Četrtek

1. december 2022

NAPOVEDNIK DOGODKOV

9.00- 14. posvet o kemijski varnosti »za vse«, ki ga bo MZ v sodelovanju z NIJZ in ZRSŠ organiziralo. Posvet je v osnovi namenjen predvsem učiteljem osnovnih in srednjih šol, se pa posveča različnim vidikom varnosti in obvladovanja nevarnih kemikalij, ki so zanimive in relevantne tudi za širšo javnost. V prostorih Gimnazije Franceta Prešerna, Kranj

9.45- Vlada bo jutri predvidoma obravnavala Predloga zakona o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize. Z namenom čim boljšega razumevanja vsebine in predlaganih ukrepov vabijo na strokovno-informativni brifing za novinarje. Predlog zakona bodo predstavili:državni sekretar Matevž Frangež, MGRT,  Alenka Marovt, MGRT in Mojca Pršina, gen. direktorica Direktorata za trg dela in zaposlovanje, MDDSZ.  Brifing bo strokovno-informativne narave, torej ni namenjen snemanju in podajanju izjav. V ta namen bo namreč organizirana novinarska konferenca po seji vlade, na kateri bodo pristojni ministri podali izjave in bodo na voljo za vprašanja novinarjev. Na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova 5, Ljubljana

10.00- Novinarska konferenca o novostih in viških letošnje zimske sezone 2022/2023 na Nassfeldu v Avstriji, V kavarni Slamič, Kersnikova ulica 1, Ljubljana

10.00- Vlada se bo sestala na 26. redni seji (fototermina ob začetku seje vlade ne bo). Vlada bo na seji med drugim obravnavala predlog sprememb zakona o javnem naročanju, ki na podlagi odločitve Ustavnega sodišča RS odpravlja neskladnost dveh členov, ki se nanašajo na kršitve v zvezi z delovnim časom in počitkom. Predlog zakona vsebuje tudi dopolnitve, ki povečujejo transparentnost in konkurenčnost v postopkih javnega naročanja, določa način obveščanja nadzornih organov, ko naročnik uporabi postopek s pogajanji brez predhodne objave, ter odpravlja nekatere administrativne ovire za naročnike. Na dnevnem redu je tudi predlog zakona o dopolnitvi zakona o odpravi posledic naravnih nesreč. S sprejetjem dopolnitve zakona bo omogočeno izvajanje odprave posledic katastrofalnega požara, ki je prizadel Kras v juliju letošnjega leta. V sejni dvorani na Gregorčičevi 25, Ljubljana

11.00- Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor bo gostil mednarodno konferenco z naslovom Strpnost in demokracija za mir v Evropi (International Conference on Tolerance and Democracy for Peace in Europe). Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor mednarodno konferenco prireja skupaj s Slovensko akademijo znanosti in umetnosti ter Evropsko akademijo znanosti in umetnosti (European Academy of Sciences and Arts – EASA) iz Salzburga. Udeležence mednarodne konference bodo nagovorili predsednik Republike Slovenije Borut Pahor, predsednik SAZU Peter Štih in častni predsednik EASA  Felix Unger. Kot osrednja govornika mednarodne konference bosta nastopila  Jože Krašovec, član SAZU, in Klaus Mainzer, predsednik EASA. Krašovec bo predstavil prispevek z naslovom »Toleranca je pot do miru kljub videzu pragmatičnosti« (Tolerance is the path to peace despite the appearance of pragmatism), predsednik EASA  Mainzer pa prispevek z naslovom »Strpnost in demokracija za mir v Evropi« (Tolerance and democracy for peace in Europe). Ob tej priložnosti bo predsednik Republike Slovenije Borut Pahor prejel medaljo Evropske akademije znanosti in umetnosti za zasluge pri spodbujanju strpnosti in dialoga v družbi. Posebno priznanje, ki ga akademija podeljuje posameznikom in institucijam, predanim družbi, spodbujanju strpnosti in miroljubnega sobivanja ljudi in kultur ter dialogu, bo predsedniku republike vročil častni predsednik akademije. Felix Unger. Pobudo za pripravo mednarodne konference so na srečanju 6. oktobra leta 2021 predsedniku republike predstavili častni predsednik EASA Felix Unger, predsednik SAZU Peter Štih in Ludvik Toplak, nacionalni predstavnik Slovenije v EASA in predsednik Alma Mater Europaea iz Maribora. Predsednik republike, ki ga z uglednima institucijama povezuje dolgo in izjemno plodovito sodelovanje, je njihovo pobudo pozdravil in sprejel. Vodstvo in člani Slovenske akademije znanosti in umetnosti so bili redni in dragoceni gostje predsednika republike na različnih posvetih o sedanjosti in prihodnosti družbe, države, evropske družine in sveta. 5. novembra 2013 je predsednik Pahor Slovenski akademiji znanosti in umetnosti ob njeni 75-letnici vročil najvišje državno odlikovanje, red za izredne zasluge, za izjemen prispevek k spodbujanju in pospeševanju znanosti in umetnosti, ob 30-letnici Republike Slovenije pa je akademija na pobudo predsednika Pahorja pripravila Izjavo o slovenski spravi, ki je bila slovesno predstavljena 15. marca 2021 v Predsedniški palači. Predsednik Pahor je od leta 2013 protektor (zaščitnik) Evropske akademije znanosti in umetnosti, priznane evropske institucije, ki združuje okoli 2.000 uglednih, mednarodno priznanih znanstvenikov iz Evrope in sveta, med katerimi so številni Nobelovi nagrajenci. Velika dvorana, Predsedniška palača, Erjavčeva 17, Ljubljana

12.00- Izjava za medije o začasni preusmeritvi zdravstvenega varstva odraslih iz ZD Polje v ZD Fužine, ki bo v ZD Moste na Prvomajski ulici 5. Ljubljana 

13.00- Sklicu 53. redne seje državne volilne komisije. Na dnevnem redu seje je predlog zapisnika o ugotovitvi končnega izida volitev predsednika republike 2022, predlog zapisnika o ugotovitvi končnega izida volitev v državni svet 2022 in predlog za dopolnitev sklepa DVK, sprejetega leta 2015, glede roka za sprejetje poročila o izidu glasovanja na referendumih (v povezavi z rokom, v katerem ministrstvo za notranje zadeve posreduje DVK podatke o številu volivcev, ki so umrli od dneva sestave volilnega imenika do zaključka glasovanja). V sejni sobi DVK, Slovenska cesta 54/IV, Ljubljana

14.00- Vsakoletna razstava Od skice do lutke, ki jo Bežigrajska galerija 1 in 2 pripravljata vse od leta 1980, tokrat v sodelovanju z gledališčem Mini teater. Predstavljata se avtorja umetnosti lutkarstva Milica Grbić Komazec in Nikola Komazec. Na ogled bodo skice, lutke, slike, scenski elementi in fotografije, ki sta jih avtorja ustvarila za lutkovno predstavo za otroke Vsi tukaj, vsi skupaj leta 2017 v Mini teatru v Ljubljani in so prikaz procesa nastajanja likovnega dela, od osnutka za lutke do lutkovne predstave. Razstava bo v Bežigrajski galeriji 1 na ogled do 30. decembra 2022. Bežigrajska galerija 1, Dunajska 31, Ljubljana

14.30- Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor, predsednica državnega zbora Republike Slovenije  Urška Klakočar Zupančič in predsednik vlade Robert Golob bodo gostili tradicionalni sprejem za predstavnike invalidskih organizacij ob prihajajočem mednarodnem dnevu invalidov, ki ga obeležujemo 3. decembra. Predsednik republike bo imel na sprejemu govor. Kongresni center Brdo, dvorana Splendens, Predoslje 39, Brdo pri Kranju

17.00- Izid Druge knjige Tangočutno, v kateri je  Silvana Orel Kos mojstrsko prepesnila 60 tango pesmi iz španščine v slovenščino ter prispevala poglobljeno spremno besedo. Ob slavnostnem izidu knjige boste prisluhnili mislim Silvane Orel Kos, ki jih bo izvabila moderatorka  Amalija Maček. Pesmi bodo svoj glas dobile v interpretaciji priznanih glasbenikov Ane Vipotnik in Igorja Leonardija ter stalne članice igralskega ansambla SNG Drama Ljubljana Maje Sever. Knjigo je uredila Maja Sever, likovno jo je opremil Bruno Urh, za lekturo je poskrbela Darinka Koderman Patačko, oblikovanje je prispeval Tadej Abram. Drama Kavarni, Erjavčeva 1, Ljubljana

18.00- Predavanje se osredotoča na roman Harmonia caelestis Pétra Esterházyja – mednarodno priznanega madžarskega pisatelja, esejista, dramatika, velikega mojstra besed in literarnega izraza. Harmonia caelestis (2000) je nedvomno najbolj kodirano, samorefleksivno, zabrisano in dvoumno Esterházyjevo delo; opus magnum, roman izjemnega obsega in kvalitete. Gre za zgodovinsko-družinski roman, ki govori o nebeški harmoniji očetov in sinov, katerega osrednja figura je oče kot steber družine oz. očetje različnih generacij od 17. stoletja pa vse do 70-ih let 20. stoletja. Cilj romana je ustvarjanje določenih povezav med nebeškim bliščem in okusom smrti – zato harmonija caelestis, nebeško sozvočje. V romanu, napisanem v fragmentih z močno kulturno tradicijo, predvsem s tradicijo vzhodnoevropskega sveta, je močno opazna postmodernistična predpostavka, to je vzpostavitev dialoga literature z literaturo. Predavateljica Jutka Rudaš, predstojnica Oddelka za madžarski jezik in književnost Filozofske fakultete Univerze v Mariboru. Lisztov inštitut Ljubljana, Barvarska u lica 8, Ljubljana

18.00-Prireditev Kajakaš leta. V Stari mestni elektrarni. Ljubljana

19.00- Gimnazija Celje – Center (GCC) vsakoletno decembrsko dogajanje na šoli in v knežjem mestu dopolni s tradicionalnim Miklavževim koncertom, ki ga pripravljajo glasbene zasedbe, ki delujejo na šoli že več kot šest desetletij. Letos je teh kar 9, na tokratnem predprazničnem koncertnem večeru, ki bo v Narodnem domu Celje, Celje

Lodž, Poljska- Ministrica za zunanje zadeve Tanja Fajon se bo udeležila 29. zasedanja ministrskega sveta Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE).

Bruselj –  Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane bo glasoval o predlogu zakonodaje, s katero bi bolje zaščitili okolje in zdravje ljudi ob prevozu odpadkov. Predlog vključuje določbe o lažjem prevozu odpadkov z namenom vnovične uporabe in recikliranja v EU in zagotavlja, da EU težav z odpadki ne bo »izvažala« v države izven Unije.

Bruselj –  Odbor za ustavne zadeve bo sprejel sveženj predlogov za krepitev pravice državljanov EU, ki živijo v drugi članici Unije, za glasovanje oziroma kandidiranje na volitvah v Evropski parlament. Namen predlogov je zagotoviti čim višjo volilno udeležbo na volitvah v Evropski parlament leta 2024.

 • 24. november 2022
 • 9.00- Ob svetovnem dnevu otroka in 33. obletnici sprejetja Konvencije ob otrokovih pravicah bo Junior ambasadorka UNICEF-a Izabela Škornik  na začetku nadaljevanja redne seje državnega zbora nagovorila državni zbor. UNICEF Slovenija si ob svetovnem dnevu otroka tudi letos prizadeva, da bi pogovor o duševnem zdravju postal del vsakdana in da bi otroci in mladi v stiski pravočasno bili deležni celostne obravnave in kakovostne pomoči. Polovica vseh duševnih težav se namreč začne že pred 15. letom starosti, 75 odstotkov vseh duševnih motenj pa se razvije do 25. leta starosti. Fototermin ves čas nagovora. Velika dvorana, Šubičeva 4, Ljubljana

  9.30-Predstavitev zaključka projekta Monitoring na reki Soči. V letu 2022 se zaključuje zadnja testna faza, v letu 2023 pa lahko pričakujemo prve objektivne rezultate, tako števila in vrste plovil na reki Soči. Monitoring na reki Soči je bil izpeljan v okviru projekta ''Pristop k integriranemu rekreacijsko-ekološkemu upravljanju reke Soče – Rek-ološka Soča''.Na tiskovni konferenci bodo prisotni: predstavnik Instrumental Technologies, podjetja, ki je razvijalo sistem monitoringa in  predstavniki Turizma Dolina Soče. Mala dvorana Stergulčeve hiše.  Bovec

  10.00- Junior ambasadorko UNICEF-a Izabelo Škornik bo v svoji pisarni sprejela predsednica državnega zbora  Urška Klakočar Zupančič. Izabela Škornik bo predsednici predala dokument z vsebinskimi zavezami ministrstev glede sistemskih sprememb na področju duševnega zdravja otrok. Fototermin na začetku pogovora, ob predaji dokumenta. Izjava za javnost bo po pogovoru, okvirno ob 10.20, v preddverju velike dvorane Državnega zbora. Šubičeva 4, Ljubljana

  10.00- Vlada Republike Slovenije se bo  sestala na 25. redni seji (fototermina ob začetku seje vlade ne bo).V sejni dvorani na Gregorčičevi 25, Ljubljana

  11.00- Pozimi so dnevi krajši, a zato slajši, decembra pa sploh magični. Takrat je Maribor lahko vse, kar si zaželi – tudi Vilinsko mesto, kjer kraljujejo domišljija, otroški živ-žav in ustvarjalnost! Letošnji program vključuje kar nekaj programskih novosti, ki jih bodo družno predstavili na novinarski konferenci. Program bodo predstavili: Urška Košica, Narodni dom Maribor, Lana Erlač, producentka Vilinskega odra, Hana Repše, Zavod Mars Maribor, Maja Pegan, Hiša! društvo za ljudi in prostore ter vabljeni gostje. V imenu Zavarovalnice Sava, generalnega pokrovitelja festivala, se nam bo pridružil tudi Valentino Mendek, direktor PE Maribor. Pogovor bo povezoval Marko Brumen .V Vetrinjskem dvoru, Maribor

  11.00- Gibanje Svoboda Mladi, mladi iz stranke Levica in Mladi forum SD izvedli akcijo v podporo novinarkam in novinarjem ter ostalim sodelavcem javne RTV Slovenije. Predstavniki podmladkov in stranke bodo podali izjavo za javnost. pred Radiotelevizijo Slovenija na Kolodvorski ulici, Ljubljana

