10.01.2022 ob 22:14
Deli članek
Mala in srednja podjetja bodo lahko zaščitila intelektualno lastnino?!

Ljubljana (MOREL)- Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO) je ob podpori Evropske komisije objavil razpis za mala in srednje velika podjetja za sofinanciranje storitev v zvezi z zaščito intelektualne lastnine.

Sredstva bo zagotavljal Sklad za MSP, ki je na pobudo Komisije začel delovati danes pod okriljem EUIPO. Podjetja bodo lahko na podlagi pridobljenih kuponov iz sklada zaprosila za povračilo stroškov v zvezi s storitvami, kot so storitve predhodnega pregleda pravic intelektualne lastnine, zaščita blagovnih znamk in modelov v EU in po svetu ter zaščita patentov. Sklad bo razpolagal s proračunom v višini 47 milijonov evrov. Prispevek Komisije v višini 2 milijonov evrov bo v celoti namenjen storitvam v zvezi s patenti.

Gre za drugi sklad EU, ki bo MSP-je podpiral pri okrevanju po pandemiji covid-19 ter zelenem in digitalnem prehodu v naslednjih treh letih (2022–2024). Sredstva bodo tudi v prihodnje razdeljevana na podlagi razpisov. To so sporočili iz predstavništva evropske komisije v Sloveniji. (konec)