07.06.2021 ob 21:28
Deli članek
Posojilodajalci bodo lažje lupili posojilojemalce

Bruselj (MOREL) - Evropska komisija pozdravlja politični dogovor med Evropskim parlamentom in Svetom EU o predlogu direktive o skrbnikih kreditov in kupcih kreditov. Eden izmed ključnih ciljev direktive iz leta 2018 je izboljšanje dostopnosti in preglednosti sekundarnih trgov za nedonosne kredite.

Direktiva vzpostavlja skupne zahteve za poročanje za kupce kreditov ter obveznost določitve skrbnika kreditov za potrošnike in vlagatelje iz tretjih držav. Tako bodo nova pravila oblikovala enotni trg za skrbnike in kupce kreditov. S tem se bo spodbudila konkurenca, dvignila povprečna prodajna cena nedonosnih kreditov in bistveno znižali stroški servisiranja v korist posojilojemalcev.

»Nova pravila bodo okrepila in izboljšala preglednost trgov in varstvo potrošnikov ter pomagala zagotoviti, da trenutno kriza in morebiten porast nedonosnih kreditov ne bosta vplivala na finančno stabilnost EU,« je poudarila evropska komisarka za finančne storitve, finančno stabilnost in unijo kapitalskih trgov Mairead McGuinness. To so sporočili iz predstavništva evropske komisije v Sloveniji. (konec)