  13:00-  The Continental Literary Magazine je tematska literarna revija Petőfijeve kulturne agencije, ki izhaja četrtletno. V središču revije je literarno dogajanje srednjeevropske regije, njeno glavno poslanstvo pa je vzpostavljanje platforme, ki sodobnim madžarskim in srednjeevropskem literarnim glasovom omogoča vstop na anglosaksonski, predvsem na osrednji severnoameriški knjižni trg. Poleg kakovostnih glasov naše regije The Continental Literary Magazine nudi prostor tudi najizrazitejšim pisavam svetovno znanih avtorjev, katerih dela izhajajo v angleščini. Vsi prevodi literarnih besedil iz jezikov, drugačnih od angleščine, so delo rojenih govorcev v tesnem sodelovanju z avtorji, s čimer se zagotavlja doseganje ravni, primerne za anglosaksonski knjižni trg. Ilustracije, ki dopolnjujejo vsakokratno številko revije, so delo priznanih sodobnih umetnikov, njihova vključitev pa prispeva k primerni vizualni podkrepitvi in dopolnitvi vsebine. Revijo bo predstavila Viktória Stift. Gospodarsko razstavišče, Ljubljana

  17.30- Volilna skupščina Jadralne zveze Slovenije. Na 36. skupščini se voli: predsednika JZS in 7 članov Izvršnega odbora, predsednika in 4 člane Nadzornega odbora JZS. V prostorih Jadralnega centra Portorož, Obala 6b, Portorož

  18.30- Čas je, da se začnemo o tem pogovarjati čim bolj naglas: Evropa je v resnih težavah. Situacija je nevarnejša in eksplozivnejša, kot bi si morda hoteli priznati. Madžarski in Poljski vladajo avtokrati, Italiji fašisti in pohod skrajne desnice na oblast se nadaljuje povsod, tudi v državah, ki so, tako kot Švedska, tradicionalno bolj strpne. Kriza, ki napaja skrajne, populistične sile in razjeda Evropsko unijo od znotraj, se bo nadaljevala tudi naslednje leto. Nemčija, ekonomska lokomotiva Evrope, zanesljivo drsi v recesijo in vojni v Ukrajini ni videti konca. Zdi se, kot da preprosto ni dobrih novic. Kdo ve, mogoče pa je v tej zmešnjavi to edina pozitivna stvar. Ne potrebujemo lažnih upov. To, kar res nujno potrebujemo, je preudaren premislek o izhodu iz te godlje. Preden bo prepozno.  Gosta: Polona Fijavž in Grega Repovž, Vodi: Erik Valenčič. Vstop je prost. Klub Mladinsko/Bar Publika.Slovensko mladinsko gledališče, Vilharjeva 11, Ljubljana

 • 10. november 2022
 •  

  Lest- Predsednik Republike Slovenije in vrhovni poveljnik obrambnih sil Borut Pahor bo na delovnem obisku na Slovaškem. V kraju Lešt bo obiskal kontingent slovenske vojske in se srečal s predsednico Slovaške Zuzano Čaputovo. Predsednik Pahor se bo najprej srečal s predsednico Slovaške republike Zuzano Čaputovo, s katero bo imel pogovor na štiri oči. V ospredju pogovorov bodo poleg krepitve dvostranskega političnega in gospodarskega sodelovanja tudi aktualne evropske in mednarodne teme, kot so ruska agresija na Ukrajino, energetska varnost, širitev EU in Zahodni Balkan ter nadzor na notranjih mejah EU. Predsednika bosta izmenjala mnenja o aktualni varnostni in zunanjepolitični situaciji v evropskem sosedstvu in drugod po svetu. Po srečanju s predsednico Čaputovo bo predsednik republike in vrhovni poveljnik obrambnih sil Borut Pahor obiskal kontingent Slovenske vojske, ki v kraju Lešt deluje v mednarodni Natovi dejavnosti Okrepljena pozornost (enhanced Vigilance Activities – eVA), kjer se bo seznanil z njihovim delom, usposabljanjem in izzivi ter se jim kot vrhovni poveljnik zahvalil za prispevek k zagotavljanju nacionalne in kolektivne varnosti. Ob obisku slovenskih vojakov v Slovaški republiki bo na začetku prisotna tudi predsednica Čaputová. Predsednik republike bo ob tej priložnosti podelil Zahvalo predsednika Republike Slovenije pripadnikom oboroženih sil in gasilcem Slovaške republike, ki so julija 2022 sodelovali pri gašenju največjega požara v Republiki Sloveniji in z izjemno požrtvovalnostjo pomembno prispevali k uspešni intervenciji. Od začetka junija 2022 na Slovaškem deluje kontingent SVNKON 1 eVA s 101 pripadnikom. Nameščen je v vojaški bazi Lešt v južnem delu osrednje Slovaške. Glavnino kontingenta predstavlja lahka motorizirana pehotna četa, v njegovi sestavi pa je so tudi skupina kontrolorjev združenega ognja, vojaški policisti, štabno osebje in nacionalni podporni element. Pripadniki Slovenske vojske sodelujejo pri izvajanju mirnodobnih aktivnosti bojne skupine, predvsem zagotavljanja in vzdrževanja pripravljenosti v podpori celoviti odvračalni ter obrambni drži Zavezništva. V bojni skupini eVA na Slovaškem poleg slovenskih pripadnikov sodelujejo tudi pripadniki oboroženih sil Češke, Nemčije, Nizozemske, Poljske in ZDA. Skladno z odločitvijo slovaške vlade, ki jo je potrdil tudi slovaški parlament, lahko na Slovaškem deluje do 3.000 pripadnikov sil eVA (trenutno je tam okoli 1.600 pripadnikov). Kopenski del bojne skupine deluje v Leštu, zračni del pa na letališču Sliač, ki je pomembno tudi z vidika dostave pomoči Ukrajini.

  Predviden medijski program;

  11.20- Prihod predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja pred Vadbeni center Leš, kjer pričaka predsednica Slovaške republike Zuzana Čaputová,
  postrojen kordon vojakov, mednarodni sprejem z vojaškimi častmi, fototermin,

  11.25 – 11.40- tete-a-tete srečanje predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja s predsednico Slovaške republike Zuzano Čaputovo, fototermin,

  11.45- prihod predsednikov v glavno dvorano,

  11.45- predstavitev mednarodne bojne skupine na slovaškem, Predstavitev vodi poveljnik Večnacionalne brigade Slovaška polkovnik Ladislav Bujárek,  

  12.15- zaključek predstavitve, sledivpis v knjigo gostov,fototermin,

  sledi odhod predsednikov na podelitev Zahvale predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja,

  12.20- predsednik Republike Slovenije Borut Pahor podeli Zahvalo pripadnikom oboroženih sil in gasilcem Slovaške republike, ki so pomagali gasiti požar na Krasu,
  lokacija: lobi glavne stavbe, fototermin,

  12.30- TBC izjava za javnost obeh predsednikov,

  12.40-13.20- delovno kosilo predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja in predsednice Slovaške republike Zuzane Čaputove  s pripadniki slovenskega kontingenta eVA  ter slovaškimi vojaki,

  13.25- slovo predsednice Slovaške republike Suzane Čaputove od predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja,

  sledi odhod predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja do nacionalnega podpornega elementa (NPE),

  13.30- predstavitev NPE in bivalnih prostorov (objekt C),

  13.50- dinamična predstavitev dela SVNKON eVA,

  14.05- odhod do statične predstavitve (300m),

  14.10- statična predstavitev mednarodne bataljonske bojne skupine (predstavitev vozil, tehnike in moštva),

  14.25 – 14.45- srečanje in pogovor predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja s slovenskimi vojaki  Eva,
  - kratek nagovor predsednika RS Boruta Pahorja major Franc Klemen, poveljnik eVA predsedniku Republike Slovenije v imenu vojakov podari predsedniku republike drevo Lipa, fototermin.

  8.20-Strokovno srečanje Otrok v intenzivni negi in terapiji II. Za izjave bosta med prvim odmorom (10.30-11.00), na voljo:Jernej Dolinšek, predstojnik Klinike za pediatrijo in. Andreja Štelcar, vodja Enote za intenzivno nego in terapijo otrok Klinike za pediatrijo. V veliki predavalnici prim. dr. Zmaga Slokana, 16. etaža stolpnice Klinike za kirurgijo, UKC Maribor

  10.00- Ob naraščajočem številu respiratornih okužb pri otrocih in mladostnikih in porastu okužb z respiratornim sincicijskim virusom (RSV), ki posebej ogroža dojenčke, bo izjavo za medije dal Marko Pokorn, strokovni direktor Pediatrične klinike.e, ki bo  za Pediatrično kliniko, Bohoričeva 20. Ljubljana

  10.00- Predstavitev poročila PRESS - Spodbujanje enakosti Romov v Sloveniji in na Slovaškem. Projekt Spodbujanje enakosti Romov v Sloveniji in na Slovaškem – PRESS, znotraj katerega je EPEKA Slovenija partner, si prizadeva spodbujati in zaščititi pravice Romov, ki se soočajo z diskriminacijo, z dvigom ozaveščenosti družbe in zainteresiranih strani, izboljšanjem izvajanja zakonodaje, povezane s preprečevanjem diskriminacije in opolnomočenjem Romov za pravno pomoč na Slovaškem in v Sloveniji.  V sklopu projekta PRESS bodo izvedli javni dogodek, namenjen  predstavitvi poročila Enakost in pravičnost na stranskem tiru: primerjalno poročilo o diskriminaciji Romov in njihovem dostopu do pravnega varstva na Slovaškem in v Sloveniji, prav tako pa bodo znotraj dogodka predstavili nekaj ostalih projektov Združenja EPEKA, ki se dotikajo diskriminacije romske skupnosti. Fakulteta za družbene vede, Kardeljeva ploščad 5,   predavalnica številka 17,  Ljubljana

  11.00- Vlada Republike Slovenije se bo sestala na 23. redni seji (fototermina ob začetku seje vlade ne bo).  Vlada bo na seji med drugim obravnavala predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o trgovini, s katerim bi omogočila obratovanje prodajaln na mednarodnih letališčih, turistično informacijskih centrih ter muzejih ob nedeljah in praznikih. V sejni dvorani na Gregorčičevi 25, Ljubljana

  12.00- Po dveh koronskih letih spletnih izvedb Veselje do znanosti na Gimnazije Celje – Center s številčno udeležbo mladih iz vse Slovenije in Belgije ponovno prinaša vrvež in radovednost ob počastitvi svetovnega dneva znanosti za mir in razvoj.s plenarnim predavanjem svetovno znanega znastvenika dr. Toma Turka že petnajstič zapored začela ena največjih mladinskih znanstvenih prireditev, ki jo na GCC organizirajo kot šola z mednarodnim statusom v mreži Unesco ASP. Svetovni dan znanost za mir in razvoj, ki ga v svetu obeležujemo prav na ta dan, bo povezal več kot 300 učencev, dijakov in njihovih mentorjev, ki na GCC prihajajo z 32 osnovnih in srednjih šole iz vse Slovenije. Pridružili se jim bodo tudi mladi iz Belgije, 24 dijakinj in dijakov ter 2 učitelja s srednje šole Rozenberg iz mesta Mol, ki se med 7. in 11. 11. na GCC mudijo na mednarodni izmenjavi programa Erasmus +, ki poteka na temo aktivnega državljanstva in promocije STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics) v izobraževalnem prostoru. Po uvodnem predavanju dr. Turka bodo imeli udeleženci čas za malico in druženje, od 14.00 pa do 16.30 pa bodo lahko eksperimentirali v 17 vsebinsko raznolikih delavnicah. V preteklih dveh šolskih letih so zaradi koronskih razmer na GCC Veselje do znanosti pripravili v spletni obliki, letos pa bo prireditev ponovno potekala v živo. Osrednji gost prireditve bo dr. Tom Turk, redni profesor za biokemijo na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani. Je član uredniškega odbora revije National Geographic Slovenija. Dolga leta je bil tudi predsednik državne maturitetna komisije za biologijo. Raziskuje predvsem toksine in biološko aktivne snovi iz morskih organizmov. Izpopolnjeval se je v Bostonu in Gainesvillu v ZDA ter v Trentu (Italija). Sam ali v soavtorstvu je objavil več kot 60 znanstvenih prispevkov ter izdal dve knjigi o življenju v morju. V različnih poljudnih revijah je objavil več člankov s tematiko življenja v morju in kot soavtor sodeloval pri izdaji dveh srednješolskih in dveh osnovnošolskih učbenikov. Je potapljač in popotnik. Mladim na četrtkovi prireditvi bo spregovoril o vlogi in pomenu znanosti v današnjem času.Popoldanske delavnice pripravljajo dijaki in učitelji GCC, udeleženci pa bodo aktivno vključeni v izvajanje. Pri delu bodo uporabljali sodobne tehnološke postopke in moderno tehnologijo, ki jih pri rednem pouku redko srečujejo. Izkustveno spoznavanje lastnosti snovi in nekaterih procesov, s katerimi se srečujejo pri rokovanju z njim, je privlačen in zelo učinkovit način usvajanja znanj, razumevanja naravnih procesov, razvijanja celovitega in kritičnega mišljenja ter pridobivanja sposobnosti za odgovorno ravnanje. Na GCC so zapisali, da v projektu Veselje do znanosti dajejo velik poudarek medpredmetnemu povezovanju, kompleksnosti in uporabnosti znanja, razvijanju in osvajanju temeljnih kompetenc, promovirajo načela avtentičnega učenja ter spodbujajo dijake in učence k razumevanju vseživljenjskega učenja in konkretne uporabnosti znanj. Projekt omogoča tudi medgeneracijsko in medvrstniško druženje.Letos so se vabilu na Veselje do znanosti odzvali učenci, dijaki in učitelji s I., II., III. in IV OŠ Celje, OŠ Frana Kranjca, OŠ Frana Roša, OŠ Lava, OŠ Štore, OŠ Griže, OŠ Mihe Pintarja Toleda Velenje, OŠ Livada, OŠ Pod Goro, OŠ Ob Dravinji, OŠ Loče, OŠ Zreče, OŠ Franja Malgaja, OŠ Hruševec, OŠ Antona Aškerca Rimske Toplice, OŠ Petrovče, I. OŠ Rogaška Slatina, OŠ Šmarje pri Jelšah, OŠ Planina pri Sevnici, OŠ Dobje, OŠ bratov Polančičev Maribor, OŠ Notranjski odred Cerknica, OŠ Lenart, OŠ Leskovec pri Krškem, Center za komunikacijo, sluh in govor Portorož, Gimnazija Gian Rinaldo Carli Koper, Srednja gradbena, geodetska in okoljevarstvena šola Ljubljana, Srednja zdravstvena in kozmetična šola Celje, Srednja šola Rozenberg (Mol, Belgija) in GCC. Mentorice in mentorji delavnic pa bodo: Jožica Kovač, Smiljana Adamič, Majda Kamenšek Gajšek, Vesna Lavrinc, Danica Centrih, Bernarda Špegel Berdič, Saša Ogrizek, Otmar Uranjek, Mihael Gojkošek, Nataša Bergant, Mitja Suvajac, Rok Lipnik, Danijela Marolt, Simona Painkret, Barbara Arzenšek, Barbara Arlič Kerstein in Miha Gartner. Na Gimnaziji Celje – Center (GCC)  v športni dvorani šole, Celje

