02.02.2023 ob 13:56
Deli članek
Politično oglaševanje naj bi bilo bolj nadzorovano in sankcionirano

Bruselj (MOREL) Evropski parlament je na plenarnem zasedanju danes podprl številne spremembe predlaganih pravil o političnem oglaševanju, da bi volitve in referendumi postali preglednejši in odpornejši proti vmešavanju. Parlament je s 433 glasovi za, 61 proti in 110 vzdržanimi podprl pogajalsko stališče, ki ga je predlagal odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov. S potrditvijo na plenarnem zasedanju je Sandro Gozi (Renew, Francija), glavni pogajalec Parlamenta, dobil dovoljenje za začetek pogovorov s predstavniki držav članic, da bi se pravočasno dogovorili o besedilu za evropske volitve leta 2024.

V skladu s spremembami predloga Komisije, ki so jih vnesli poslanke in poslanci Evropskega parlamenta, lahko ponudniki oglasov uporabljajo le osebne podatke, ki so izrecno zagotovljeni za spletno politično oglaševanje. Mikro ciljanje, strategija, ki uporablja podatke o potrošnikih in demografske podatke za prepoznavanje interesov določenih posameznikov, tako ne bi bilo več dovoljeno.Parlament je uvedel še druge spremembe za ureditev ciljnega oglaševanja v širšem smislu, kot je splošna prepoved uporabe podatkov o mladoletnikih.

Poslanke in poslanci predlagajo, da se subjektom s sedežem zunaj EU prepove financiranje političnega oglaševanja v EU. Pri določanju kraja sedeža takega subjekta bi morali ustrezni organi upoštevati, kje se nahaja končni upravljavec tega subjekta.

Poslanke in poslanci so uvedli tudi pomembne spremembe, ki državljanom, organom in novinarjem zagotavljajo enostaven dostop do informacij o političnem oglaševanju. Med drugim se zavzemajo za vzpostavitev spletnega mesta za vse spletne politične oglase in z njimi povezane podatke.

Lažje bi bilo pridobiti informacije o tem, kdo financira oglas, o njegovih stroških in izvoru uporabljenega denarja. Druge informacije, ki bi jih bilo treba prav tako objaviti, vključujejo podatke o tem, ali je bil oglas umaknjen zaradi kršitve pravil, o posebnih ciljnih skupinah posameznikov in o tem, kateri osebni podatki so bili pri tem uporabljeni, ter glede ogledov in odzivov na oglas. Poslanke in poslanci si prizadevajo, da bi novinarjem podelili posebno pravico do pridobivanja takšnih informacij.

Poslanke in poslanci Evropskega parlamenta uvajajo možnost periodičnih kazni, ki se naložijo za ponavljajoče se kršitve, in obveznost velikih ponudnikov oglaševalskih storitev, da v primeru resnih in sistemskih kršitev za 15 dni prekinejo svoje storitve pri določenem naročniku. Komisija bo lahko uvedla minimalne sankcije na ravni EU.

Sprejeto besedilo tudi krepi pristojnosti nacionalnih organov in Evropskemu odboru za varstvo podatkov omogoča, da prevzame preiskavo kršitev in izvrševanje pravil.

Poročevalec Sandro Gozi (Renew, Francija) je v razpravi v sredo dejal: "Preveč je neupravičenega vmešavanja v naše demokratične procese. Kot zakonodajalci smo odgovorni, da se proti temu borimo, hkrati pa moramo zagotoviti, da razprava ostane odprta in svobodna. Kljub govoricam, ki jih širijo velike spletne platforme, ta zakon ne bo uničil političnega oglaševanja. Prav tako ne bo omejeval naše svobode izražanja. Omejil bo le zlorabo političnega oglaševanja."

Kmalu se bodo začeli pogovori med sozakonodajalcema, Parlamentom in predsedstvom Sveta EU, ki zastopa države članice - slednji je svoj pogajalski mandat sprejel decembra 2022. To je sporočila Aleksandra Golob iz predstavništva evropskega parlamenta v Sloveniji. (konec)