16.06.2021 ob 16:39
Deli članek
Prepoved oglaševanja in sponzorstva fosilnih goriv

Bruselj (MOREL)-  Evropska komisija bo registrirala novo evropsko državljansko pobudo: Prepoved oglaševanja in sponzorstva fosilnih goriv. Organizatorji pobude pozivajo Komisijo, naj predlaga zakonodajo za prepoved oglaševanja in sponzorstva fosilnih goriv, vseh vrst vozil, ki uporabljajo fosilna goriva (razen vozil, ki opravljajo storitve splošnega gospodarskega pomena) in vseh podjetij, ki se ukvarjajo s pridobivanjem, prečiščevanjem, dobavo, distribucijo in prodajo fosilnih goriv. Prepoved bi morala veljati tako na spletu kot tudi zunaj njega ter zajemati oglaševanje in sponzorstvo tudi v zvezi z izobraževanjem, znanostjo, javnimi prireditvami in medijskimi dogodki tretjih oseb.

Komisija na tej stopnji postopka še ni preučila vsebine pobude, temveč zgolj njeno pravno dopustnost. Če bo pobuda, v obdobju enoletnega zbiranja podpore, prejela milijon izjav o podpori iz vsaj sedmih držav, bo Komisija pobudo analizirala in se nanjo odzvala. Komisija se lahko odloči, da bo zahtevo, izraženo v državljanski pobudi, upoštevala ali ne, v obeh primerih pa mora svojo določitev obrazložiti. To so sporočili iz predstavništva evropske komisije v Sloveniji. (konec)