  12.30- Predsednica državnega zbora  Urška Klakočar Zupančič bo  sprejela predstavnike mednarodnega združenja reševalcev na motorju IMRUA. Fototermin bo na začetku pogovora v sejni sobi 212, 2. nadst., Šubičeva 4, Ljubljana

  16.00- Letošnje leto zaznamuje petdesetletnica madžarskega gibanja »Táncház« (dobesedno: »plesna hiša«). Ti klubi ljudskega plesa na Madžarskem še danes uživajo veliko priljubljenost, letos pa boste to edinstveno dediščino lahko doživeli tudi v Ljubljani! Če bi se radi naučili nekaj madžarskih plesnih korakov ali spoznali zgodovino madžarske kulture plesnih hiš, vas vsekakor čaka edinstvena priložnost. V Lisztovem inštitutu se bo namreč na ta dan odvil večer madžarskega ljudskega plesa, na katerem bomo spoznali plese Madžarske. Za glasbeno spremljavo plesa bo poskrbel ljudski godec Péter Hunyadi. Udeležba je brezplačna! Lisztov inštitutm Ljubljana

  18.00- Predavanje Jelke Piškurić z naslovom  SLOVENCI IN KRIZA – izkušnje iz časa socializma v Muzeju novejše zgodovine Slovenije, Celovška cesta 23, Ljubljana.

  18.00- Okrogla miza Društva arhitektov Maribor in Hiše arhitekture Maribor z naslovom "Kam pa gre mesto?", Tematika usmerjanja mestnega razvoja je pereča tema vsake resne mestne uprave, še posebej je zaradi različnih vzvodov, agend in bolj ali manj izvirnih osmislitev prostorska politika tudi paradni konj vrhovnega mestnega menedžerja, župana.Zaradi nenehnih poskusov vključevanja in izključevanja Društva arhitektov Maribor v in iz politično upravnega odločanja mestne uprave drugega največjega mesta v Republiki Sloveniji bodo uvodni govorniki izključno prakticirajoči člani DAM: prof. Uroš Lobnik (predstojnik oddelka za arhitekturo FGPA UM), Drago Cerjan (arhitekt, aktiven član DAM in pobudnik organizacije okrogle mize), Uroš Razpet (arhitekt, nekdanji župan občine Ruše) in še nekaj uglednih članov DAM. Z razpravo na okrogli mizi bomo skušali ujeti aktualne možne smeri strateškega razvoja mesta Maribor in obrniti razpravo o prostoru iz nedavne preteklosti v bližnjo prihodnost.V predavalnici C, prvo nadstropje Oddelka za arhitekturo Fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo UM, Krekova ulica 2, Maribor

  18.00-V okviru serije evropsko obarvanih aktivnosti Odkrivaj EUpripravljajo okroglo mizo z naslovom Pogumni koraki v tujino in koncert kantavtorskega dua 3:tma. Kaj je tisto, kar nas pelje čez meje naše države in s kakšnim novim znanjem ter spoznanji se vračamo domov? Kakšne prednosti imamo kot evropski državljani? Kaj se lahko iz slovenske kulture naučijo drugi in kako narediti prve korake v drugi evropski državi, ki si jo izberemo za dom? Svoje bogate izkušnje in mnenja bodo z vami podelili zanimivi gosti:Jerneja Jug Jerše, vodja Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji, Matjaž Ambrožič, novinar in glasbeni ekspert in Katarina Trstenjak, ambasadorka evropskega podnebnega pakta Za odličen zaključek četrtkovega večera bo poskrbel kantavtorski duo 3:tma, ki ga sestavljata kitaristka Urška Supej in vokalistka Maša But. Udeležba na dogodku je brezplačna, Hiša EU, Dunajska 20, Ljubljana

  20.00- Na festivalu pixxelpoint, ki se odpira  v Novi Gorici, se bo letos zvrstilo večje število avtorjev in projektov, ki so nastali v produkciji festivala Svetlobna gverila.Umetniški kolektiv Stran 22 sodeluje kar z dvema projektoma: Soap Opera in Da me stesso non vengo (Galerija TIR), Andrej Štular & Janez Grošelj: Mesto - skica, Brina Ivanetič: Kalejdoskop (Mestna galerija Nova Gorica) in Katja Paternoster z delavnicama: Fantastični biotop in Parazit.

 • 3. november 2022
 • Berlin- Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se bo po dogovoru s predsednikom vlade Robertom Golobom na povabilo nemškega kancerja Olafa Scholza udeležil Vrha Berlinskega procesa, ki bo danes potekal v Berlinu. Zasedanja se bodo predvidoma udeležili voditelji držav, ki so vključene v Berlinski proces: držav regije Zahodnega Balkana Albanije, Bosne in Hercegovine, Kosova, Severne Makedonije, Črne gore, Srbije ter članic Evropske unije Avstrije, Francije, Hrvaške, Italije, Nemčije, Slovenije, Velike Britanije, Grčije, Bolgarije in Češke, trenutne predsedujoče Svetu EU. Zasedanja se bosta udeležila predsednika Evropske komisije in Evropskega sveta, Ursula von der Leyen in Charles Michel, ter predstavniki Sveta za regionalno sodelovanje in Regionalnega urada za mlade. Vsebine tokratnega Vrha Berlinskega procesa so: energetska varnost, zelena agenda in skupni regionalni trg. V pripravah na vrh so se v Berlinu že sestali ministri za zunanje zadeve, ministri za energetiko in ministri za notranje zadeve. Širitvena politika EU je v sedanjih geopolitičnih okoliščinah bolj kot kdaj koli prej ključno orodje za zagotavljanje varnosti, razvoja in miru evropskega kontinenta. Verodostojna evropska perspektiva je izjemno pomembna motivacija za nadaljnje reforme, spravo, stabilnost in odpornost proti vplivom tretjih akterjev in za reševanje drugih odprtih vprašanj v sosednji regiji Zahodnega Balkana. Oba procesa, proces približevanja EU in ekonomska, energetska in zelena transformacija, morata potekati vzporedno. Pri tem je ključnega pomena zmanjševanje razvojnega razkoraka med EU in regijo. Berlinski proces odpira možnosti za izboljšanje povezljivosti na področjih energetike in transporta, pa tudi na področjih digitalizacije, sodelovanja v kontekstu civilne družbe in drugod.

  10.00- Med 5. in 7. novembrom bo v Sloveniji potekal Evropski simpozij hrane, eden najpomembnejših mednarodnih dogodkov, na katerem gradijo vizijo o prehrani prihodnosti. Pred začetkom organizatorja dogodka Jezeršek gostinstva ter partnerjev dogodka Slovenske turistične organizacije, Turizma Ljubljane in Javne agencije SPIRIT Slovenija pripravljajo novinarsko konferenco. Na novinarski konferenci bodo podrobneje​ predstavili program Evropskega simpozija hrane, sodelujoče in bogat spremljevalni program, ki bo potekal med tridnevnim dogajanjem. Vpogled v zanimivo dogajanje in nepozabna kulinarična doživetja, ki nas čakajo v prihodnjih dneh, bodo podali: kuharska mojstrica in soustanoviteljica dogodka Ana Roš, kurator dogodka Andrea Petrini, vodja sektorja za raziskave in razvoj pri Slovenski turistični organizaciji Barbara Zmrzlikar in direktor Jezeršek gostinstva Martin Jezeršek. ​Slednji vam bo predstavil tudi zamisel o novem manifestu Prehrana zdravega razuma ('Common-Sensitarian Food Culture Manifesto'), ki ga bodo podrobneje spoznali na Evropskem simpoziju hrane. V hotelu Eurostars uHotel, Miklošičeva cesta 1, Dvorana Orhideja, Ljubljana

  12.00- Sklic 48. seje Državne volilne komisije. Na dnevnem redu je odločanje o vloženih seznamih izvoljenih predstavnikov v volilno telo za volitve predstavnikov funkcionalnih interesov in o kandidaturah za člane državnega sveta - predstavnike funkcionalnih interesov ter predlog zapisnika o ugotovitvi končnega izida glasovanja v prvem krogu volitev predsednika republike 2022. V sejni sobi DVK, Slovenska cesta 54/IV, Ljubljana

  12.30- Piratska stranka Slovenije pripravlja najavo kandidature sekretarja Jasmina Feratovića za župana Ljubljane in kandidatov Piratske stranke za mestni svet MOL. 
  »Vrnimo mladim prihodnost, ki jim je bila odvzeta. Pirati na letošnjih županskih volitvah v Ljubljani ponujamo kandidata mlajše generacije, ki se zavzema za agresivnejšo intervencijo občine na nepremičninskem trgu, ureditev javnega prometa in širitev kolesarske infrastrukture. Hkrati kot Pirati v javno razpravo prinašamo teme kot so transparentnost delovanja občinske uprave in digitalizacija občinskih dejavnosti in vseh projektov. Vljudno vas vabim, da prisluhnite najavi Piratske kandidature na prihajajočih se lokalnih volitvah v Ljubljani in naši viziji jutri. Kandidati so: Jasmin Feratović, Emina Gazibera, Gorazd Knific, Jasmina Klančar, Igor Brlek, Jasmina Feratović, Rok Deželak, Zala Rebernak, Primož Ledinek, Ratko Stojiljković. Pred Mestno hišo Ljubljana, Stritarjeva ulica 2,  Ljubljana

  17.00 – Informacijska točka EUROPE DIRECT Zasavje v sklopu evropskega zelenega dogovora in serij »Misli zeleno« v sodelovanju z Vrtnarstvom Napret organizira predavanje z naslovom Odpadki so lahko zaklad! Predavanje o kompostiranju bo udeležencem v pomoč pri pripravi na novo sezono vrtičkanja.Vrtnarstvo Napret, Marno 22, Dol pri Hrastniku

 • 27. oktober 2022
 • Ljubljana - Predstavniki državnega zbora bodo kot vsako leto v naslednjih dneh v okviru slovesnosti ob dnevu spomina na mrtve polagali vence na večjih lokacijah.
  ob 10.30 bo poslanka Janja Sluga položila venec v Spominskem parku Teharje.
  ob 11. uri bodo poslanci Alenka Jeraj, Alenka Helbl in Aleksander Reberšek položili venec pri Kapelici, Rov Sv. Barbara - Huda jama pri Laškem.
  ob 13. uri bo poslanec mag. Branko Grims položil venec pri Rovu A in B v Zgornji Bistrici in se ob 13.30 udeležil slovesnosti pri grobnici na pokopališču v Slovenski Bistrici.

  10.00- Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor bo na povabilo zaposlenih obiskal vrtec Nova Gorica, enoto Centralni vrtec, ki v tem šolskem letu praznuje 60-letnico delovanja. Predsednik republike se bo srečal z otroki, ki z različnimi dejavnostmi spoznavajo domovino in njene posebnosti.  Centralni vrtec, Trubarjeva 5, Nova Gorica

  10.00- Vlada Republike Slovenije se bo sestala na 22. redni seji (fototermina ob začetku seje vlade ne bo). Vlada bo na seji med drugim obravnavala predlog Uredbe glede pravnega nasledstva Družbe za upravljanje terjatev bank, ki bo konec letošnjega leta prenehala obstajati. Pravno nasledstvo bo urejeno kot poenostavljena pripojitev Družbe za upravljanje terjatev bank k Slovenskemu državnemu holdingu. Na dnevnem redu je tudi predlog Odloka o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe za leti 2022 in 2023. Sredstva Sklada za podnebne spremembe, ki so pridobljena na dražbah emisijskih kuponov, bodo uporabljena za izvedbo številnih pozitivnih ukrepov, namenjenih prilagajanju oziroma blaženju posledic podnebnih sprememb. V sejni dvorani na Gregorčičevi 25, Ljubljana

  12.30-Na Čufarjevi ulici, kjer potekajo obnovitvena dela, bodo začeli saditi nova drevesa. Prvo izmed njih bo posadil župan Zoran Janković. Čufarjeva ulica, Ljubljana

 • 20. avgust 2022
 • Bruselj- Premier Robert  Golob se bo danes in  jutri udeležil zasedanja voditeljev in voditeljic držav članic EU. Osrednji temi razprav bosta soočanje z energetsko draginjo in vojna v Ukrajini. Voditelji se bodo predvidoma dogovorili o nadaljnjih ukrepih za zagotavljanje zanesljivosti oskrbe, zmanjšanje povpraševanja ter znižanje cen energije za gospodinjstva in podjetja v celotni EU. Na podlagi predlogov Evropske komisije z dne 18. oktobra 2022 je pričakovati tudi razpravo o skupnih nakupih plina, pospešitvi pogajanj z zanesljivimi partnerji, razvoju novih referenčnih meril, vprašanjih začasnega omejevanja cen plina in ostalih ukrepih, ki bodo pripomogli k izboljšanju stanja na energetskih trgih. Evropski svet bo opravil razpravo o agresiji Rusije, vključno z neselektivnimi ruskimi napadi na civiliste, vojnimi zločini proti Ukrajincem in nezakonito priključitvijo štirih ukrajinskih regij Rusiji. V ospredju bodo pogovori o nadaljevanju podpore Ukrajini, vključno s finančno pomočjo in pripravljalnim delom za rekonstrukcijo države. Člani in članice Evropskega sveta bodo pozornost namenili tudi aktualnim gospodarskim razmeram in zunanjepolitičnim vprašanjem. Pri slednjem bo Evropski svet opravil strateško razpravo o odnosih EU s Kitajsko ter se seznanil s pripravami na vrh EU–ASEAN 14. decembra 2022, 27. konferenco OZN o podnebnih spremembah v Šarm el Šejku (COP27) in 15. konferenco pogodbenic Konvencije o biološki raznovrstnosti v Montrealu.

