30.03.2023 ob 13:01
Deli članek
 Izločanje nevarnih proizvodov iz prometa bo hitrejše in učinkovitejše

Bruselj (MOREL)- Evropske poslanke in poslanci so danes s prepričljivo večino 569 glasovi za in 13 vzdržanimi glasovi (proti ni glasoval nihče) podprli spremenjena pravila za varnostneživilskih potrošniških proizvodov. Nova uredba obstoječo direktivo o splošni varnosti proizvodov usklajuje z razvojem digitalizacije in porastom spletnega nakupovanja v zadnjih letih. Slišali smo podatek, da je leta 2021 prek spleta nakupovalo 73 % potrošnikov(v primerjavi s 50 % leta 2014), leta 2020 pa je proizvode iz tretjih držav naročilo 21 % potrošnikov (8 % leta 2014). V skladu z letnim poročilom EU o varnosti (Safety Gate) za leto 2020 je 26 % obvestil o nevarnih proizvodih zadevalo proizvode, ki se prodajajo na spletu, vsaj 62 % pa proizvode, ki prihajajo iz držav, ki niso članice Evropske unije in evropskega gospodarskega prostora.

Evropski potrošnikinaj bi z novimi pravili v prvem letu prihranili približno milijardo evrov, v naslednjem desetletju pa približno 5,5 milijarde evrov. Z zmanjšanjem števila nevarnih proizvodov na trgu se bodo zmanjšali tudi stroški zaradi nesreč, ki jih povzročijo nevarni proizvodi in ki jih je mogoče preprečiti (po ocenah približno 11,5 milijarde evrov na leto), pa tudi stroški zdravstvenega varstva (6,7 milijarde evrov letno).

Da bi zagotovili, da so vsi proizvodi na trgu varni za potrošnike, uredba o splošni varnosti proizvodov vključuje ukrepe, ki zagotavljajo, da se pri ocenah varnosti upoštevajo tudi tveganja za najbolj ranljive potrošnike (na primer otroke), vidiki spola in tveganja za kibernetsko varnost.

Nova uredba uvaja širitev obveznosti gospodarskih subjektov (kot so proizvajalci, uvozniki in distributerji), več pristojnosti organov za nadzor trga in jasne obveznosti za ponudnike spletnih tržnic. Spletne tržnice bodo pri zmanjševanju tveganj sodelovale z nadzornimi organi, ti pa lahko spletnim tržnicam odredijo, da brez nepotrebnega odlašanja, v vsakem primeru pa v dveh delovnih dneh, odstranijo ali onemogočijo dostop do nevarnih proizvodov. Proizvode iz tretjih držav je mogoče dati na trg le, če njihovo varnost nadzoruje gospodarski subjekt s sedežem v Uniji.

Prenovljena zakonodaja bo izboljšala postopek odpoklica proizvodov. Trenutne stopnje vračil so namreč nizke, pri čemer seocenjuje, da tretjina evropskih potrošnikovodpoklicane proizvode še naprej uporablja.

Potrošnike je treba o tem, da je proizvod odpoklican, obvestiti neposredno ter jim ponuditi popravilo, zamenjavo ali vračilo denarja. Potrošniki bodo imeli tudi pravico do vložitve pritožbe aliskupinske tožbe. Informacije o varnosti proizvodov in možnih ukrepih morajo biti na voljo v jasnem in lahko razumljivem jeziku. Sistem hitrega obveščanja o nevarnih izdelkih (portal „Safety Gate“) bo po posodobitvi omogočal učinkovitejše odkrivanje nevarnih proizvodov, hkrati pa bo dostopnejši za invalide.

Poročevalka Dita Charanzová (Renew, Češka) je dejala: “Zahvaljujoč tej zakonodaji bomo zaščitili naše najbolj ranljive potrošnike, zlasti otroke. Leta 2020 je 50% nevarnih proizvodov prišlo s Kitajske. S to zakonodajo smo naredili ključen korak proti tistim, ki v Evropi ne prodajajo varnih proizvodov. Za vsak prodani proizvod mora nekdo v EU prevzeti odgovornost. Nevarne izdelke bo potrebno s spletnih strani odstraniti v dveh dneh. Potrošniki bodo neposredno obveščeni preko elektronske pošte, če so kupili nevaren proizvod. Prav tako bodo imeli možnost zahtevati popravilo, nadomestilo ali vračilo kupnine, če bo izdelek odpoklican s trga. Ko bo ta zakonodaja uveljavljena, bo v Evropi manj nevarnih proizvodov”.

Predlog uredbe mora zdaj uradno potrditi še Svet. Preden bo začel veljati, bo objavljen v Uradnem listu EU. Uredba se bo začela uporabljati 18 mesecev po začetku veljavnosti besedila.(konec)