19.09.2022 ob 21:54
Deli članek
Madžari na tehtnici evropske komisije

Bruselj (MOREL)-  Evropska komisija je Svetu EU predlagala ukrepe za proračunsko zaščito v okviru uredbe o pogojenosti, da bi zaščitili proračun EU in finančne interese EU pred kršitvami načel pravne države na Madžarskem.

Komisija je po dialogu z Madžarsko in oceni njenih predlogov za odpravo pomislekov ocenila, da tveganje za proračun v tej fazi še vedno obstaja. Zato predlaga začasno ustavitev 65 % obveznosti za tri operativne programe v okviru kohezijske politike ter prepoved sklepanja pravnih obveznosti s skladi javnega interesa za programe, ki se izvajajo z neposrednim in posrednim upravljanjem.

Svet EU mora zdaj v enem mesecu s kvalificirano večino odločiti o sprejetju ukrepov. Komisija bo medtem spremljala razmere in Svet obveščala o vseh pomembnih elementih, ki bi lahko vplivali na njeno sedanjo oceno. Madžarska se je zavezala, da bo Komisijo do 19. novembra v celoti obvestila o izpolnitvi ključnih izvedbenih ukrepov. To so sporočili iz predstavništva evropske komisije v Sloveniji. (konec)