28.07.2021 ob 22:45
Deli članek
Imenovanje neodvisnega naložbenega odbora

Bruselj (MOREL)- Včeraj je Evropska komisija imenovala 12 zunanjih strokovnjakov, ki so postali člani naložbenega odbora sklada InvestEU za obdobje štirih let. Člani so bili imenovani na predlog usmerjevalnega odbora in prinašajo strokovna znanja s področij in sektorjev, ki jih pokriva program InvestEU.

Imenovanje neodvisnega naložbenega odbora je še en mejnik pri izvajanju programa InvestEU, ki bo EU zagotovil ključno dolgoročno financiranje in pritegnil potrebne zasebne naložbe za trajnostno okrevanje ter izgradnjo bolj zelenega, digitalnega in odpornega evropskega gospodarstva.

Naložbeni odbor odloča o dodelitvi jamstev EU za naložbe in financiranje ukrepov, ki jih predlagajo izvajalski partnerji programa InvestEU. V celoti neodvisen naložbeni odbor sprejema odločitve na podlagi obrazca za zahtevo po jamstvu in preglednice, ki ju zagotovijo izvajalski partnerji z namenom, da se zagotovi skladnost z uredbo o vzpostaviti programa InvestEU in naložbenih smernic. To so sporočili iz predstavništva evropske komisije v Sloveniji. (konec)