13.10.2021 ob 21:58
Deli članek
Prvi pregled enakosti spolov po regijah v EU

Bruselj (MOREL)- Evropska komisija je danes objavila prvi pregled enakosti spolov po regijah v EU, ki omogoča natančen vpogled, v katerih regijah so ženske najbolj uspešne in v katerih se soočajo z največ težavami. »Zelo sem vesela, da predstavljamo ta prelomen pregled t. i. steklenega stropa, s katerim se soočajo ženske v regijah EU. Poročilo kaže, da je treba storiti še veliko, da bi ženskam pomagali doseči enake možnosti, kot jih imajo moški. Evropska komisija si bo še naprej močno prizadevala za dosego enakosti spolov v Evropi,« je dejala evropska komisarka za kohezijo in reforme Elisa Ferreira.

Dokument temelji na dveh posebej razvitih kazalnikih. S »kazalnikom uspešnosti žensk« je mogoče ugotoviti, v katerih regijah so ženske bolj uspešne, s »kazalnikom prikrajšanosti žensk« pa, v katerih regijah so v primerjavi z moškimi prikrajšane. Iz dokumenta je razvidno, da lahko v povprečju ženske v razvitih regijah dosežejo več in so tam v manjši meri prikrajšane, medtem ko se ženske v manj razvitih regijah soočajo z velikimi izzivi.

Prav tako pregled kaže, da so v okviru držav ženske najbolj uspešne v regijah glavnih mest. Na splošno imajo regije z nižjim kazalnikom uspešnosti žensk tudi nižji bruto domači proizvod na prebivalca, tiste z večjo uspešnostjo žensk pa večjo raven človekovega razvoja. Kakovost upravljanja je večja v regijah, kjer so ženske bolj uspešne. To so sporočili iz predstavništva evropske komisije v Sloveniji. (konec)