01.08.2022 ob 23:38
Deli članek
 Letno poročilo za leto 2021 o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti

Bruselj (MOREL)-  Komisija je danes predstavila letno poročilo za leto 2021 o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti ter o odnosih z nacionalnimi parlamenti. Komisija je lani prejela 360 mnenj 22 nacionalnih parlamentov (med njimi ni bilo slovenskih), kar je več kot leto prej (255 mnenj 19 nacionalnih parlamentov) in ustreza ustreza povečanju števila zakonodajnih predlogov Komisije. 

Nacionalni parlamenti so v več kot 40 % mnenj komentirali politične pobude Komisije ali pa na lastno pobudo predstavili svoja politična stališča, kar odraža njihovo veliko zanimanje za konstruktivno sodelovanje z institucijami EU pri oblikovanju evropskih politik. To se je odražalo tudi v sklepih Konference o prihodnosti Evrope, kjer je bil eden od predlogov namenjen tudi subsidiarnosti. Vsebinsko so se mnenja nacionalnih parlamentov nanašala na glavne politične prednostne naloge Komisije, zlasti zeleni in digitalni prehod, migracije in azil, zdravje in pandemijo COVID-19.

V samo 16 mnenjih pa so bili izraženi pomisleki glede skladnosti z načelom subsidiarnosti. To so sporočili iz predstavništva evropske komisije v Sloveniji. (konec)