  Program: 
  12.40- Prihod predsednika vlade Republike Slovenije dr. Roberta Goloba pred Egmont Palace,  Pl. du Petit Sablon 8, Bruselj

  12.45–14.30- Srečanje predsednikov držav in vlad politične skupine Renew Europe pred zasedanjem Evropskega sveta, Pl. du Petit Sablon 8, Bruselj

  14.50- Prihod predsednika vlade Republike Slovenije dr. Roberta Goloba v stavbo Evropa in doorstep izjava za medije, stavba Evropa, Bruselj

  15.00- Srečanje članov in članic Evropskega sveta s predsednico Evropskega parlamenta Roberto Metsolo, stavba Evropa, Bruselj

  15.30- Delovna seja članov in članic Evropskega sveta, stavba Evropa, Bruselj

  19.30–22.30- Delovna večerja članov in članic Evropskega sveta, stavba Evropa, Bruselj

  10.00- Predsednik Republike Slovenije in vrhovni poveljnik obrambnih sil Borut Pahor si bo na povabilo Slovenske vojske ogledal dinamično predstavitev ob koncu niza vaj Preskok 2022. Med 12. septembrom in 21. oktobrom 2022 na širšem območju Republike Slovenije poteka niz taktičnih vojaških vaj Preskok, na katerih sile Slovenske vojske preverjajo zmožnost delovanja vseh sil Slovenske vojske v sklopu nacionalne in kolektivne obrambe, z usklajeno in učinkovito izvedbo posameznih vaj.Osrednje vadišče Slovenske vojske Poček, Postojna

  11.00- Založba Bogataj v sodelovanju s Celjsko Mohorjevo družbo in Kulturnim društvom Rodoljub Ledinski vabi na pogovor z avtorji in predstavitev knjige Pesmi Antona Žaklja Rodoljuba Ledinskega. O življenju in delu duhovnika, pesnika in narodnega buditelja, Prešernovega sodobnika, bodo spregovorili Marija Stanonik, Marija Velikonja, Jože Faganel, Ivica Šemrov in Damijan Bogataj. Knjigarna Celjske Mohorjeve družbe, Nazorjeva ulica 1 Ljubljana 

  11.00- Konferenca za novinarje »Vrhunska e-mobilnost«. Predstavili bodo novosti in rezultate s področja trajnostne mobilnosti in cenjene poslovne partnerje, podjetja TAB, Lumar, Amibit in Etrel. V  prostorih ID.Huba v centru Aleja. Ljubljana

  12.30- Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor bo glasoval na predčasnem glasovanju na volitvah za predsednika Republike Slovenije. Po tem bo predsednik republike podal izjavo, s katero bo nagovoril državljanke in državljane in jih pozval k udeležbi na volitvah. Gospodarsko razstavišče, Marmorna dvorana, Ljubljana

  13.00- seja Državne volilne komisije. Na dnevnem redu je med drugim predlog rokovnika referendumskih opravil za izvedbo treh zakonodajnih referendumov, predlog navodil volilnim komisijam in volilnim odborom za izvedbo zakonodajnih referendumov ter predlog sklepa o določitvi in vsebini glasovnice za izvedbo zakonodajnih referendumov. Na sedežu DVK, Slovenska 54/IV, Ljubljana

  17.30- Predstavitev balinarskih reprezentanc in uradni trening, ki bo v dvorani BŠK Krim Ljubljana, Pot k ribniku 3, Ljubljana

  18.00-Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se bo udeležil slovesnosti v počastitev 100-letnice delovanja Reševalne postaje Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana. Predsednik republike bo imel na slovesnosti slavnostni govor. Predsednik Republike Slovenije je častni pokrovitelj slovesnosti ob 100-letnici delovanja Reševalne postaje Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana. Slovenska filharmonija, Kongresni trg 10, Ljubljana

  18.00- Predavanje Marka Kumra z naslovom NA SODU SMODNIKA - Kamniška smodnišnica od 1945 do stečaja, v Viteški dvorani Muzeja novejše zgodovine Slovenije, Celovška cesta 23, Ljubljana

  19.00- Odprtje razstave Program 222 - Burnout. Razstava z naslovom Burnout združuje aktualno produkcijo umetnikov_ic, ki nastopajo pod skupnim imenovalcem tesnobe, dezorientacije in nelagodja. Zdi se, da so izbrana dela vsako na svoj način reakcija na čas, v katerega so (in smo) vedno bolj intenzivno vstopali zadnji dve leti – čas nepredvidljivih političnih situacij, rastoče gospodarske krize, občutkov nemoči in absurnosti vsakdanjega dogajanja. V delih Ema Klinar, Patrik Dvorščak, Gal Tič in Jur Samec poskušajo zapopasti načine, na katere se umetnost lahko odziva na aktualno dogajanje in se sprašujejo, ali lahko deluje kot katalizator pri procesiranju in razumevanju travm določenega trenutka. Za predstavljene umetnike in umetnico je značilen izrazito individualen pristop k mediju slikarstva, čeprav jih določeni elementi njihovega dela tudi povezujejo. Predvsem lahko v prav vseh razstavljenih delih najdemo elemente, ki nakazujejo na soočanje z grenko realnostjo in iskanje možnosti pobega ali umika – naj gre za pobeg v fikcijo, lastna čustva, jezo, distopijo ali humornost. Pri predstavljenih umetnikih in umetnici se odpirajo svetovi, ki lahko obstajajo le v sanjah, a delujejo kot reakcija na šok določenega družbenega trenutka. Umetniki nam odstirajo lastne poglede na to, kako lahko interpretiramo osebno nelagodje ali širšo družbeno krizo in kljub jasni fiktivni naravi del se zdi, kot da smo v prikazanih svetovih vsaj v določenem trenutku obstajali tudi sami.    V Galeriji Zala. Gosposka ulica 7 Ljubljana

 • 13. oktober 2022
 • 9.00- 10.30- AmCham Poslovni zajtrk z naslovom:  “Kaj potrebuje slovensko gospodarstvo?” – Dialog gospodarstva s kandidati na predsedniških volitvah 2022 o poslovnem in investicijskem okolju v Sloveniji. Svoje poglede na za gospodarstvo pomembne tematike podali trije kandidati na predsedniških volitvah 2022, ki jim javnomnenjske raziskave trenutno kažejo najboljše  Nataša Pirc Musar, Milan Brglez in Anže Logar. Pogled gospodarstva bosta z nami delila Managerja leta 2022, Sabina Sobočan, direktorica, Varis Lendava, in Blaž Brodnjak, predsednik uprave, NLB, in predsednik, AmCham Slovenija. Razprava se bo osredotočila na teme in aktualna dogajanja, ki zanimajo slovensko gospodarstvo. Geopolitični izzivi in posledice za Slovenijo in njeno gospodarstvo. Visoka inflacija, razmere na energetskih trgih in težave v dobavnih verigah. Pomankanje delovne sile in iskanje najboljših talentov. Priložnosti za visoko-kakovostne in trajnostne naložbe, ki bi pomenile razvoj države in večjo blaginjo za vse. AmCham Poslovni zajtrk bo potekal tako v živo kot virtualno. Dogodek bo potekal v slovenskem jeziku z angleškim prevodom v Best Western Premier Hotelu Slon, Ljubljana

  10.00- Vlada  se bo sestala na 20. redni seji. Fototermin ob začetku seje. Zbor fotografov in snemalcev najkasneje ob 9.40. Vlada bo na seji med drugim obravnavala predlog Uredbe o energetski revščini, s katero bodo uradno definirani različni vidiki energetske revščine. To bo pripomoglo k boljšemu načrtovanju in izvajanju energetske in socialne politike na področju oskrbe z energijo, kar je v časih energetske draginje izjemnega pomena. Na dnevnem redu je tudi predlog zakona o oprostitvi plačila nadomestila za vzdrževanje in delovanje namakalnega razvoda Vogršček za leto 2022, katerega cilj je oprostitev plačila nadomestila za vzdrževanje in delovanje navedenega razvoda za lastnike oziroma zakupnike kmetijskih zemljišč. V letošnjem letu jim je bilo namreč zelo oteženo oziroma onemogočeno namakanje zaradi neugodnih vremenskih razmer. Vlada bo v ta namen zagotovila do 90.000 evrov proračunskih sredstev.  V sejni dvorani na Gregorčičevi 25, Ljubljana

  10.00- Predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič bo sprejela predstavnike Društva upokojenih pedagoških delavcev Slovenije. Pogovor bo namenjen predstavitvi delovanja društva, težav in izzivov, s katerimi se srečujejo ter predlogom konkretnih sprememb zakonodaje. Fototermin bo na začetku pogovora ob 10. uri v sejni sobi 217 (2. nadst., Šubičeva ul.) Izjava za javnost bo po pogovoru, predvidoma ob 10.30 v preddverju velike dvorane Državnega zbora, 1. nadst., Šubičeva ul.4, Ljubljana

  11.00-  Aktiva ravnateljev srednjih šol celjske regije in Centra RS za mobilnost in evropske programe, izobraževanja in usposabljanja (Cmepius) pripravljajo novinarsko konferenco ob zaključku celjskega Erasmus + dneva. Na kratki novinarski konferenci bosta Andreja Lenc, namestnica direktorice Cmepiusa, in Iztok Leskovar, vodja Aktiva ravnateljev srednjih šol celjske regije, predstavila številne uspehe in dosežke srednjih šol iz Celja in regije na področju evropskega projektnega dela in mobilnosti v pretekli perspektivi (2014-2021) in smele načrte za novo programsko perspektivo (2021-2027). Sicer je celotno dopoldne namenjeno delovnim sestankom in delavnicam s šolskimi koordinatorji ter delavnici, ki jo bodo za celjske osnovne šole in vrtce pripravili kolegi s Cmepiusa, V Erasmus Cafeju v Dijaškem domu Celje, Ljubljanska c. 21, Celje

  11.00- Sredi oktobra - meseca požarne varnosti, Slovensko združenje za požarno varstvo v sodelovanju z Zvezo društev varnostnih inženirjev Slovenije organizira prvi mednarodni kongresno-sejemski dogodek, ki smo ga poimenovali Varnost in preventiva 2022. Gre za prvi tovrstni dogodek v samostojni Sloveniji, želja organizatorjev je, da bi ga odslej organizirali vsake 2 leti. Na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani se bo predstavilo 35 organizacij in podjetij s področja varstva pred požarom ter varnosti in zdravja pri delu. Med sodelujočimi so tudi Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, nacionalne gasilske organizacije, Uprava RS za zaščito in reševanje, Ministrstvo za obrambo, v sodelovanju z Gasilsko šolo. Po odprtju dogodka  bo  novinarska konferenca, na kateri bosta vodja organizacijskega odbora  Aleš Jug, tudi član Upravnega odbora Slovenskega združenja za požarno varstvo ter Stanko Ožbot, predsednik Zveze društev varnostnih inženirjev Slovenije spregovorila o sodobnih izzivih požarne varnosti, varnosti in zdravja pri delu ter odgovorih nanje. Gospodarsko razstavišče, Dunajska cesta 24, Ljubljana

  11.00- Odprtje novega, štiristeznega balinišča, ki so ga zgradili pri dvorani Zlatorog. Sodobni, športni objekt, ki bo namenjen rekreativnemu balinanju in izvedbi tekmovanj, bodo namenu predali. Ob otroškem igrišču za Dvorano Zlatorog, Opekarniška cesta 15. Celje

  14.15- Na povabilo predsednika Sodnega sveta Vladimirja Horvata se bo predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič udeležila seje Sodnega sveta. Pogovor s člani Sodnega sveta bo namenjen izmenjavi stališč glede aktualne problematike v sodstvu in glede dela Sodnega sveta. V sejni sobi Sodnega sveta, Trdinova 4, Ljubljana

  16.00- Med predstavniki vlade in sindikatov javnega sektorja bo potekal podpis dogovora o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leti 2022 in 2023 ter drugih pravnih aktov, potrebnih za uresničitev dogovora (aneksi h kolektivnim pogodbam). Dogovor javnim uslužbencem med drugim prinaša uskladitev vrednosti plačnih razredov za 4,5% s 1. oktobrom, dodatni plačni razred s plačo za april 2023 za večino v javnem sektorju (razen za zaposlene v zdravstvu in socialnem varstvu, ki so se jim plače zvišale z dogovorom novembra 2021), višji regres za letni dopust za leto 2022 in višji regres za prehrano. Dogovor, ki je bil parafiran 29. septembra 2022, bodo podpisali ministrica za javno upravo Sanja Ajanović Hovnik v imenu vlade in predstavniki reprezentativnih sindikatov javnega sektorja. Dogodek bo potekal na ministrstvu za javno upravo, Velika konferenčna dvorana, vhod iz Langusove ulice, Ljubljana

  18.00- Predavanje Borisa Hajdinjaka Ante Trstenjak: judovski del zgodbe. Med vsemi evropskimi prestolnicami je najverjetneje Praga prestolnica, ki je najbolj znana po svoji judovski zgodovini. V mestu Golema in Franza Kafke slovenski slikar Ante Trstenjak (1894, Slamnjak –1970, Maribor) ni samo dokončal študija slikarstva, pač pa je tudi spoznal češko Judinjo in zobozdravnico Evgenijo Heřmann (1898, Dobrovice – 1982, Maribor) s katero se je leta 1933 poročil. Praga je tudi mesto, ki je skupaj z bližnjim getom v Theresienstadtu eno izmed najbolj znanih prizorišč holokavsta. Med II. svetovno vojno so bili tako Evgenija, kot tudi Ante Trstenjak in njun sin Mirko (1934, Praga – 1986, Ljubljana) preganjani. Evgenija in Ante sta bila tudi poslana v taborišče, ki pa sta ga oba preživela. V predavanju bo predstavljen pomen Trstenjakovega zakona z Judinjo in tudi kdo so bili Trstenjakovi judovski sorodniki in kakšna je bila njihova usoda v času druge svetovne vojne. Boris Hajdinjak je zgodovinar, geograf in direktor Sinagoge Maribor. Že trideset let vodi oglede po različnih mestih v razponu od Amsterdama do Kaira ter od Gibraltarja do Krakova. Največji izziv pa mu je vedno vodenje po rojstnem mestu Mariboru. Udeležba je brezplačna. V Umetnostni Galeriji Maribor, Strossmayerjeva 6, Maribor

