14.09.2023 ob 18:29
Deli članek
V uniji se bodo surovine kopale na veliko

Strasbourg (MOREL)- Poslanci evropskega parlamenta so v četrtek sprejeli stališče glede povečanja oskrbe s strateškimi surovinami, ki so ključnega pomena za prehod Unije v trajnostno, digitalno in suvereno prihodnost. Namen akta o kritičnih surovinah je povečati konkurenčnost in samostojnost EU. To bo zmanjšalo birokracijo, spodbudilo inovacije v celotni vrednostni verigi, podprlo mala in srednja podjetja ter spodbudilo raziskave in razvoj alternativnih materialov ter okolju prijaznejše rudarske in proizvodne metode.

Poslanke in poslanci so v svojem pogajalskem stališču pred začetkom pogajanj s Svetom poudarili, da je pomembno zagotoviti strateška partnerstva med EU in tretjimi državami na področju kritičnih surovin, da bi povečali oskrbo v Uniji na podlagi enakopravnosti in s koristmi za vse strani. Pot želijo utreti dolgoročnim partnerstvom s prenosom znanja in tehnologije, usposabljanjem in izpopolnjevanjem za nova delovna mesta z boljšimi delovnimi in dohodkovnimi pogoji ter pridobivanjem in predelavo na podlagi najboljših ekoloških standardov v partnerskih državah.

Poslanke in poslanci se zavzemajo tudi za večji poudarek na raziskavah in inovacijah v zvezi z nadomestnimi materiali in proizvodnimi postopki, ki bi lahko nadomestili surovine v strateških tehnologijah. Želijo določiti cilje krožnosti, da bi spodbudili pridobivanje bolj strateških surovin iz odpadnih proizvodov. Obenem  tudi vztrajajo, da je treba zmanjšati administrativna bremena za podjetja, zlasti mala in srednje velika podjetja.

Poročevalka Nicola Beer (Renew, Nemčija) je po glasovanju povedala: „Zastavljena je pot k evropski suverenosti in konkurenčnosti. Evropski parlament je danes z veliko večino in s podporo različnih političnih skupin sprejel zelo jasno stališče o evropski varnosti oskrbe in tako potrdil močan mandat za pogajanja s Svetom in Komisijo. Osredotočamo se na zmanjšanje birokracije, hitre in enostavne postopke odobritve in na spodbijanje raziskav in inovacij vzdolž celotne verige, pa tudi na ciljane gospodarske spodbude za zasebne vlagatelje v okviru proizvodnje in recikliranja v Evropi. Evropski parlament se posveča tudi vzpostavitvi enakopravnih strateških partnerstev s tretjimi državami. Parlament si bo prizadeval za zaključek pogajanj do letošnjega božiča. Računamo na to, da enako kot mi, predstavniki državljanov, tudi države članice prepoznavajo nujnost in pomen varne in trajnostne oskrbe s kritičnimi surovinami,“ je dodala.

Osnutek zakonodaje je bil sprejet s 515 glasovi za, 34 glasovi proti in 28 vzdržanimi glasovi. Parlament bo zdaj začel pogajanja s španskim predsedstvom Sveta, da bi dosegel dogovor v prvi obravnavi.

Električni avtomobili, sončni kolektorji in pametni telefoni – vsi vsebujejo kritične surovine. Danes je EU odvisna od nekaterih kritičnih surovin. Te so ključne za zeleni in digitalni prehod Unije, zagotavljanje njihove oskrbe pa je ključnega pomena za gospodarsko odpornost Evropske unije, njen vodilni položaj na področju tehnologije in strateško avtonomijo. Spričo ruske agresije proti Ukrajini in vse bolj agresivne kitajske trgovinske in industrijske politike so tudi kobalt, litij in druge surovine postali geopolitični dejavnik .

Zaradi globalnega prehoda na obnovljive vire energije ter digitalizacije gospodarstev in družb naj bi se povpraševanje po teh strateških surovinah v prihodnjih desetletjih hitro povečalo. 

To je sporočila Saša B. Golob, predstavnica za stike z mediji evropskega parlamenta. (konec)