15.12.2021 ob 23:03
Deli članek
Evropska komisija predlaga razogljičenje stavbnega fonda EU do leta 2050

Bruselj (MOREL)- Evropska komisija je danes predlagala uskladitev pravil o energijski učinkovitosti stavb z evropskim zelenim dogovorom in razogljičenje stavbnega fonda EU do leta 2050. Ta predlog bo prispeval k prenovi domov, šol, bolnišnic, pisarn in drugih stavb za namen zmanjšanja emisij toplogrednih plinov in stroškov za energijo.

Glede na predlagana pravila bi morale biti od leta 2030 vse nove stavbe brezemisijske. Vključena je tudi zahteva minimalnih standardov energetske učinkovitosti na ravni EU, da se posodobi 15 % stavbnega fonda z najslabšo energetsko učinkovitostjo v vsaki državi članici. Predvidene so jasnejše energetske izkaznice z boljšimi podatki, vključitev nacionalnih načrtov za prenovo stavb v nacionalne energetske in podnebne načrte ter posodobitev infrastrukture za polnjenje električnih vozil.

Komisarka za energijo Kadri Simson je pojasnila: »Stavbe porabijo 40 % naše energije in ustvarijo 36 % emisij toplogrednih plinov. Večina stavb v EU ni energetsko učinkovita in jih še vedno poganjajo fosilna goriva. V zvezi s tem potrebujemo nujne ukrepe, saj bo leta 2050, ko mora biti Evropa podnebno nevtralna, še vedno stalo več kot 85 % današnjih stavb.« To so sporočili iz predstavništva evropske komisije v Sloveniji. (konec)