  18.00- Vanekov večer. Gost bo Uroš Lipušček Govoril bo o izjemno aktualnih vprašanjih pod naslovom Novi svetovni red med Ukrajino in Tajvanom- ob kongresu Kitajske KP. V  PIŠK Murski Soboti

   

 • 6. oktober 2022
 • La Valleta- Predsednik Pahor se bo na povabilo malteškega predsednika Velle od sinoči na Malti udeležuje srečanja predsednikov trinajstih držav, članic EU: Malte, Bolgarije, Estonije, Grčije, Hrvaške, Irske, Italije, Madžarske, Nemčije, Poljske, Portugalske Slovaške in Slovenije. V Valletti so se sinoči na povabilo gostitelja, predsednika Republike Malte Georga Velle srečali predsednik Republike Bolgarije Rumen Radev, predsednik Republike Estonije Alar Karis, predsednica Helenske republike Katerina Sakellaropoulous, predsednik Republike Hrvaške Zoran Milanović, predsednik Republike Irske Michael Higgins, predsednik Italijanske republike Sergio Mattarella, predsednica republike Madžarske Katalin Novák, predsednik Zvezne republike Nemčije Frank-Walter Steinmeier, predsednik Republike Poljske Andrzej Duda, predsednik Portugalske republike Marcelo Rebelo de Sousa, predsednik Republike Slovenije Borut Pahor in tokrat prvič tudi predsednica Slovaške republike Zuzana Čaputová. Predsedniki se v tem formatu sestanejo enkrat letno, od leta 2003, ko so se na pobudo tedanjega predsednika Portugalske prvikrat srečali v mestu Arraiolos. Slovenija na srečanjih sodeluje od leta 2011. Letos bo v ospredju njihovih razprav obravnava in izmenjava mnenj o učinkih vojne v Ukrajini na varnost in stabilnost na vzhodu in jugovzhodu Evrope. Pogovarjali se bodo o globalni vlogi Evropske unije v luči 65. obletnice podpisa Rimske pogodbe v letošnjem letu, s poudarkom na premagovanju globalnih družbenih izzivov, kot so podnebne spremembe, energetika, zdravje, izobraževanje in prehranska varnost. Predsednik republike Borut Pahor bo na srečanju z drugimi predsedniki izmenjal stališča in poglede glede aktualnih mednarodnih vprašanj in imel tudi nekaj dvostranskih srečanj.

  Program: 

  10.15- prihod predsednika republike pred Mediterranean Conference Centre (Triq l-Isptar, Il-Belt Valletta),  pozdrav častne straže, srečanje z gostiteljem – rokovanje, vpis v knjigo gostov, fototermin,

  10.45- skupinska fotografija,fototermin,

  11.00 - 13.00- prvi del zasedanja (Vassalli Hall 5), uvodne besede predsednika Malte Georgea Velle, sledijo nagovori predsednikov,, fototermin na začetku,

  14.30 – 16.00- drugi del zasedanja (Vassalli Hall 5), fototermin na začetku,

  16.15 – 17.15- izjave za medije (Republic Hall), 

  19.45- prihod predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja pred vhod v Predsedniško palačo, rokovanje s predsednikom Malte Georgeom Vello in soprogo Miriam Grimo (Ambassadors' Room), fototermin rokovanja,

  20.00 – 22.00- državniška večerja, ki jo gostita predsednik Malte George Vella in Miriam Grima (Throne Room), fototermin na začetku za uradne fotografe.

  Iz kabineta predsednika države so sporočili: Medijske hiše obveščamo, da vse stroške poti novinarjev, ki bi želeli spremljati srečanje na Malti, krijejo medijske hiše same. Tiskovna agencija MOREL zato ne bo pokrivala Pahorjevega izleta na Malto. 

  9.00- bo potekal Jesenski posvet v zdravstvu pod naslovom Temeljna načela kakovosti v slovenskem zdravstvu. Spregovorili bofo o uspešnosti, učinkovitosti, varnosti, pravočasnosti, enakopravnosti in osredotočenosti na posameznika. Del posveta pa bo tudi aktualna tema – varnost v slovenskem zdravstvu. V Hotelu Lovec Bled

  10.00 - Vlada  se bo  sestala na 19. redni seji (fototermina ob začetku seje vlade ne bo). O sklepih s seje vlade bodo seznanili s sporočilom za javnost. V sejni dvorani na Gregorčičevi 25, Ljubljana

  10.00- Na novinarski konferenci Zdravniške zbornice Slovenije (ZZS) bodo predstavili usmeritve za uvedbo na vrednosti temelječe zdravstvene obravnave. Na vrednosti temelječa zdravstvena obravnava predvideva merjenje zdravstvenih izidov za paciente z določeno skupino diagnoz v določenih časovnih točkah, npr. pred posegom in po njem ali v smiselnih daljših časovnih razmikih pri kroničnih boleznih. Na osnovi meritev spremljamo spremembe v zdravju pacientov in določamo vrednost, ki jo zdravstvena obravnava prinese pacientu. Merjenje izidov zdravstvene obravnave je tako osnovna izhodiščna točka, na kateri se gradijo analize, primerjave in sprejemajo odločitve o nadaljnji zdravstveni obravnavi. Na novinarski konferenci bodo na kratko predstaviti poglede in rešitve, zato na njej  sodelujejo: Bojana Beović, predsednica Zdravniške Zbornice Slovenije, Valentina Prevolnik Rupel, Inštitut za ekonomska raziskovanja, DOBA Fakulteta Maribor, predsednica ekspertne skupine, Dorijan Marušič, zdravnik in član ekspertne skupine ter Gregor Cuzak,  HealthDay.si, koordinator skupine. ZZS, v dvorani Julija, 1. nadstropje ZZS, Dunajska c. 162, Ljubljana

  10.00- avtobusni vozni park skupine Arriva Slovenija v naslednjem tednu čaka izredno pomembna posodobitev. Na linijah medkrajevnega potniškega prometa bo namreč začelo voziti 45 novih visokopodnih Mercedes-Benz Intouro avtobusov. To je pomemben mejnik, saj gre za največjo investicijo v medkrajevni avtobusni potniški promet v Sloveniji do sedaj. S posodobitvijo voznega parka bodo tako pri Arrivi naredili še en pomemben korak k uresničitvi naših ciljev – k trajnostni mobilnosti, dekarbonizaciji prometa in s tem manjšemu onesnaževanju okolja ter popularizaciji uporabe javnega potniškega prometa. Gre za najnovejšo generacijo primestno linijskih avtobusov, ki se lahko pohvalijo z najsodobnejšimi EURO 6 E motorji, so do okolja še prijaznejši od predhodnikov, prav tako so tudi emisije, ki jih ti avtobusi spuščajo v zrak, bistveno nižje od starejših dizelskih avtobusov. So tudi tišji in udobnejši za vožnjo, kar je blagodejno tako za potnike kot bližnje prebivalce. Za dodatno varnost so avtobusi opremljeni s sistemom za nadzor stabilnosti vozila ESP in novim elektronskim in zavornim sistemom B2E in EBS4+, ki poskrbita za hitrejši prenosi signalov in s tem krajšo zavorno pot. Ker so novi avtobusi Mercedes-Benz Intouro za skupino Arriva Slovenija, ki si prizadeva za posodobitev voznega parka z okolju in potnikom prijaznejšimi avtobusi, pomembna pridobitev, bomo veseli, če boste njihov prihod obeležili z nami. Predstavitev vozil bo na parkirišču sedeža uprave skupine Arriva Slovenija,Ul. Mirka Vadnova 8, Kranj

  11.30 - Zaključek se  letošnji literarni natečaj in ter odpira razstava del slikarske kolonije.  V vrtu spominov in tovarištva na Petanjcih

  11.00-16.00- Primorska živilska podjetja in zadruge v sodelovanju z GZS – Zbornico kmetijskih in živilskih podjetij že tradicionalno organizirajo kulinarično promocijsko doživetje Po Primorsko, ki od leta 2015 poteka v središču Ljubljane. Primorski okusi bodo razvajali vaša čutila, ob besedi in zvokih primorskih glasbenikov. Na pokušino bodo izbrane dobrote iz mesnih jedi in mesnin, mlečnih izdelkov, ribjih jedi, testenin, zelenjave in sadja ter sonca polna primorska vina. Seveda boste dobrote lahko tudi kupili in se z njimi razvajali s svojimi prijatelji tudi doma. Za glasbeno–zabavni program bodo poskrbeli Pihalni orkester Marezige in glasbena skupina Ne joči pevec, ki navdušuje z iskrenostjo in energičnim nastopom. Program bo povezoval Iztok Gustinčič. Na Pogačarjevem trgu v Ljubljani.

  12.00- Predsednica državnega zbora  Urška Klakočar Zupančič se bo  udeležila pogovora s študentkami in študenti Pravne fakultete Univerze v Ljubljani na teme, kot so demokracija, parlament in ustava. Pogovor, ki ga Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani organizira ob začetku novega akademskega leta in ob izidu knjige Ustava Republike Slovenije z glosami Igorja Kaučiča in predgovorom predsednice državnega zbora bo v rdeči predavalnici Pravne fakultete, Poljanski nasip 2, Ljubljana

  12.00- Na  novinarski  konferenci  Policijske uprave Koper, generalne policijske  uprave  in  Finančne  uprave RS bodo predstavili odkritje  večje  količine  prepovedanih sestavin za proizvodnjo prepovedane droge  v  koprskem  pristanišču  in  splošno  o  delu  policije na področju preiskovanja teh kaznivih dejanj. Na novinarski konferenci bodo sodelovali: Nedjan Jerman, namestnik direktorja Finančnega urada Koper,  Primož  Ogrinc,  vodja  Sektorja  kriminalistične policije na Policijski
  upravi Koper in  Mišo  Radovančević,  vodja  Oddelka  za  prepovedane  droge  na  Upravi kriminalistične  policije, Sektorju za organizirano kriminaliteto Generalne
  policijske uprave. Novinarska konferenca bo v sejni sobi PP Koper,  Ljubljanska cesta 8, Koper

  13.00- Ob rožnatem oktobru v Center za bolezni dojk Zdravstvenega doma Ljubljana letno odkrijejo tudi čez 150 primerov raka na dojki. Od leta 1996 so obravnavali in obravnavamo skupno 95 tisoč pacientk, ki pri njih lahko opravijo klinične preglede, slikovno diagnostiko in morfološke preiskave. K njim najpogosteje pridejo mlajše ali starejše ženske, ki niso zajete v programu Dora in tiste, ki imajo družinsko obremenitev ali prejemajo hormonsko nadomestno terapijo. Podrobneje o preventivi, odkrivanju bolezni in dozdajšnjih izkušnjah pri delu vam bo predstavila zdravnica Maja Milohnoja Berčič iz Centra za bolezni dojk ZD Ljubljana. O svoji izkušnji z boleznijo in nasvetih za ženske pa bo spregovorila tudi Darja Rojec iz Europe Donne. V prvem nadstropju ZD Ljubljana-Center na Metelkovi ulici 9,  Ljubljana

  20.00-Celovečerna plesno predstava HIDRA, za katero sta režiser Sebastijan Horvat in dramaturg Milan Ramšak Marković navdih našla v dramskem besedilu Cement avtorja Heinerja Müllerja. V predstavi se Sebastijan Horvat, ki je s plesno skupino EN-KNAP Group ustvarjal že leta 2008, tako ponovno vrača k plesni umetnosti. Center kulture Španski borci, Ljubljana

  Celje- Veleposlaništvo Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske v Ljubljani skupaj z Nacionalnim uradom MEPI – mednarodno priznanje za mlade, Britansko-slovensko gospodarsko zbornico in drugimi partnerji organizira “Britanski dan v Celju”, ki bo potekal na Srednji šoli za gostinstvo in turizem Celje (11.30-12.30), v mestu (12.30-13.00), na Mestni občini Celje (13.00-13.30) in v Osrednji knjižnici Celje (14.00-16.00), kjer se bo ob 15.30 v spomin na nedavno preminulo britansko kraljico Elizabeto II. odprla razstava fotografij Kraljica v Sloveniji. Ta dan bo celje obiskala močna kulturno-gospodarska delegacija britanske ambasade, ki jo bo predvidoma vodila veleposlanica Tiffany Sadler. Delegacija se bo ob tej priložnosti srečala tudi z županom Mestne občine Celje. Po zaključenem uradnem delu (ob 16. uri) bodo veleposlanica in drugi sodelujoči (Andreja Anžur, direktorica Zavoda MEPI; Barbara Uranjek, direktorica Britansko-slovenske gospodarske zbornice; Gregor Deleja, ravnatelj Gimnazije Celje-Center, Sandi Češko, podjetnik in gospodarstvenik) na voljo tudi za kratke intervjuje/izjave.

