19.01.2022 ob 13:21
Deli članek
Novi ukrepi za zagotovitev bolj zdrave pitne vode

Bruselj (MOREL)-  Evropska komisija je sprejela nove ukrepe za zagotovitev bolj zdrave pitne vode v EU. Države EU bodo morale natančneje spremljati morebitno vsebnost dveh endokrinih motilcev, in sicer beta-estradiola in nonilfenola.

Države članice morajo do 12. januarja 2023 vzpostaviti mehanizme za spremljanje v celotni verigi oskrbe z vodo, v primeru prekoračitve vrednosti pa bodo morale ustrezno ukrepati. Komisija bo na seznam potencialno nevarnih snovi za ljudi, kot so endokrini motilci, farmacevtski izdelki ali plastika, po potrebi dodajala nove snovi. Novi mehanizem bo prispeval k doseganju ciljev strategije EU za kemikalije ter akcijskega načrta za ničelno onesnaževanje, da v okolju ne bi bilo strupov.

Endokrini motilci so snovi, ki lahko motijo hormonski sistem in imajo posledično škodljive učinke na ljudi in prostoživeče živalske in rastlinske vrste. To so sporočili iz predstavništva evropske komisije v Sloveniji. (konec)