23.07.2021 ob 22:53
Deli članek
Komisija poenostavila pravila o državni pomoči

Bruselj (MOREL)- Evropska komisija je danes sprejela razširitev področja uporabe uredbe o splošnih skupinskih izjemah, ki bo državam članicam omogočila izvajanje nekaterih ukrepov pomoči brez predhodnega pregleda Komisije. Prenovljena pravila se nanašajo na pomoč, ki jo nacionalni organi dodelijo za projekte, financirane prek nekaterih centralno upravljanih programov EU v okviru novega večletnega finančnega okvira, ter nekatere ukrepe državne pomoči v podporo zelenemu in digitalnemu prehodu, ki so hkrati pomembni za okrevanje po gospodarskih učinkih koronavirusne pandemije.

Izvzetje take pomoči iz obveznosti predhodne priglasitve pomeni veliko poenostavitev, ki državam članicam omogoča hitro izvajanje ukrepov, kadar so izpolnjeni pogoji, ki omejujejo izkrivljanje konkurence na enotnem trgu.Izvršna podpredsednica Margrethe Vestager, pristojna za politiko varstva konkurence, je povedala: «Komisija je danes racionalizirala pravila o državni pomoči, ki se uporabljajo za nacionalno financiranje v okviru nekaterih programov EU. S tem se bo še izboljšalo medsebojno delovanje pravil EU o financiranju in pravil EU o državni pomoči v okviru novega večletnega finančnega okvira. Uvajamo tudi več možnosti za države članice, da zagotovijo državno pomoč za dvojni prehod na zeleno in digitalno gospodarstvo brez predhodnega postopka priglasitve, ne da bi to povzročilo neupravičeno izkrivljanja konkurence na enotnem trgu. Nova pravila bodo državam članicam tudi olajšala hitro zagotavljanje nujno potrebnih sredstev v podporo trajnostnemu in odpornemu okrevanju po gospodarskih učinkih koronavirusne pandemije.»

Da bi izboljšali medsebojno delovanje pravil EU o financiranju in pravil EU o državni pomoči v novem večletnem finančnem okviru, je Komisija poenostavila pravila o državni pomoči, ki se uporabljajo za nacionalno financiranje projektov ali finančnih produktov, ki spadajo na področje uporabe nekaterih nedavno sprejetih programov EU. To so sporočili iz predstavništva evropske komisije v Sloveniji. (konec)