 • 29. september 2022
 • 8.30- Podpredsednik državnega zbora Danijel Krivec bo v imenu predsednice državnega zbora  Urške Klakočar Zupančič sprejel predstavnike tekačev Teka Miru, ki bodo v državni zbor prinesli plamenico miru. Tek miru in svetovne harmonije je neprofitna in nepolitična prireditev, katere cilj je povečanje strpnosti in razumevanja med različnimi narodi, skupnostmi in posamezniki.DZ, Šubičeva 4, Ljubljana

  9.00-  Na novinarski konferenci bomo predstavili krstno uprizoritev igre Pasji sin, ki sta jo po naročilu Drame napisala Árpád Schilling in Éva Zabezsinszkij. Režiser satire s podnaslovom Do koder te pusti veriga, s katero začenjajo program sezone 2022/23 na Velikem odru, je Árpád Schilling, mednarodno priznani gledališki umetnik, ki prvič ustvarja v slovenskem prostoru. Árpád Schilling za svoje gledališko ustvarjanje dobil številne nagrade, med njimi leta 2005 v Mo­skvi nagrado Stanislavskega, leta 2008 legijo časti fran­coskega ministrstva za kulturo in leta 2009 evropsko gledališko nagrado v kategoriji novih gledaliških stvar­nosti. Njegovi gledališki ustanovi Krétakör, ki jo je ustanovil leta 1995, je Evropska kulturna fundacija leta 2016 podelila za umetniško in družbeno delo nagrado princese Magriet za kulturo. V uprizoritvi igrajo Gregor Baković, Nejc Cijan Garlatti, Barbara Cerar, Iva Babić, Nina Valič, Saša Mihelčič, Maja Sever, Vojko Zidar, Rok Vihar, Pia Zemljič, Mario Dragojević (k. g.), Klemen Janežič, Petra Govc in Sabina Kogovšek. Premiera bo v soboto, 1. oktobra, ob 20.00 na Velikem odru SNG Drama Ljubljana, prve ponovitev pa bodo na sporedu 3., 4., 5. in 6. oktobra ob 19.30. V Drama Kavarnim Ljubljana

  11.00 - Slovesnost ob 20. obletnici delovanja Ambulante s posvetovalnico za osebe brez zdravstvenega zavarovanja, Pro Bono. Od začetka delovanja registrirali okoli 1.000 oseb, prostovoljci pa tam na leto opravijo povprečno 1.600 ur prostovoljskega dela. Udeležence bo pozdravil tudi župan Zoran Janković.. V Rdeči dvorani Mestne hiše,Mestni trg 1, Ljubljana

  11.00- Uradna razglasitev Naj gostitelja dirke Po Sloveniji 2022. Zmagovalca bodo razglasili predstavniki organizacijskega odbora dirke Po Sloveniji, KK Adria Mobil in Slovenska turistična organizacija. Na Starem gradu Celje

  11.00- Novinarska konferenca Združenja Europa Donna Slovenija ob začetku rožnatega oktobra, mednarodnega meseca osveščanja o raku dojk. Združenje Europa Donna Slovenija v letošnjem letu obeležuje 25 let osveščanja o raku dojk in podpore bolnicam in njihovim svojcem ob soočanju z diagnozo. Spomnili se bomo samih začetkov osveščanja o raku dojk v Sloveniji in dediščine, na kateri gradimo do danes. Ponovno bomo poudarili ključna sporočila o pomenu zdravega načina življenja, zgodnjega odkrivanja in odgovornosti za svoje zdravje. Spregovorili bomo tudi o izjemnem napredku na vseh področjih obravnave raka dojk. Ženskam, ki danes zbolijo za rakom dojk, je na voljo sodobno multidisciplinarno zdravljenje, ki zagotavlja boljše možnosti izhoda bolezni, boljše preživetje in bolj kakovostno življenje po bolezni. Predstavili bomo tudi letošnje dogodke in dejavnosti v rožnatem oktobru.  V prostorih Triglav Lab, na Dunajski cesti 20,  Ljubljana

  13.00- Sklic 41. redne seje Državne volilne komisije. Na dnevnem redu je odločanje o zakonitosti vloženih kandidatur za volitve predsednika republike (kandidatura stranke Levica za kandidata Miho Kordiša, kandidatura strank SD in Gibanja Svoboda za kandidata  Milana Brgleza ter morebitne ostale kandidature, ki bodo vložene do izteka roka za vlaganje kandidatur).v prostorih DVK (Slovenska cesta 54/IV, Ljubljana

  15.00- V okviru zaključka Festivala bodo pripravili pogovor predsedniških kandidatov.  Kandidati bodo skupaj s povezovalko odgovorili na številna vprašanja, med drugim na to: kaj bodo izboljšali s področja starejših, če bodo izvoljeni; kaj bodo storili, da bi bilo v družbi manj starizma in diskriminacije starejših, ali menijo, da potrebujemo varuha starejših in številna druga vprašanja o dolgoživi družbi,  V Kosovelovi dvorani Cankarjevega doma, Ljubljana

  16.00- Bo potekala 8. redna seja Sveta zavoda UKC Maribor. V sejni sobi Klinike za pediatrijo (stavba 5, vhod 5A, pritličje), Ljubljanska cesta 5, Maribor

  16.00- Ob 20. obletnici delovanja Ambulante s posvetovalnico za osebe brez zdravstvenega zavarovanja, Pro Bono bodo svoje spomine, izkušnje in pogled v prihodnost z vami delile: Vida Drame Orožim,  nevrologije in psihiatrije, vodja ambulante Pro Bono, Alenka Ugrin Vatovec, strokovna delavka Slovenske filantropije, Biljana Đurković, oskrbnica in Martina Petric. .Pro Bono na Mislejevi ulici 3  Ljubljana

  20.00- Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se bo udeležil dobrodelnega koncerta SKUPAJ ZA KRAS. Predsednik Pahor bo imel na koncertu nagovor. Predsednik Pahor je v času trajanja požara Kras obiskal dvakrat, 7. septembra pa je na Brdu pri Kranju priredil sprejem v znak hvaležnosti gasilcem, predstavnikom vodstva intervencij in ostalim predstavnikom služb ter srčnim posameznikom in prostovoljcem, ki so v tem letu sodelovali pri gašenju največjih požarov v zgodovini Republike Slovenije. Na slovesnosti je predsednik republike junakinjam in junakom, ki premagujejo požare na Slovenskem ter ščitijo ljudi in njihovo premoženje, vročil priznanje jabolko navdiha. dvorana kotalkališča v Renčah

 • 15. september 2022
 • 10.00-Vlada Republike Slovenije se bo  sestala na 15. redni seji. Fototermin ob začetku seje. Na seji bodo člani vlade med drugim obravnavali predlog sprememb zakona o voznikih, ki prinaša nekatere pomembne novosti za voznike. Spremenjena so določila, ki urejajo opravljanje zdravstvenih in kontrolnih zdravstvenih pregledov po ugotovljeni telesni in duševni nezmožnosti za vožnjo motornega vozila, poostren je nadzor nad šolami vožnje ter možnost odvzema licence v primeru ugotovljenih nepravilnosti, za več kot 300 tisoč voznikov pa je pomembna sprememba podaljšanje roka veljavnosti starih vozniških dovoljenj, ki lahko ostanejo v obtoku deset let dlje, do leta 2033.Kongresni center na Brdu pri Kranju

  10.00-Predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič  udeležila odprtja novih prostorov bolnišnične lekarne, predavalnice in ambulantnih prostorov Bolnišnice za ženske bolezni in porodništvo Postojna. Predsednica bo ob tej priložnosti imela tudi kratek slavnostni nagovor. Fototermin bo ob prihodu predsednice DZ (pred vhodom v urgentni del glavne stavbe Bolnišnice za ženske bolezni in porodništvo, Prečna 4, Postojna) ter tudi med potekom otvoritve. Prečna ulica 4, Postojna

  11.00- Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor bo v počastitev državnega praznika vrnitve Primorske k matični domovini nagovoril državljanke in državljane. Kot običajno ob državnih praznikih bo v predsedniški palači potekal dan odprtih vrat. Obiskovalce bo sprejel in nagovoril predsednik Republike Slovenije Borut Pahor, zatem pa bo v počastitev praznika potekala krajša slovesnost. Predsednik republike bo obiskovalce sprejel tudi ob 13. uri, ko bo na posebni slovesnosti v Predsedniški palači vročil državni odlikovanji. Krajši uvodni slovesnosti bo sledil ogled delovnih in protokolarnih prostorov predsednika republike pod strokovnim vodstvom uslužbencev Protokola Republike Slovenije. V počastitev državnega praznika bo pred Predsedniško palačo postrojena častna straža Garde Slovenske vojske med 9. in 21. uro.  Velika dvorana, Predsedniška palača. Erjavčeva cesta 17. Ljubljana

  13.00- Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor bo ob državnem prazniku vrnitvi Primorske matičnemu narodu,na posebni slovesnosti v Predsedniški palači vročil državni odlikovanji. Medaljo za zasluge, ki jo prejme Vlasta Pacheiner Klander za prevajalsko in literarnoteoretično delo na področju staroindijske sanskrtske književnosti, in medaljo za zasluge, ki jo prejme Primož Krečič za neutrudno povezovalnost pri umestitvi novih orgel v koprski stolnici. Predsedniška palača, Erjavčeva cesta 17. Ljubljana

  13.00- Obisk Zdravniške zbornice Slovenije v Primorski regiji, s katerimi želi zbornica zbrati čim več informacij o položaju in izzivih zdravnikov ter zobozdravnikov. Spremljanje uspehov ter dela svojih članov je ključno za izvajanje poslanstva Zdravniške zbornice Slovenije. Na srečanju s predstavniki regijskih zdravstvenih domov in splošne bolnišnice v Šempetru pri Novi Gorici se bo vodstvo zbornice seznanilo s kadrovskimi izzivi in težavami, pri reševanju katerih lahko aktivno sodeluje krovna zdravniška organizacija. Ekipa Zbornice bo obisk nadaljevala ter se popoldne udeležila Briških izzivov ter srečala s predstavniki zobozdravnikov ter zasebnikov. Predstavniki zbornice bodo ob 11.30 obiskali Splošno bolnišnico »dr. Franca Derganca« Nova Gorica, nato pa ZD Nova Gorica, kjer je ob 13. uri predvidena skupna novinarska konferenca pred objektom ZD Nova Gorica. Sodelujoči: Bojana Beović,  predsednica ZZS, Petra Kokoravec, direktorica ZD Nova Gorica, Dimitrij Klančič, direktor Splošne bolnišnica "Dr. Franca Derganca" Nova Gorica

  15.00- Predsednik vlade Robert Golob bo na Brdu pri Kranju gostil prvi vrh koalicije, na katerega so vabljeni poslanke in poslanci strank vladne koalicije ter ministrice in ministri vlade. Na začetku srečanja bo možnost fototermina, okrog 16.40 pa je pred dvorano predvidena izjava za medije. Srečanje koalicijskih partnerjev bo namenjeno razpravi o aktualnih temah in bo potekalo i v dvorani Grandis v Kongresnem centru Brdo.

  17.15- Seja Sveta stranke Gibanja Svoboda bo. Člani Sveta stranke Gibanja Svoboda bodo razpravljali o volitvah predsednika Republike Slovenije 2022. Za medije bo ob 17.05 na voljo fototermin. Izjava po seji Sveta stranke Gibanja Svoboda pa je predvidena ob 18.30.v Stekleni dvorani v Kongresnem centru Brdo, Predoslje 39, Brdo pri Kranju

  19.00- Odprtje razstave  grafičnega oblikovalca Ranka Novaka. Kustosi razstave: Mateja Podlesnik, Alenka Trebušak, Ajdin Bašić. Razstave grafičnih oblikovalcev so bile v pretekli in polpretekli zgodovini Mestne galerije Ljubljana prej izjema kot pravilo, še zlasti ob dejstvu, da je razstavni program s področja arhitekture in oblikovanja izvajal in ga še izvaja za te naloge specializirani javni zavod, Muzej za arhitekturo in oblikovanje (MAO), nekdanji Arhitekturni muzej v Ljubljani. Navzlic temu smo se želeli pokloniti enemu od vodilnih ustvarjalcev na področju slovenskega oblikovanja, pa tudi širše, saj je delo Ranka Novaka, dolgoletnega profesorja na ALUO v Ljubljani, integralno vpeto v sodobno vizualno podobo Mestne galerije. Vrsto let je bil namreč tukajšnji »hišni« oblikovalec; leta 1988 je zasnoval in leta 1990 preoblikoval celostno grafično podobo galerije, vse od znaka, katalogov, publikacij in drugih oblik vizualnega sporočanja do postavitev razstav. Novak je bil med prvimi oblikovalci, ki so se v našem kulturnem prostoru sistemsko lotili oblikovanja celostne podobe kot specifične oblikovalske naloge, in na to pot so v devetdesetih letih postopoma stopale tudi druge ustanove s področja galerijske dejavnosti. Izvirna pregledna razstava v izbranem prerezu skozi ustvarjalčev izjemno bogat oblikovalski opus prinaša vpogled v Novakovo delovanje od druge polovice sedemdesetih let, ko se je kot šolan arhitekt že večinoma ukvarjal z grafičnim oblikovanjem, prek delovanja v okviru Studia Znak (1980–1994) in v Design centru Studia Marketing vse do sodelovanja s številnimi kulturnimi institucijami (Mestnim gledališčem ljubljanskim, Slovenskim mladinskim gledališčem, Narodnim muzejem Slovenije, Narodno galerijo, Mednarodnim grafičnim likovnim centrom, Cankarjevim domom, Obalnimi galerijami iz Pirana, galerijo A + A iz Benetk, Pilonovo galerijo …), znanstvenimi ustanovami, kot je npr. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, strokovnimi društvi ter organizacijami s področja gospodarstva, pa tudi urednikovanja in prenove preloma časopisov Delo in Dnevnik ter njunih prilog, oblikovanja različnih revij ter sodelovanja z vrsto knjižnih založb. Novakov oblikovalski slog odlikujeta elegantna jasnost ter izrazit občutek za skladnost in čistost vizualno-verbalnih oblik sporočanja, pri čemer ne gre prezreti njegovega izjemnega posluha za preučevanje tipografskega oblikovanja in njegove uporabe v besedilih knjig, katalogov, zloženk in drugih publikacij, na plakatih in koledarjih.S samostojnimi razstavami, kot so Abeceda Ranka Novaka, Déjà vu in Muzej Mimara – celostna podoba, z drugimi samostojnimi in skupinskimi predstavitvami ter predvsem s celostnimi grafičnimi podobami in postavitvami razstav v Muzeju Mimara, Muzeju za umetnost in obrt v Zagrebu, muzejih in galerijah v drugih hrvaških mestih, pa tudi v Beogradu, Benetkah itd., se je mednarodno uveljavil kot vodilni oblikovalec na področju kulture. To dokazujejo prestižne domače in vrsta drugih mednarodnih nagrad; izpostavimo samo katalog razstave v zagrebškem Muzeju za umetnost in obrt Art Deco, ki je bil uvrščen v izbor Best designed Books all over the World v Leipzigu. Mestno galerija Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana

 • 18. avgust 2022
 • 10.00- Vlada Republike Slovenije se bo sestala na 11. redni seji (fototermina ob začetku seje vlade ne bo). Vlada bo na seji predvidoma obravnavala predlog zakona o pomoči gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina in predlog zakona o začasnih ukrepih za odpravo posledic draginje za najbolj ranljive skupine prebivalstva. Po končani seji vlade bo predvidoma izjava za medije (točno uro izjave bodo sporočili naknadno). V sejni dvorani na Gregorčičevi 25, Ljubljana

  16.00- Novinarski briefing o strokovnih izhodiščih in usmeritvah za pripravljenost in odzivanje na okužbe z virusom SARS-CoV-2 v jesensko-zimski sezoni 2022/2023, ki jih je pripravila Posvetovalna skupina za spremljanje gibanja virusa SARS-Cov-2.  Na briefingu in novinarski konferenci bodo sodelovali:  Mario Fafangel - vodja Posvetovalne skupine za spremljanje gibanja virusa SARS-Cov-2, Tatjana Lejko Zupanc - vodja delovnega paketa Klinična obravnava in zdravljenje pri Posvetovalni skupini za spremljanje gibanja virusa SARS-Cov-2, Alojz Ihan - vodja delovnega paketa Cepljenje proti SARS-Cov-2/covidu-19 pri Posvetovalni skupini za spremljanje gibanja virusa SARS-Cov-2 in Tadej Ostrc - državni sekretar na ninistrstvu za zdravje Neformalni novinarski briefing bo potekal samo ob prisotnosti novinarjev, brez fotografov in snemalcev, saj fototermina pred novinarsko konferenco ne bo. Ob prihodu na novinarski briefing bodo na recepciji stavbe NIJZ OE Ljubljana na voljo tudi maske in razkužila za roke. Po zaključku briefinga bo pred stavbo na Zaloški 29 organizirana novinarska konferenca s pričetkom predvidoma ob 17:15, na kateri bodo sodelujoči podali izjave in bili na razpolago za odgovore na novinarska vprašanja. veliki predavalnici NIJZ OE Ljubljana na Zaloški 29.

