20.09.2021 ob 19:46
Deli članek
O krepitvi odnosov med EU in ZDA na področju pravosodja in notranjih zadev 

 


Ljubljana (MOREL)- V okviru predsedovanja Slovenije Svetu EU je danes v Ljubljani potekal sestanek višjih uradnikov EU in ZDA s področja pravosodja in notranjih zadev, ki sta ga vodila pomočnik generalnega direktorja policije in predsedujoči stalnemu odboru za operativno sodelovanje na področju notranje varnosti (COSI) Jože Senica in direktorica Urada za mednarodno sodelovanje in mednarodno pravno pomoč pri ministrstvu za pravosodje, predsedujoča Usklajevalnemu odboru za področje policijskega in pravosodnega sodelovanja v kazenskih zadevah (CATS) za področje pravosodja  Katja Rejec Longar. Sestanek je bil priprava na ministrsko zasedanje, ki bo potekalo še v času slovenskega predsedovanja Svetu EU. 
Krepitev čezatlantskih odnosov je med prednostnimi nalogami slovenskega predsedstva na področju notranjih zadev. Udeleženci so se na sestanku pogovarjali o skupnih varnostnih izzivih, predvsem o sodelovanju na področju boja proti terorizmu, izmenjavi informacij, nasilnem ekstremizmu, sovražnem govoru in rasizmu. Ob tem je predsedujoči COSI Jože Senica poudaril: "S tesnim sodelovanjem lahko zagotavljamo visoko stopnjo varnosti za naše državljane. Veseli me, da smo se tudi na današnjem sestanku zavzeli za nadaljnje sodelovanje in krepitev odnosov med EU in ZDA." Razpravljali so tudi o digitalizaciji, tudi v povezavi s kaznivimi dejanji, storjenimi prek interneta, kot so na primer spolne zlorabe. Zaradi razmer v Afganistanu, ki jih intenzivno spremljamo, s partnerskimi Združenimi državami Amerike krepimo sodelovanje pri migracijah in boju proti tihotapljenju ljudi. Dotaknili so se tudi vizumske vzajemnosti. 

Na dnevnem redu zasedanja je bila tudi razprava o ponovni vzpostavitvi mednarodnih potovanj med EU in ZDA, ki so omejena zaradi pandemije covida 19. Ameriški partnerji so sporočili, da bodo v začetku novembra sprostili omejitve za potnike v mednarodnem prometu, kar je predsedstvo pozdravilo.
Udeleženci so na področju pravosodja poudarili pomen krepitve pravosodnega sodelovanja v kazenskih zadevah med EU in ZDA. Beseda je tekla še o izzivih digitalizacije pravosodja s poudarkom na novih tehnologijah in boju proti digitalni kriminaliteti, tudi v kontekstu odgovornosti digitalnih platform za nelegalne vsebine. Udeleženci so se dotaknili  tudi  instrumentov preiskave in pregona ter varstva podatkov in pridobivanja e-dokazov v luči odnosa med EU in ZDA. Sogovorniki so v okviru prioritet slovenskega predsedovanja Svetu EU razpravljali tudi o razvoju in uporabi zaupanja vredne umetne inteligence na področju pravosodja in notranjih zadev.

To je sporočil Iztok Štefanič iz pravosodnega ministrstva. (konec)