22.11.2021 ob 21:41
Deli članek
Evropska komisija podpira države v covid krizi

Bruselj (MOREL)- Evropska komisija je ugotovila, da so spremembe vseevropskega jamstvenega sklada, ki je bil vzpostavljen v podporo podjetjem pri soočanju s posledicami pandemije COVID-19, v skladu s pravili EU o državnih pomoči.

Sklad je bil vzpostavljen 14. decembra lani in ga s podporo držav članic upravlja Evropska investicijska banka. Predvsem malim in srednjim podjetjem omogoča koordiniran dostop do finančne podpore v obliki dolžniških in lastniških instrumentov.

Sklad omogoča sodelovanje vseh držav članic, pri čemer se je doslej za sodelovanje odločilo 22 držav članic, med njimi tudi Slovenija.

Evropska komisija je odobrila sledeče spremembe sklada, in sicer: (1) povečanje finančne zgornje meje in maksimalnega roka zapadlosti za določene zajamčene produkte; (2) možnost za banke, da vključijo posojila in druge možnosti financiranja v okvir jamstva sklada do 30. junija 2022 ter dodatno podaljšajo rok zapadlosti teh posojil v upravičenih okoliščinah; (3) produkt nove košarice obveznic za naslavljane specifičnih finančnih potreb malih in srednjih podjetij ter podjetij s srednje veliko tržno kapitalizacijo. To so sporočili iz predstavništva evropske komisije v Sloveniji. (konec)