 • 28. julij 2022
 • 10.00- Vlada  se bo  sestala na 10. redni seji (fototermina ob začetku seje vlade ne bo). Vlada bo na seji med drugim obravnavala predlog zakona o začasnem znižanju stopnje davka na dodano vrednost na nekatere vrste energentov, s katerim želi omiliti posledice dviga cen energentov zlasti v času ogrevalne sezone. Na dnevnem redu je tudi predlog sprememb in dopolnitev zakona o avtorski in sorodnih pravicah in zakona o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic, s katerimi prenašamo v slovenski pravni red evropski direktivi s področja avtorske in sorodnih pravic. Prenovljena zakona bosta prispevala k boljšemu delovanju notranjega trga, zagotavljala visoko stopnjo varstva imetnikov avtorskih pravic, olajšala ureditev tovrstnih pravic ter vzpostavila okvir za ustrezno koriščenje avtorskih in drugih varovanih del. V sejni dvorani na Gregorčičevi 25, Ljubljana

 • 21. julij 2022
 • 9.00-Predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič bo sprejela evropskega komisarja za krizno upravljanje Janeza Lenarčiča, ki je na delovnem obisku v Republiki Sloveniji. Fototermin bo pred začetkom pogovora v preddverju velike dvorane državnega zbora, pogovor bo v velikem salonu 1. nadst., Šubičeva ul.4, Ljubljana.

  10.00- Vlada Republike Slovenije se bo  sestala na 9. redni seji (fototermina ob začetku seje vlade ne bo). Po končani seji vlade bo predvidoma izjava za medije (točno uro izjave bodo sporočili naknadno). V sejni dvorani na Gregorčičevi 25, Ljubljana

  10.00- Novinarska konferenca Zdravniške zbornice Slovenije (ZZS) na temo: Pravne dileme in zdravniški pogled na pomoč pri samomoru in evtanaziji. Predstavili bodo poglede, dileme in stališča pravne in zdravniške stroke do nekaterih vprašanj ob koncu življenja, ki se že nekaj časa pojavljajo v javnosti.  Na novinarski konferenci sodelujejo: Bojana Beović, predsednica Zdravniške zbornice Slovenije: Pogled zdravniške stroke na pomoč pri samomoru in evtanaziji; Peter Golob,  Ureditve po Evropi; Urban Vrtačnik, Pravica do dostojanstva – med odločanjem o samem sebi in vrednostjo življenja ;  Marija Petek Šter,  Vloga in izkušnje zdravnika družinske medicine ob umiranju pacientaM Jernej Benedik, : Onkološki inštitut – Paliativna oskrba; Borut Škodlar,  Program preprečevanja samomora in pravica do pomoči pri samomoru ter Matjaž Zwitter,  O osnutku Zakona o pravici do pomoči pri prostovoljni prekinitvi življenja skozi oči zdravnika. ,V  Modri dvorani ZZS, Dunajska cesta 165, Ljubljana

  19.00- Predstavitev skulpture Mirsada Begića Ohraniti sanje bo v parku Talasa Strunjan 

 • 14. julij 2022
 • 10.00- Vlada Republike Slovenije se bo  sestala na 8. redni seji (fototermina ob začetku seje vlade ne bo). V sejni dvorani na Gregorčičevi 25, Ljubljana

  10.30- Izjava za medije »AKTUALNE INFORMACIJE O EPIDEMIOLOŠKI SLIKI V SLOVENIJI «, ki jo bo podala namestnica predstojnika Centra za nalezljive bolezni, Nuška Čakš Jager, NIJZ na Zaloški cesti 29 v Ljubljani.

  10.30- Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor bo  priredil sprejem za članice Društva za ohranjanje kulturne dediščine aleksandrink. Na sprejemu bo predsednik Pahor Društvu za ohranjanje kulturne dediščine aleksandrink vročil Zahvalo predsednika Republike Slovenije za prispevek k dokumentiranju življenja in dela aleksandrink, slovenskih žensk v Egiptu, in ohranjanje njihove zapuščine za prihodnje rodove. Zahvalo bo v imenu društva sprejela njegova predsednica  Darinka Kozinc. Predsedniška palača, Velika dvorana, Erjavčeva cesta 17, Ljubljana

 • 7. julij 2022
 • 9.00- Predsednica državnega zbora  Urška Klakočar Zupančič bo v svojem kabinetu sprejela izvršnega direktorja Slovenske fundacije za UNICEF Tomaža Bergoča. 
  Fototermin in izjava za javnost bosta po pogovoru, predvidoma ob 9.30 v preddverju velike dvorane Državnega zbora. 1. nadst., Šubičeva ul. 4, Ljubljana

 • 23. junij 2022
 • Bruselj- Predsednik vlade  Robert Golob se bo danes in jutri v Bruslju udeležil zasedanja Evropskega sveta. Osrednja pozornost junijskega zasedanja bo namenjena razmeram v Ukrajini, posledicam vojne na pomanjkanje hrane v svetu ter prošnjam Ukrajine, Moldavije in Gruzije za članstvo v Evropski uniji. Voditelji in voditeljice bodo opravili prvo strateško razpravo o predlogu vzpostavitve t. i. Evropske politične skupnosti, razprava bo tekla tudi o aktualnih gospodarskih izzivih, predlogih Konference o prihodnosti Evrope in zunanjih odnosih.Slovenski premier se je pred svojim prvim zasedanjem Evropskega sveta zavzel, da se, podobno kot za Ukrajino in Moldavijo, status kandidatke za članstvo v EU-ju podeli tudi Bosni in Hercegovini.Pred vrhom bo potekalo srečanje voditeljev in voditeljic držav članic EU in Zahodnega Balkana.

  PROGRAM

  9.20 – 11.30Prihod  predsednika Vlade Republike Slovenije dr. Roberta Goloba na srečanje voditeljev in voditeljic EU in Zahodnega Balkana
  Lokacija: Svet EU – Europa, Bruselj

  15.00 – 15.30Srečanje članov in članic Evropskega sveta s predsednico Evropskega parlamenta Roberto Metsolo in nato foto termin za uradne fotografe Sveta EU
  Lokacija: Svet EU – Europa, Bruselj

  15.30 – 19.30Delovna seja članov Evropskega sveta
  Lokacija: Svet EU – Europa, Bruselj

  8.15-  Novinarski zajtrk, kjer  bodo predstavili letošnji vrhunski športni dogodek v Sloveniji: Svetovno prvenstvo v letenju s toplozračnimi baloni, ki bo potekalo med 16. in 23. septembrom 2022 v Murski Soboti.  V zraku bo več kot 150 balonarskih ekip, ki se bodo pomerile v različnih tekmovalnih nalogah ter pokazale svoje znanje in spretnosti pri upravljanju balonov. v Gostilni Livada v Ljubljani

  10.00- Vlada se bo sestala na 5. redni seji (fototermina ob začetku seje vlade ne bo). V sejni dvorani na Gregorčičevi 25,Ljubljana

  10.00- Ogled razstave Rajko Apollonio: Približevanja Slike 2014–2022. Rajko Apollonio spet ustvarja slike, ki spominjajo na dela z začetka njegovega likovnega ustvarjanja iz sredine osemdesetih let prejšnjega stoletja (natančneje od leta 1985 do 1987) in na nekatere cikluse slik iz leta 2016 ali posamezna dela, ki jih je ustvaril po letu 2000.Tokratna razstavljena dela v Bežigrajski galeriji 1 nas selijo v videnje druženja, gibanja ter izginjanja ženskega in moškega telesa v mnogih odtenkih  in različnih nanosih modre. Tudi intimni deli teles moškega in ženske so pomenljivo prekriti z modrinami barv. Včasih pa je telo skoraj popolnoma zastrto z modrino, ki prehaja iz ozadja podobe. Bežigrajska galerija 1. Dunajska 31,Ljubljana

  11.00- Zgodnje odkrivanje redkih bolezni lahko odločilno vpliva na kakovost življenja novorojenega otroka in njegove družine. Nemalokrat je celo ločnica med življenjem in smrtjo, zato so presejalni testi novorojenčkov pomemben razvojni korak v odkrivanju (redkih) bolezni. Slovenija je na področju zgodnjega odkrivanja redkih bolezni med najuspešnejšimi državami v Evropi, obeta pa se tudi širitev programa presejanja novorojenčkov, po katerem bodo ob rojstvu presejali še več bolezni. O presejalnih programih, njihovem pomenu za male bolnike in njihove starše ter o sporočilih, ki jih prinaša že kapljica krvi, bodo spregovorili na novinarski konferenci ob mednarodnem dnevu presejalnega testiranja novorojenčkov (International Neonatal Screening Day - IFCC), ki ga obeležujemo konec junija. Novinarska konferenca, ki bo v hotelu Union (dvorana Orhideja). Miklošičeva 11, Ljubljana

  11.00- Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor bo posebni slovesnosti v Predsedniški palači vročil državna odlikovanja red za zasluge, ki ga prejme Miha Dovžan za življenjsko delo in izjemen prispevek k slovenski citrarski umetnosti, red za zasluge, ki ga prejme Vlado Kreslin za izjemen ustvarjalni prispevek k slovenski glasbeni umetnosti, red za zasluge, ki ga prejme Vladimir Lado Leskovar za življenjsko delo in izjemen prispevek k slovenski popularni glasbi, red za zasluge, ki ga prejme Oto Pestner za izjemen pečat, ki ga je dal slovenski popularni glasbi, in red za zasluge, ki ga prejme Andrej Šifrer za izjemen avtorski prispevek k slovenski popularni glasbi. Predsedniška palača, Erjavčeva cesta 17, Ljubljana

  11.00- Hotel Celjska koča je ta mesec dobil novega najemnika. V prihodnje ga bo upravljalo celjsko podjetje Pišek Gostinstvo d.o.o., ki vam bo svoje načrte in vizijo upravljanja s Celjsko kočo predstavilo na novinarski konferenci.  Hotel Celjska koča, Celje

  11.15- Novinarska konferenca Zdravniške zbornice Slovenije (ZZS), na temo: Predstavitev ankete o osnovnem zobozdravstvu ter opozorilo na pereče težave pred javno tribuno. V Modri dvorani, pritličje ZZS, Dunajska c. 162, Ljubljana

  14.00- Okrogla miza z naslovom VLOGA URBANISTIČNIH PRAVIL ZA ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI BIVANJA V URBANIH NASELJIH v Svečani dvorani (drugo nadstropje) na UL FGG; Jamova c. 2, Ljubljana
   
  15.30- Razglasitev zmagovalcev 14. tekmovanja Ecotrophelia Slovenija 2022. Ecotrophelia Slovenija je največje študentsko tekmovanje s področja razvoja novih inovativnih živilskih izdelkov. Letos na tekmovanju sodeluje 7 ekip iz različnih fakultet in drugih izobraževalnih inštitucij s področja živilstva. Zmagovalci nacionalnega tekmovanja Ecotrophelia Slovenija bodo Slovenijo zastopali tudi na evropskem tekmovanju Ecotrophelia Europe 16.-17. oktobra 2022 na sejmu SIAL v Parizu.  Gospodarska zbornica Slovenije,  v dvorani A , Dimičeva 7,  Ljubljana

  18.00 - Predsednica državnega zbora . Urška Klakočar Zupančič se bo  v Koroškem deželnem arhivu udeležila slovesnosti ob 30. obletnici odprtja generalnega konzulata Republike Slovenije v Celovcu, v okviru katere bo podala tudi slavnostni nagovor. Pred slavnostnim dogodkom, ob 16.30, se bo predsednica državnega zbora na generalnem konzulatu Republike Slovenije v Celovcu srečala s predstavniki slovenske narodne skupnosti v Republiki Avstriji. Celovec

  18.00- Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije bo s tradicionalno svečano podelitvijo mojstrskih diplom obeležila uspeh 215 mojstric in mojstrov, ki so izpite uspešno opravili leta 2020, 2021 in 2022. Pridobiti naziv mojster je osebni uspeh posameznika in izpolnitev pomembnega življenjskega cilja, hkrati pa je mojstrstvo izjemno pomembno tudi za celotno obrt in podjetništvo ter slovenski izobraževalni sistem.  Slavnostna podelitev bo  v Modri dvorani Celjskega sejma. Dečkova 1, Celje

  19.30- Slovesnost ob dnevu državnosti. Zaradi nestabilne vremenske napovedi bo v Narodnem domu.Celje

  20.00- Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se bo na Vrhniki udeležil občinske slovesnosti ob dnevu državnosti. Predsednik republike bo na prireditvi slavnostni govornik. Park samostojnosti, Vrhnika

  20.00-V galeriji AQ GCC bodo predstavili šesto številko literarne revije Podstrešje, v katero so tudi tokrat dijakinje in dijaki na svojstven način ujeli utrip letošnjega šolskega leta s poezijo in prozo. Istočasno se bo v galeriji odprla tudi fotografska razstava Odtujenost nekdanje dijakinje GCC, sedaj študentke na ALUO Lane Soklič. Posebna gostja prireditve bo pesnica in pisateljica Nina Kremžar, ki je sicer tudi urednica literarne revije Novi zvon. Šesto Podstrešje s svojimi prispevki izpolnjuje 20 mladih avtoric in avtorjev poezije, kratke proze in esejistike. Uredniško delo je to leto opravil Kristian Koželj s katerim na GCC že vrsto let sodelujejo pri izvajanju obšolskih dejavnostih s področja poezije in kreativnega pisanja. V gostujočem delu revije se predstavljajo dijakinje Gimnazije Vič, zbrane v literarnem klubu L'Etažer, Podstrešje je tudi letos opremljeno z ilustracijami dijakov likovne gimnazije, oblikovala pa ga je prof. Ana Pečnik. Fotografska razstava z naslovom Odtujenost pa združuje rezultate diplomskega dela in drugega semestra magistrskega študija nekdanje dijakinje GCC Lane Soklič. Lana se pri svojem delu pretežno ukvarja z analogno fotografijo, kar ji omogoča širok spekter eksperimentov in vključevanja naključij v končno podobo. Fotografske materiale manipulira z različnimi načini razvijanja, dodajanja kemikalij, segrevanjem in mehanskimi modifikacijami z namenom, da izzove nepravilnosti, popačenja in barvne anomalije izvornih fotografskih podob. Inspiracijo za ustvarjanje črpa iz lastnih spominov, izkušenj, sanj, človeške psihe in psiholoških stanj. GCC, Celje

  21.30 – Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji in veleposlaništvo Češke republike v Sloveniji  vabita pred Hišo EU v kino pod zvezdami na brezplačno projekcijo češkega filma Zimske muhe (Všechno bude). Na dogodku, ki ga organizirajo v luči julijskega začetka predsedovanja Češke republike Svetu Evropske unije, boste lahko odkrili delček češke kulture.Celovečerni film iz leta 2018 govori o samozavestnem štirinajstletniku Mári in njegovem čudaškem prijatelju Hedušu, ki se željna novih dogodivščin z avtom podata na popotovanje skozi zasneženo pokrajino. To je film ceste o izmuzljivih vezeh fantovskega prijateljstva ter neustavljivi mladostniški želji po novih in drznih doživetjih.  Film je režiral na Češkem živeči slovenski režiser Olmo Omerzu, ki je v Karlovih Varih prejel nagrado za najboljšo režijo.

