12.12.2023 ob 13:38
Deli članek
Za boljšo oskrbo Unije s strateškimi surovinami

Strasbourg (MOREL)- Evropski poslanci so danes potrdili načrte za boljšo oskrbo Unije s strateškimi surovinami. Akt o kritičnih surovinah bo Uniji pomagal, da bo bolj konkurenčna in suverena. Skrajšal bo upravne postopke, spodbujal inovacije vzdolž celotne vrednostne verige ter podprl mala in srednja podjetja. Spodbudil bo tudi raziskave, razvoj alternativnih surovin in okolju prijaznejše metode rudarjenja in proizvodnje.Zakonodaja bo uvedla ekonomske spodbude ter trdnejši in varnejši poslovni okvir za projekte na področju rudarjenja in recikliranja, postopki za avtorizacijo pa bodo hitrejši in preprostejši.Zakonodaja je bila sprejeta s 549 glasovi za, 43 proti in 24 vzdržanimi glasovi. Po tem, ko jo bo uradno potrdil Svet, bo objavljena v Uradnem listu.

Poslanke in poslanci so med pogajanji o aktu, ki so potekala s Svetom, zahtevali večji poudarek na proizvodnji in surovinah, ki bi lahko nadomestile strateške surovine. Dosegli so določitev ciljev, ki bodo podpirali prizadevanja, da se iz odpadkov pridobivajo bolj strateške surovine. Poudarili so tudi, da je treba skrajšati upravne postopke za podjetja, zlasti za mala in srednja podjetja.

Poslanke in poslanci so poudarili pomen strateških partnerstev med Evropsko unijo in tretjimi državami na področju kritičnih surovin, ki morajo koristiti obema stranema. Z njimi lahko namreč diverzificiramo oskrbo Unije. Dosegli so določitev ukrepov za dolgoročna partnerstva s prenosom znanja in tehnologije, za usposabljanje in izpopolnjevanje za nova delovna mesta z boljšimi delovnimi pogoji in boljšim plačilom ter za pridobivanje in predelavo v skladu z najboljšimi standardi v partnerskih državah.

Pooročevalka Nicola Beer (Renew, Nemčija) je dejala: „Ta zakonodaja je načrt industrijske politike za varno in trajnostno oskrbo s surovinami v Evropi. S ciljno usmerjenimi gospodarskimi spodbudami ustvarjamo varne pogoje za zasebne vlagatelje pri načrtovanju projektov, in sicer z enotnimi kontaktnimi točkami za podjetja ter hitrimi in enostavnimi postopki za avtorizacijo, ki vključujejo jasne roke za nacionalne organe. To bo spodbudilo rudarjenje, predelavo in recikliranje v Evropi.“

Električni avtomobili, sončni paneli in pametni mobilni telefoni vsebujejo kritične surovine, ki so ključnega pomena za zeleni in digitalni prehod Unije. Zagotavljanje oskrbe s kritičnimi surovinami pa je bistvenega pomena za gospodarsko odpornost Unije, njeno vodilno vlogo na področju tehnologije in njeno strateško neodvisnost. Od ruskega napada na Ukrajino in vse bolj agresivne kitajske trgovinske in industrijske politike so kobalt, litij in druge surovine postale tudi geopolitični dejavnik.

Z globalnim premikom k obnovljivim virom energije ter digitalizacijo gospodarstev in družb se bo povpraševanje po teh strateških surovinah v prihodnjih desetletjih močno povečalo.

Franc Bogovič (EPP) je med plenarno razpravo izjavil: "V odboru za regionalni razvoj smo z veseljem podprli poročilo. Podpiramo osnovne cilje: povečan izkop kritičnih surovin v EU, njihova predelava, recikliranje in strateška diverzifikacija na področju različnih držav. Pomembni so: hitrost umeščanja v prostor in upravnih postopkov ter sodelovanje z lokalnimi in regionalnimi skupnostmi. Brez pravočasnega pristopa k slednjim bodo ti cilji težko dosegljivi, zato želimo, da se vsi tisti, ki želijo v prostor umestiti te objekte, oglasijo pri lokalnih skupnostih, zagotovijo dodatno infrastrukturo in nova delovna mesta. Tako bodo ti strateški projekti uspešni v prihodnje."

Zakonodaja odraža več predlogov s konference o prihodnosti Evrope; natančneje, predlog 5 (trajnostna potrošnja, pakiranje in proizvodnja) in predlog 17 (zmanjšanje odvisnosti EU od tujih akterjev v gospodarsko strateških sektorjih). Te pobude se osredotočajo na trajnost, gospodarsko avtonomijo in strateško odpornost sektorjev, ki so bile ključne teme konference.

To je sporočila Saša B. Golob, predstavnica za stike z mediji evropskega parlamenta.(konec)