02.06.2021 ob 17:18
Deli članek
Izdali dolgoročne obveznice v vrednosti 80 milijard evrov 

Bruselj (MOREL)- Evropska komisija bo v letu 2021 izdala dolgoročne obveznice v vrednosti 80 milijard evrov ter tako začela pridobivati sredstva za financiranje okrevanja Evrope v okviru instrumenta NextGenerationEU.

Poleg tega bo za kritje preostalih zahtev po financiranju izdala menice v vrednosti več deset milijard evrov. Točen znesek tako obveznic kot menic EU bo odvisen od potreb po financiranju. Komisija bo tako lahko v drugi polovici leta financirala vsa nepovratna sredstva in posojila državam članicam, načrtovana v okviru mehanizma za okrevanje in odpornost, ter krila potrebe politik EU, ki se financirajo s sredstvi instrumenta NextGenerationEU. To bo pomagalo pokriti najnujnejše potrebe držav članic in jih usmeriti na pot trajnostnega okrevanja ter zelene, digitalne in odporne Evrope.

Prva izdaja vrednostnih papirjev v okviru instrumenta NextGenerationEU naj bi bila še v juniju, prve menice EU pa bodo izdane septembra, ko bo začel delovati dražbeni sistem EU.

Za financiranje instrumenta NextGenerationEU si bo Evropska komisija v imenu EU na kapitalskih trgih izposodila do 750 milijard evrov v cenah iz leta 2018 ali do približno 800 milijard evrov v tekočih cenah. EU bo tako postala ena od največjih izdajateljic vrednostnih papirjev v evrih. To so sporočili iz predstavništva evropske komisije v Sloveniji. (konec)