21.06.2021 ob 20:56
Deli članek
Sprejet okvir za vzpostavitev strateškega partnerstva med Evropsko unijo in Kanado

Bruselj (MOREL)- Danes je bil sprejet okvir za vzpostavitev strateškega partnerstva med Evropsko unijo in Kanado na področju kritičnih surovin. Namen partnerstva je spodbuditi trgovino in naložbe skozi varno, trajnostno in odporno vrednostno verigo kritičnih surovin, ki je ključna za prehod na podnebno nevtralna in digitalizirana gospodarstva.

«Partnerstvo s Kanado je pomemben korak k zanesljivi oskrbi EU in diverzifikaciji virov pridobivanja kritičnih surovin, ki jih potrebujemo za podnebno nevtralno gospodarstvo in dvojni prehod. Kanada je bila naravna izbira za oblikovanje prvega partnerstva na področju kritičnih surovin. Je podobno misleča država, bogata z viri, ki z EU deli pomembne okoljske, družbene in upravljavske vrednote, prav tako imamo sklenjen celovit gospodarski in trgovinski sporazum (CETA), ki je ponudil okvir za napredek,» je dejal evropski komisar za notranji trg Thierry Breton.

Strateško partnerstvo EU-Kanada izhaja iz akcijskega načrta Evropske komisije o kritičnih surovinah, ki je bil predstavljen septembra lani in izpostavlja, da bi morala EU oblikovati strateška partnerstva s tretjimi državami, ki so bogate z viri in pri tem uporabiti vse instrumente zunanje politike ter spoštovati mednarodne obveznosti. Evropska unija si prizadeva vzpostaviti strateška mednarodna partnerstva s tretjimi državami, da bi zagotovila oskrbo s kritičnimi surovinami, kar je v skladu z novo industrijsko strategijo EU in cilji iz pregleda trgovinske politike. To so sporočili iz predstavništva evropske komisije v Sloveniji. (konec)