23.07.2021 ob 23:03
Deli članek
Slovenija ne spoštuje v celoti prava EU, kar ni nobena novost

Bruselj (MOREL)- Evropska komisija je danes sprejela letno poročilo o spremljanju uporabe prava EU, v katerem je navedeno, kako je Komisija v letu 2020 spremljala in izvrševala pravo EU ter kako uspešne so bile države članice na različnih področjih politik. V poročilu je upoštevan izbruh pandemije COVID-19, pojasnjeni pa so tudi ukrepi Komisije za zaščito pravic, svoboščin in možnosti preživljanja ljudi ter podjetij po vsej Uniji.

Komisija je leta 2020 začela skupno 903 nove postopke za ugotavljanje kršitev. To je 13-odstotno povečanje v primerjavi z letom 2019, ko je bilo novih postopkov 797. Leta 2020 je bilo najmanj novih postopkov zaradi nepravilnega prenosa ali napačne uporabe prava EU začetih proti Danski, Finski, Irski in Nizozemski, največ pa proti Bolgariji, Italiji, Malti in Grčiji.

Slovenija se v poročilu omenja v postopkih za ugotavljanje kršitev glede nepravilnega prenosa pravil EU pri vzpostavitvi enotnega evropskega železniškega območja; prenosa direktive o varstvu podatkov pri preprečevanju, odkrivanju in preiskovanju kaznivih dejanj; popolnega prenosa direktive o vključitvi novih psihoaktivnih snovi v opredelitev pojma »prepovedana droga« in direktive o uporabi podatkov iz evidence podatkov o potnikih za preprečevanje, odkrivanje, preiskovanje in pregon terorističnih in hudih kaznivih dejanj. To so sporočili iz predstavništva evropske komisije v Sloveniji. (konec)