24.06.2021 ob 17:35
Deli članek
Izboljšana pravila, ki določajo naloge Evropskega varuha človekovih pravic

Bruselj (MOREL)- Evropski parlament je s soglasjem Sveta EU in pozitivnim mnenjem Evropske komisije sprejel izboljšana pravila, ki določajo naloge evropskega varuha človekovih pravic. Z novo uredbo, ki jo je sprejel Evropski parlament, je bil mandat Evropskega varuha človekovih pravic podaljšan. Nova pravila usklajujejo delovanje evropskega varuha človekovih pravic z Lizbonsko pogodbo. Varuh bo lahko začel preiskave, kadar koli bo za to našel razloge ter predlagal rešitve za zadeve o katerih poteka preiskava, in sicer v primerih ponavljajočih, sistematičnih in posebej resnih primerov nepravilnosti. Pravila prav tako pojasnjujejo pogoje za dostop do dokumentov in sodelovanje z organi držav članic ter institucijami, agencijami, uradi in organi EU. Predvidene so še določbe za zaščito žrtev nadlegovanja in žvižgačev ter obdobje, ki mora preteči, preden se lahko politični funkcionarji potegujejo za funkcija varuha.

»Pozdravljam odločitev o posodobitvi statuta, saj ne le utrjuje obstoječe dobre prakse, temveč daje večjo pozornost pomembnim temam, kot so nadlegovanje, navzkrižje interesov in žvižgači. Verjamem, da bo to izboljšalo delo Evropskega varuha človekovih pravic, kar bo navsezadnje koristilo vsem Evropejcem, podjetjem in združenjem. Zelo cenim odlično delo in sodelovanje med kolegi v Evropskem parlamentu, Svetu in Evropski komisiji,« je dejal podpredsednik Evropske komisije Maroš Šefčovič. To so sporočili iz predstavništva evropske komisije v Sloveniji. (konec)