30.03.2023 ob 14:23
Deli članek
F-plini niso dobro znani, vendar imajo velike posledice za naše podnebje

Bruselj (MOREL)- Evropski poslanci so danes na plenarnem zasedanju s 426 glasovi za, 109 proti in 52 vzdržanimi sprejeli stališče o reviziji zakonodajnega okvira EU o emisijah fluoriranih plinov (F-plinov) . Fluorirani toplogredni plini, ki vključujejo fluoroogljikovodike (HFC), perfluoroogljikovodike (PFC), žveplov heksafluorid in dušikov trifluorid, so toplogredni plini, ki jih povzroči človek (GHG) in imajo velik potencial globalnega segrevanja. Uporabljajo se v običajnih napravah, kot so hladilniki, klimatske naprave, toplotne črpalke, protipožarna zaščita, pene in aerosoli. Zajeti so v Pariškem sporazumu skupaj s CO2, metanom in dušikovim oksidom ter predstavljajo približno 2,5 % emisij TGP v EU.

Evropski poslanci želijo hitrejše postopno zmanjševanje fluoriranih ogljikovodikov (HFC) na trgu EU od leta 2039 naprej, s popolno opustitvijo proizvodnje in porabe HFC do leta 2050. Ta cilj bi posodobila pravila uskladil s ciljem podnebne nevtralnosti EU do leta 2050. 

Da bi spodbudili sprejemanje podnebju prijaznih rešitev ter zagotovili varnost za potrošnike in vlagatelje, želijo evropski poslanci okrepiti zahteve, ki urejajo dajanje izdelkov, ki vsebujejo F-pline, na enotni trg EU. Poročilo vključuje posebne datume opuščanja uporabe F-plinov v sektorjih, kjer je tehnološko in ekonomsko izvedljivo prehod na alternative, kot so hlajenje, klimatizacija, toplotne črpalke in električne stikalne naprave. Evropski poslanci želijo tudi boljši nadzor nad nezakonito trgovino s f-plini, tako da bi carinskim organom omogočili zaseg in zaplembo F-plinov, uvoženih ali izvoženih v nasprotju s pravili, v skladu s prihajajočo direktivo o okoljskem kriminalu .

Poročevalec o tej temi Bas Eickhout (Zeleni/EFA, Nizozemska) je dejal: „F-plini niso dobro znani, vendar imajo velike posledice za naše podnebje, saj so zelo močni toplogredni plini. V večini primerov so naravne alternative takoj na voljo. Zato smo glasovali za ambiciozno stališče o popolni opustitvi F-plinov do leta 2050 in v večini sektorjev že do konca tega desetletja. Trgu zagotavljamo jasnost in signal za vlaganje v alternative. Mnoga evropska podjetja so že v ospredju tega razvoja in bodo imela od tega koristi zaradi svojega tržnega položaja in izvoznih priložnosti.« Ko se Svet dogovori o svojem stališču do teh plinov, so poslanci pripravljeni na začetek pogovorov o končni obliki zakonodaje za to področje.(konec)