14.03.2023 ob 13:28
Deli članek
Podnebne spremembe: Evropski poslanci so glasovali za 40-odstotno zmanjšanje izpustov držav članic

Strasbourg (MOREL)-  Nova uredba o porazdelitvi prizadevanj do leta 2030 znižuje najvišjo dovoljeno raven izpustov toplogrednih plinov v državah članicah v prometu, stavbah in kmetijstvu. Poslanke in poslanci Evropskega parlamenta so danes s 486 glasovi za, 132 proti in 10 vzdržanimi glasovi sprejeli revizijo tako imenovane uredbe o porazdelitvi prizadevanj. Uredba za vsako državo članico določa zavezujoče letno zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov v cestnem prometu, pri ogrevanju stavb, v kmetijstvu, malih industrijskih obratih in pri ravnanju z odpadki. Trenutno ureja približno 60 % vseh izpustov v Evropski uniji.

Revidirana zakonodaja na ravni Unije povečuje cilj zmanjšanja izpustov toplogrednih plinov do leta 2023 s 30 % na 40 % v primerjavi z ravnmi iz leta 2005. Prvič doslej morajo tako vse države članice zmanjšati izpuste toplogrednih plinov za 10 % do 50 %. Cilji držav članic za leto 2030temeljijo na stroškovni učinkovitosti in BDP na prebivalca. Države članice bodo morale vsako leto tudi poskrbeti za to, da ne bodo presegle dodeljenih letnih izpustov toplogrednih plinov.

Zakonodaja usklajuje potrebo držav članic po prožnosti, da bodo lahko izpolnile svoje cilje in poskrbele za socialno pravičen prehod, in potrebo po odpravi pomanjkljivosti, da se doseže splošni cilj zmanjšanja izpustov toplogrednih plinov v EU. Poslanke in poslanci so zato določili omejitve glede tega, koliko izpustov lahko države članice prihranijo iz prejšnjih in si izposodijo od prihodnjih let ter v kakšni meri lahko z izpusti trgujejo z drugimi državami članicami.

Komisija želi, da bi države članice odgovarjale za svoje ravnanje, zato bo na zahtevo Evropskega parlamenta nacionalne ukrepe objavila v lahko dostopni obliki.

Poročevalka Jessica Polfjärd (PPE, Švedska) je po glasovanju dejala: „Ta zakonodaja pomeni velik korak naprej na poti do uresničitve podnebnih ciljev Evropske unije. Z novimi pravili za zmanjšanje nacionalnih izpustov bomo dosegli, da bodo k splošnemu cilju prispevale vse države članice, hkrati pa odpravili pomanjkljivosti. S tem bomo tudi poslali jasno sporočilo, da želi Evropska unija na področju konkurenčnih in učinkovitih podnebnih ciljev postati vodilna v svetu.”

Besedilo mora zdaj uradno potrditi še Svet EU, nato pa bo objavljeno v Uradnem listu Evropske unije. Veljati bo začelo 20 dni po objavi.

Uredba o porazdelitvi prizadevanj je del svežnja „Pripravljeni na 55 do leta 2030“, to je načrta Evropske unije, da skladno z evropskimi podnebnimi pravili do leta 2030 zmanjša izpuste toplogrednih plinov za najmanj 55 % glede na ravni iz leta 1990.

To je sporočila Saša B.Golob, predstavnica za stike z mediji evropskega parlamenta. (konec)