoč (IDEA) je v zadnjem poročilu posebej izpostavil zdrs demokracije v Sloveniji.1

V letošnjem poročilu Transparency International med priporočili izpostavlja pomembnost ohranjanja pravic, ki so potrebne za vzpostavljanje odgovornosti vodilnih v državah, pomen krepitve neodvisnih nadzornih institucij, nujnost spopadanja z mednarodno korupcijo in transparentnost porabe javnih sredstev.

Letošnja analiza je med drugim pokazala, da so države, ki na indeksu dosegajo slabše rezultate, praviloma slabše uvrščene tudi na Civil Liberties Score.2

Kar dve tretjini vseh držav na indeksu sta ocenjeni z oceno, nižjo od 50, povprečna ocena je 43. Ob Sloveniji je še 26 drugih držav letos beležilo najnižjo oceno od leta 2012.

Najvišje na Indeksu zaznave korupcije za leto 2021 med 180 državami so Nova Zelandija, Finska in Danska (vse z oceno 88), ki si delijo prvo mesto, sledijo pa Singapur, Švedska in Norveška (ocena 85). Vse te države zaznamujejo stabilna vladavina prava, močne neodvisne nadzorne institucije in široko družbeno soglasje glede neprimernosti zlorabe javnih funkcij in sredstev v zasebne namene.

Dosledno z rezultati preteklih let so se najnižje vnovič uvrstile šibke, nestabilne države, kjer so do nedavnega oziroma kjer še vedno potekajo oboroženi konflikti: Južni Sudan (ocena 11), Somalija (ocena 13), Sirija (ocena 13), Venezuela (ocena 14) in Jemen (ocena 16).

Od CPI 2012 do CPI 2021 so največji napredek v svetovnem merilu dosegli Sejšeli (+18), Armenija (+15) in Italija (+ 14). Najbolj so v enakem obdobju nazadovale Sveta Lucija (-15), Sirija (-13) in Ciper (-13).

Madžarska ostaja najslabše ocenjena sosednja država (ocena 43, 73. mesto), od leta 2012 je izgubila že 12 točk. Nekoliko bolje od Madžarske sta uvrščeni sosednji Hrvaška (ocena 47 točk, 63. mesto) in Italija (ocena 56, 42. mesto). Opazno boljšo uvrstitev od vseh sosednjih in naše države je dosegla Avstrija (ocena 74 točk, 13. mesto). Povprečna ocena držav članic Evropske unije je 64 točk.

Več podrobnosti o Indeksu zaznave korupcije CPI 2021 najdete na www.transparency.si in www.transparency.org.

(konec)