20.10.2021 ob 17:16
Deli članek
Slovenskim železnicam 15 milijonov evrov

Bruselj (MOREL)- . Evropska komisija je odobrila 15 milijonov evrov vredno slovensko shemo državne pomoči za podporo železniškemu tovornemu prometu. Ukrep bo podprl prevoze s posameznimi vagoni in kombinirane prevoze.

Prevoz s posameznimi vagoni je oblika tovornega prevoza, ki je manjši in ima manjšo zmogljivost kot celotni vlak. Kombinirani prevoz je oblika intermodalnega prevoza, kjer večji del prevoza poteka po železnici, celinskih ali morskih vodnih poteh, omejeni del v začetni in/ali zaključni fazi pa po cestah.

Podpora v okviru sheme bo v obliki neposrednih nepovratnih sredstev železniškim podjetjem na voljo do 31. decembra 2023. Komisija je ukrep ocenila v skladu s pravili EU o državni pomoči, zlasti v skladu s členom 93 Pogodbe o delovanju EU in smernicami Evropske komisije o državni pomoči za prevoznike v železniškem prometu iz leta 2008.

Komisija je ugotovila, da je shema potrebna in sorazmerna za spodbujanje uporabe železniškega prometa, ki onesnažuje manj kot cestni promet in zmanjšuje zastoje na cestah. Na ta način bo ukrep koristil okolju in mobilnosti. To so sporočili iz predstavništva evropske komisije v Sloveniji. (konec)