14.09.2021 ob 23:34
Deli članek
Mavrične družine in istospolni pari bi morali uživati enake pravice glede svobode gibanja in pravice do združitve družine kot drugi

Bruselj (MOREL)- Evropski parlament je v resoluciji o pravicah LGBTIQ oseb v EU (sprejeti s 387 glasovi za, 161 proti ter 123 vzdržanimi glasovi) poudaril, da bi morali imeti ti državljani možnost, da uveljavljajo vse svoje pravice, vključno s pravico do prostega gibanja, in to kjer koli v Uniji.

V resoluciji je navedeno, da bi bilo treba zakonske zveze oziroma registrirane partnerske skupnosti, sklenjene v eni državi članici, na enoten način priznati v vseh državah članicah, istospolni zakonci in partnerji pa bi morali biti obravnavani enako kot zakonci in partnerji različnega spola.

Poslanke in poslanci Evropskega parlamenta so poudarili, da bi morala Komisija v skladu s sodbo Sodišča Evropske unije v zadevi „Coman & Hamilton“, v kateri je bilo ugotovljeno, da se določbe o „zakoncu“ iz direktive o prostem gibanju uporabljajo tudi za istospolne pare, proti Romuniji sprejeti ukrepe za uveljavljanje predpisov, ker romunska vlada ni posodobila svoje nacionalne zakonodaje skladno s to sodbo.

V resoluciji nadalje pozivajo vse države EU, naj odrasle, navedene v otrokovem rojstnem listu, priznajo kot njegove zakonite starše. Poslanke in poslanci na splošno želijo, da bi imele mavrične družine enako pravico do združitve družine kot pari različnega spola in njihove družine. V želji, da bi zagotovili, da otroci ne bi ostali brez državljanstva, ko se njihove družine preselijo iz ene države članice v drugo, poslanke in poslanci Evropskega parlamenta zagovarjajo, da bi bilo treba družine obravnavati enako po vsej EU.

Evropski parlament je seznanjen tudi z diskriminacijo, s katero se soočajo skupnosti LGBTIQ na Poljskem in Madžarskem. Zato je pozval, naj EU proti tema državama sprejme nadaljnje ukrepe (postopki za ugotavljanje kršitev, sodni ukrepi in proračunski instrumenti). To so sporočili iz pisarne evropskega parlamenta v Sloveniji. (konec)