18.01.2024 ob 13:51
Deli članek
Evroposlanci ne podpirajo Komisije  glede podelitve 10 milijonov evrov Madžarski

Strasbourg (MOREL)- Evropski parlament obsoja namerna, stalna in sistematična prizadevanja madžarske vlade za spodkopavanje temeljnih vrednot Unije. V resoluciji, sprejeti v četrtek s 345 glasovi za, 104 proti in 29 vzdržanimi glasovi, so poslanke in poslanci izrazili veliko zaskrbljenost zaradi nadaljnjega spodkopavanja demokracije, pravne države in temeljnih pravic na Madžarskem, zlasti z nedavno sprejetim tako imenovanim svežnjem za zaščito nacionalne suverenosti, ki se lahko primerja z ruskim „zakonom o tujih agentih“.

Ker Svet ni uporabil postopka iz člena 7(1) (po tem, ko je Parlament leta 2018 aktiviral ta mehanizem), Parlament poziva Evropski svet, naj ugotovi, ali je Madžarska storila „resne in vztrajne kršitve vrednot EU“ v okviru bolj neposrednega postopka iz člena 7(2). Poslanke in poslanci tudi obsojajo dejanja predsednika madžarske vlade Viktorja Orbana, ki je decembra lani blokiral ključno odločitev o reviziji dolgoročnega proračuna EU, vključno s svežnjem pomoči za Ukrajino, „ob popolnem nespoštovanju in kršenju strateških interesov EU ter v nasprotju z načelom lojalnega sodelovanja“. Poslanke in poslanci poudarjajo, da Unija ne sme popuščati pred izsiljevanjem.

Parlament obžaluje odločitev Komisije, ki je sprostila do 10,2 milijarde evrov predhodno zamrznjenih sredstev za Madžarsko, čeprav reforma neodvisnosti sodstva ni bila izvedena, in nedavno podaljšala uporabo ukrepov uredbe o pogojenosti.

Poleg tega poslanke in poslanci obsojajo sporočene sistemske diskriminatorne prakse do akademskih krogov, novinarjev, političnih strank in civilne družbe pri dodeljevanju sredstev. Obžalujejo uporabo postopkov javnega naročanja, manipuliranje z njimi, ponudbe za prevzem s strani vlade in subjektov, ki so povezani s predsednikom vlade, ter uporabo sredstev EU za obogatitev vladnih političnih zaveznikov.

Ukrepe, potrebne za sprostitev sredstev Unije v skladu z različnimi pravili, je treba obravnavati kot enoten sveženj, plačila pa se ne smejo izvršiti, če se na katerem koli področju še vedno pojavljajo pomanjkljivosti. Parlament bo preučil, ali bi bilo treba vložiti tožbo za razveljavitev odločitve o delni odmrznitvi sredstev, in opozarja, da lahko uporabi vrsto pravnih in političnih ukrepov, če Komisija krši svoje dolžnosti varuhinje Pogodb za zaščito finančnih interesov EU.

Glede na ta odprta vprašanja se Parlament sprašuje, ali bo madžarska vlada lahko izpolnila svoje dolžnosti v drugi polovici leta 2024, in opozarja, da bi v primeru nezasednosti položaja predsednika Evropskega sveta te naloge med šestmesečnim predsedovanjem Svetu EU prevzel madžarski predsednik vlade. Poslanke in poslanci pozivajo Svet, naj poišče ustrezne rešitve za ublažitev teh tveganj, in poziva k reformam postopka odločanja v Svetu, da bi odpravili zlorabo pravice veta in izsiljevanja. To je sporočila Saša B. Golob. (konec)