17.04.2023 ob 23:20
Deli članek

Strasbourg (MOREL)- V francoskem Strasbourgu je danes evropski parlament začel aprilsko plenarno zasedanje. Poslanci so uvodoma potrjevali dnevni red štiridnevnega zasedanja. V ospredju pozornosti je bila danes  nedvomno razprava o reformi sistema trgovanja z emisijami, vključno z letalskim in pomorskim sektorjem, mehanizmu za prilagajanje meja ogljika in novem skladu za socialno podnebje. 

Parlament v torek glasoval o dogovorih, doseženih z državami EU konec leta 2022 o več ključnih delih zakonodaje, ki so del svežnja „Primerni za 55 leta 2030“ . To je načrt EU za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov (TGP) za vsaj 55 % do leta 2030 v primerjavi z ravnmi iz leta 1990 v skladu z evropsko zakonodajo o podnebju .

Dogovor o reformi sistema trgovanja z emisijami (ETS) povečuje ambicioznost do leta 2030, postopoma odpravlja brezplačne pravice podjetjem in ustvarja ločen nov sistem trgovanja z emisijami II za goriva za cestni promet in zgradbe, ki bo določil ceno za emisije iz teh sektorjev do 2027. Parlament bo glasoval tudi o vključitvi emisij toplogrednih plinov iz pomorskega sektorja v ETS in o reviziji ETS za letalstvo .

V skladu s sporazumom z državami EU bo vzpostavljen mehanizem EU za prilagajanje meja ogljika (CBAM), ki bo zagotovil, da bodo morali uvozniki blaga, zajetega v EU ETS, plačati kakršno koli razliko v ceni med ceno, plačano za ogljik v državi proizvajalki. in cena pravic do ogljika v EU ETS. To bo spodbudilo države nečlanice EU, da povečajo svoje podnebne ambicije, in zagotovilo, da selitev proizvodnje iz EU v države z manj ambicioznimi politikami ne bo ogrozila podnebnih prizadevanj EU in sveta.

Z ločenim dogovorom z državami članicami se ustanovi sklad EU za socialno podnebje, ki zagotavlja, da bo podnebni prehod pravičen in socialno vključujoč. Ranljiva gospodinjstva, mikropodjetja in uporabniki prometa, ki jih še posebej prizadene energetska in prometna revščina, bodo prejeli sredstva iz sklada. Ko bo v celoti vzpostavljen, se bo financiral z dražbo pravic ETS II do zneska 65 milijard EUR, pri čemer bo dodatnih 25 % pokritih z nacionalnimi sredstvi (kar znaša približno 86,7 milijarde EUR). (konec)