  Bruselj – Evropski poslanci bodo z vladami držav članic EU razpravljali in glasovali o dogovoru za hitrejše obnavljanje evropskih strateških zalog plina pred letošnjo zimo. Cilj dogovora je zagotoviti zadostne zaloge za gospodinjstva in industrijo do naslednjega ogrevalnega obdobja.

  Bruselj – Po doseženem dogovoru z ministri EU bodo poslanci Evropskega parlamenta glasovali o 12-mesečnem podaljšanju sheme EU digitalnega COVID potrdila katerega veljavnost se izteče 30.junija. S podaljšanjem želijo EU državljanom omogočiti prosto gibanje, tudi v primeru pojava novih različic. 

  Bruselj – Poslanci Evropskega parlamenta bodo v kontekstu vojne v Ukrajini razpravljali o odnosih med rusko vlado in evropskimi strankami skrajne desnice in levice.

  Bruselj – Predsednica Evropskega parlamenta Roberta Metsola bo nagovorila voditelje držav in vlad EU, ki se bodo v Bruslju zbrali na zasedanju Evropskega sveta. V ospredju zasedanja bodo vojna v Ukrajini, gospodarska vprašanja in konferenca o prihodnosti Evrope. Po nagovoru bo imela predsednica novinarsko konferenco (okoli 15.30 ure).

 • 9. junij 2022
 • 10.00-Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se bo udeležil slavnostne akademije ob 150-letnici zadružništva v Sloveniji in 50. obletnici ponovne ustanovitve Zadružne zveze Slovenije. Predsednik republike bo na prireditvi slavnostni govornik. Predsednik Pahor bo Zadružni zvezi Slovenije ob 150-letnici organiziranega zadružništva na Slovenskem in 50. obletnici ponovne ustanovitve Zadružne zveze Slovenije vročil zahvalo predsednika Republike Slovenije za nenadomestljivo vlogo pri razvoju slovenskega podeželja in za skrb za povezovanje ljudi, ki s podeželjem živijo. Grand hotel Union, Miklošičeva cesta 1, Ljubljana.

  10.00- Vlada Republike Slovenije se bo  sestala na 3. redni seji. Fototermin ob začetku seje. Sejna dvorana Vlade RS, Gregorčičeva 25, Ljubljana

  10.00- Skupnost občin Slovenije, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije in Slovensko konservatorsko društvo organiziramo posvet na temo obnovljivih virov energije na objektih kulturne dediščine, ki ga bomo popestrili s primeri dobrih praks lokalnih skupnosti. Sodelovali bodo strokovnjaki s področja kulturne dediščine, predstavniki občin in strokovnjaki za energetske sanacije. Posvet bo odprl aktualno področje energetskih sanacij objektov pod varstvom kulturne dediščine in številne izzive, pred katere so, kot njihove lastnice, postavljene tudi občine. Posvet bo potekal v Gradu Slovenska Bistrica.

  11.00- Novinarska konferenca pred 28. kolesarsko dirko Po Sloveniji, ki se bo 17. junija 2022 ustavila tudi v Celju. 28. mednarodna kolesarska dirka Po Sloveniji bo letos med 15. in 19. junijem. Celje bo v središču kolesarske javnosti v petek, 17. junija, ko bo cilj na Starem gradu Celje. Tisti dan bo start v Žalcu, etapa pa bo potekala čez več občin Savinjske regije. Po vzponu čez Svetino na Celjsko kočo bo sledil spust v Celje in nato zaključni vzpon na Stari grad Celje. Na novinarski konferenci bodo govorili župan Mestne občine Celje Bojan Šrot, župan Občine Žalec Janko Kos in direktor dirke Po Sloveniji Bogdan Fink . Na dogodku bo prisoten tudi ambasador Celja za dogodek kolesarske dirke Po Sloveniji, Tone Tiselj in župani sosednjih občin Savinjske regije, vključenih v etape 28. kolesarske dirke po Sloveniji, ki bodo na voljo za izjave po uradnem delu dogodka. Novinarska konferenca bo na Starem gradu Celje.

  17.00- Odprtje občasne razstave BOŽO ŠTAJER: SVET SOLIN. Muzej novejše zgodovine Slovenije hrani bogato zapuščino fotografskega mojstra Boža Štajerja. V Muzeju solinarstva bo na ogled sklop fotografij, ki jih je omenjeni fotograf posnel v piranskih solinah leta 1954. Odprtju bo sledilo predavanje Piranske soline nekoč in danes. Pomen solin skozi čas in varovanja solinarske dediščine bo predstavil Matjaž Kljun iz Zavoda za varstvo kulturne dediščine, OE Piran. Razstava bo na ogled do oktobra 2022.  V Muzeju solinarstva v Sečoveljskih solinah

  19.00- Zaključni dogodek izbora za AmCham top potencial leta 2022, kjer bodo priča novemu valu navdiha in motivacije. Na dogodku bodo spoznali superfinaliste in na zabaven način preverili iznajdljivost mladih liderjev. Žarometi bodo osvetlili njihove top vodstvene sposobnosti, skupaj pa se bomo odločili, kdo si bo prislužil prvo mesto na zmagovalnem odru - naslov ambasadorja ali ambasadorke naslednje generacije AmCham Young Professionals™.V Rotondi, Dunajska cesta 167. Ljubljana

 • 19. maj 2022
 • Varšava- Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se bo do sobote, na povabilo predsednika Republike Poljske Andrzeja Dude mudil na uradnem obisku na Poljskem. Gre za nadaljevanje rednega dialoga med državama na najvišji politični ravni, z obiskom pa bo obeležena tudi 30. obletnica diplomatskih odnosov med državama.

  program:

  12.50- Prihod predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja pred poslopje Univerze v Varšavi, kjer ga pričaka in pozdravi rektor univerze Alojzy Nowak, fototermin predsednika Republike Slovenije in rektorja Univerze pred zastavami (preddverje Senatne dvorane), kratek pogovor predsednika Republike Slovenije z rektorjem univerze (rektorjeva pisarna),

  13.00 - 15.30- pogovor predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja s študenti varšavske univerze na temo »Let's talk about Europe« (Senatna dvorana), potek dogodka: pozdravne besede rektorja, uvodni nagovor predsednika Republike Slovenije, pogovor s študenti, po zaključku predavanja srečanje s študenti slovenistike na varšavski univerzi dogodek moderira kancler Univerze v Varšavi  Robert Grey, fototermin za uradne fotografe.

  9.30- Repertoarno sezono na Velikem odru SNG Drama Ljubljana zaokrožujejo s krstno uprizoritvijo najnovejše igre mednarodno uveljavljene in večkrat nagrajene hrvaške dramatičarke Tene Štivičić Kabaret Kaspar. Igra je nastala po naročilu SNG Drama Ljubljana in v tesnem sodelovanju z režiserjem in skladateljem Marjanom Nečakom. Ob njem avtorsko ekipo sestavljajo prevajalka in dramaturginja Darja Dominkuš, scenografinja Urša Vidic, kostumografinja Jelena Proković, avtor videa Marin Lukanović, lektorica Tatjana Stanič, koreograf Klemen Janežič, oblikovalec luči Borut Bučinel ter asistent režiserja Žiga Hren in asistentka kostumografinje Saša Dragaš. V uprizoritvi igrajo Barbara Cera, Saša Tabaković, Iva Babić, Pia Zemljič, Uroš Fürst, Benjamin Krnetić, Nina Valič, Klemen Janežič in Janez Škof. Ob tej priložnostsi bodo pripravili  novinarsko konferenco, Drama Kavarna. Erjavčeva 1, Ljubljana

  15.00- Tiskovna konferenca pred začetkom Mednarodne atletske lige Telekom Slovenije 2022, ki se bo začela 24. maja z atletskim mitingom na Ptuju, le štiri dni kasneje pa bo potekal še miting v Slovenski Bistrici. Prisotni bodo predsednik AZS Roman Dobnikar ter predstavniki organizatorjev. Tiskovna konferenca bo na sedežu Atletske zveze Slovenije, Letališka 33c,  Ljubljana
   

 • 12. maj 2022
 • 11.00- Vlada  se bo sestala na 123. redni seji (fototermina ob začetku seje vlade ne bo), Kongresni center na Brdu pri Kranju

  12.00- PRVAčebela je vseslovenski družbeno odgovorni projekt Čebelarske zveze Slovenije in PRVE, v okviru katerega bodo tik pred svetovnim dnem čebel, ki ga obeležujemo 20. maja, že tretjo pomlad zapored vnovič z učnimi čebelnjaki, panji in čebeljimi družinami opremila skupno štiri čebelarska društva, ki s čebelarskimi krožki delujejo na slovenskih osnovnih in srednjih šolah. Na novinarskem srečanju bodo spregovorili predsednik Čebelarskega društva Šmarje pri Jelšah, Albin Babnik, ravnatelj OŠ Šmarje pri Jelšah Mitja Šket in župan občine Šmarje pri Jelšah Matija Čakš. Predstavnikom društev se bodo pridružili tudi mladi čebelarji in mentor krožka. Projekt bosta predstavila tudi Boštjan Noč, predsednik Čebelarske zveze Slovenije in Nataša Hajdinjak, predstavnica  PRVE. pred POŠ Šmarje pri Jelšah- OŠ Kristan vrh, Kristan vrh 40b, 3241 Podplat.

  15.00- 5. redna seja Sveta zavoda UKC Maribor. V sejni sobi Klinike za pediatrijo (stavba 5, vhod 5A, pritličje) Maribor

  17.00- Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se bo udeležil slovesnosti ob odkritju spominske plošče članu predsedstva Republike Slovenije med letoma 1990 in 1992, ustanovitelju in prvemu predsedniku Slovenske kmečke zveze in podpredsedniku Demosa na njegovi domačiji v Zmincu pri Škofji Loki. Predsednik Pahor bo skupaj z županom Občine Škofja Loka Tinetom Radinjo odkril spominsko ploščo in imel na slovesnosti slavnostni govor. Predsednik Pahor je leta 2019, kmalu po smrti Ivana Omana, ki je bil ena osrednjih osebnosti slovenske politične pomladi in ga štejemo med ustanovne očete naše države, po njem poimenoval eno od dvoran v predsedniški palači. Na slovesnost ob poimenovanju dvorane je predsednik Pahor tedaj povabil Omanovo družino. Na pobudo predsednika republike so v predsedniški palači štiri dvorane poimenovane po preminulih očetih naroda, to so dvorana Ivan Oman, dvorana  Jože Pučnik, dvorana  France Bučar in dvorana  Janez Drnovšek. Omanova kmetija, Zminec 12, Škofja Loka

  19.00- Zbirka Miklavža Komelja z naslovom Prva kresnica združuje šest kratkih zgodb, od katerih se vsaka na svoj način dotika prelomov v simbolni organizaciji sveta v različnih časih. V njih je med drugim veliko elementov zgodovine, na primer v zgodbi Svetnikove solze, v kateri je inscenirano srečanje med Galileiem in kardinalom Bellarminom, v zgodbi Heroj, ki ima za ozadje zgodovino slovenske revolucije, ali pa v zgodbi Boginja, ki pripoveduje o usodi kipa boginje Viktorije v rimskem senatu v času razkroja rimskega imperija. Obenem pa je ta zgodovina s svojim spreminjanjem ves čas videna v odnosu do nespremenljive večnosti. Junaki in junakinje teh zgodb, naj bo to otrok, ki prebode oči na fotografiji svojega dedka, ali severnomehiška cirkuška artistka, ki zaradi pandemije ostane brez dela, in celo starejši par, ki hoče skupaj narediti samomor, pa na poti sreča prvo kresnico tistega leta, so v nekaterih trenutkih obdarovani z jasnovidnostjo, s katero prepoznavajo svetlikanja realnega, kar je podano z bogatim jezikom, ki pozna izkušnjo poezije. Skrivnost, ki jo odkrivajo in vzpostavljajo, se navsezadnje imenuje življenje in povezuje očitne in skrivne stvari ter vedno znova zastavlja vprašanja o razmerju med materialnim in duhovnim svetom, med naključji in usodo ter med usodo in svobodo. Dogodek bo moderiral Gorazd  Kocijančič. Trubarjeva hiša literature, Ljubljana

 • 5. maj 2022
 • 12.00- Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se bo udeležil odprtja jubilejne 25. študentske prireditve Škisova tržnica. Predsednik republike bo Škisovi tržnici ob njeni 25-letnici vročil Zahvalo predsednika Republike Slovenije za pomembno vlogo pri povezovanju študentk in študentov iz celotne Slovenije in tujine, za spodbujanje dobrodelnosti in solidarnosti med mladimi ter zavezanost, da postane zgled za trajnostno prireditev. Kardeljeva ploščad, Ljubljana