11.11.2021 ob 17:54
Deli članek
Novo poročilo o razseljevanju znotraj in iz Afrike

Marija Gabriel

Bruselj (MOREL)- Skupno raziskovalno središče Evropske komisije (JRC) je danes objavilo novo poročilo o razseljevanju znotraj in iz Afrike, ki ga povzročajo podnebne spremembe. Poročilo poudarja potrebo po skupnih prizadevanjih na področju migracij, prilagajanja podnebnim spremembam in razvojnih politik, da bi zaščitili prizadete skupnosti.

Komisarka za inovacije, raziskave, kulturo, izobraževanje in mlade Marija Gabriel je dejala: »Raziskave, ki temeljijo na podatkih in dokazih, so ključne za razumevanje in učinkovito odzivanje na svetovne izzive, kot je vpliv podnebnih sprememb na prebivalstvo in mobilnost ljudi. Poročilo Skupnega raziskovalnega središča je nekoliko bolj osvetlilo to večplastno tematiko in nam bo v pomoč pri določanju prednostnih nalog za prihodnja leta.«

Današnje poročilo količinsko opredeljuje prebivalstvo, ki bo v prihodnosti izpostavljeno učinkom podnebnih sprememb, ter povezave med podnebnimi spremembami in nedavnimi migracijami.

Komisija je februarja letos sprejela novo strategijo EU za prilagajanje podnebnim spremembam, v kateri je opredelila pot za pripravo na neizogibne učinke podnebnih sprememb in za doseganje odpornosti na podnebne spremembe do leta 2050.

Lani je bilo skoraj 50 % sredstev za države v razvoju namenjenih prilagajanju podnebnim spremembam ali medsektorskim ukrepom (vključno s pobudami za blažitev podnebnih sprememb in prilagajanje nanje). Na začetku tedna je Komisija za financiranje sklada za prilagajanje v okviru konference COP26 napovedala novo zavezo v višini 100 milijonov evrov. To so sporočili iz predstavništva evropske komisije v Sloveniji. (konec)