03.06.2021 ob 22:16
Deli članek
Komisija omejila prisotnost anilina v nekaterih barvanih materialih igrač

Bruselj (MOREL)- Evropska komisija je z današnjim dopolnilom k Direktivi o varnosti igrač omejila prisotnost anilina v nekaterih barvanih materialih igrač. Nove mejne vrednosti te snovi, za katero obstaja sum, da ima rakotvorne lastnosti, bodo bistveno zmanjšale izpostavljenost otrok tej snovi, ki je sestavni del barvil za tekstilne, usnjene ter prstne barve in je zato lahko prisotna v igračah.

Dopolnilo določa omejitev 10 mg/kg anilina v prstnih barvah, kadar obstaja v prosti obliki, ter 30 mg/kg anilina v tekstilnih in usnjenih barvah, kar je najnižja koncentracija, s katero je mogoče snov zaznati kot del drugih zmesi na podlagi posebnega testa za identifikacijo snovi.

Direktiva o varnosti igrač določa varnostne zahteve, ki jih morajo izpolnjevati igrače, preden se lahko prodajajo v EU. To so sporočili iz predstavništva evropske komisije v Slovenije. (konec)