06.10.2021 ob 17:03
Deli članek
Vzpostavljen kompetenčni center za participativno in deliberativno demokracijo

Bruselj (MOREL)- Evropska komisija danes v okviru Skupnega raziskovalnega središča vzpostavlja kompetenčni center za participativno in deliberativno demokracijo. Kompetenčni center je namenjen vzpodbujanju partnerstev in zagotavljanju smernic, orodij ter virov za krepitev vključevanja državljanov v politike. Povečanje državljanskih zborov, žirij in okroglih miz v Evropi je v zadnjih letih pokazalo, da je tovrstno politično vključevanje ključno za vzpostavljanje zaupanja v institucije ter krepitev demokracije na splošno. 

Kompetenčni center je bil vzpostavljen za pomoč institucijam in organizacijam EU po vsej Evropi pri krepitvi njihovih zmogljivosti, za podporo projektom in politikam na področju participativne in deliberativne demokracije. Cilj je, da oblikovalci politik pri snovanju politik preučijo, kako v proces vključiti državljane.

Podpredsednica za demokracijo in demografijo Dubravka Šuica je dejala: »Novi kompetenčni center za participativno in deliberativno demokracijo izraža odločenost Evropske komisije, da sodeluje z državljani pri vprašanjih, ki so jim pomembna. Konferenca o prihodnosti Evrope Evropejcem ponuja osrednjo vlogo pri oblikovanju prihodnosti EU, vzpodbuja k obravnavam skupnih izzivov in pomaga pri določanju naših prioritet. Potekajoči evropski državljanski forumi so res edinstven način izvajanja deliberativne demokracije. Našim državljanom omogočajo vpliv, ki ni omejen le na volitve, in tako pomagajo pri krepitvi naše demokracije ter jo pripravljajo za prihodnost.«

Kompetenčni center je skladen s pobudo Evropske komisije nova spodbuda za evropsko demokracijo. Evropska komisija si prizadeva Evropejcem nameniti močnejšo vlogo pri sprejemanju odločitev, s pobudama, kot sta Konferenca o prihodnosti Evrope in akcijski načrt za evropsko demokracijo. To so sporočili iz predstavništva evropske komisije v Sloveniji. (konec)