23.04.2024 ob 17:28
Deli članek
 Pravilnik o premeščanju bremen nova birokratska ovira

Ljubljana (MOREL)- Medtem ko še ni povsem jasno, kaj bo s spremembami pri evidentiranju delovnega časa, obrtnike in podjetnike že skrbi nov pravilnik o zagotavljanju varnosti in zdravja delavcev pri ročnem premeščanju bremen. Ta se bo začel uporabljati 1. avgusta, prve analize pa kažejo, da bo pravilnik prinesel težave zlasti podjetjem z majhnim številom zaposlenih. 

Da je treba poskrbeti za zdravje in varnost zaposlenih na delovnem mestu, je uvodoma poudaril predsednik OZS Blaž Cvar in obenem izrazil skrb, kako se bo pravilnik izvajal v praksi: »Opravili smo analizo v različnih panogah, ki je pokazala, da bo pravilnik o premeščanju bremen prizadel številne panoge, zlasti trgovino, gradbeništvo, vrtnarstvo. Za mala podjetja, kjer je že sedaj težava s pomanjkanjem delovne sile, bo uvedba pravilnika povzročila administrativne in finančne težave. Rotiranje na delovnih mestih, kot je predlagalo ministrstvo za delo, v praksi torej ni izvedljivo.«

Do uvedbe pravilnika je bil kritičen tudi direktor OZS Danijel Lamperger. »Pri sprejemu pravilnika smo se zgledovali po nemškem modelu, a tega smo sprejeli na tipično slovenski način, to je tako, da smo ga zaostrili. Mejne vrednosti, kdaj so obremenitve za delavca previsoke, so pri nas hitreje v rdečem kot v Nemčiji, hkrati pa je pravilnik v Nemčiji zgolj priporočilo, pri nas pa obveznost. Pravilnik je treba zato še pred uveljavitvijo ustrezno spremeniti,« je dejal Lamperger.

Predsednik Cvar je ob robu seje pojasnil tudi dogajanje na današnjem srečanju socialnih partnerjev s predsednikom vlade. »Zaključek sestanka je, da se sprejme protokol, kjer bodo zajete vse naše zahteve glede delovanja ESS. Mi od teh naših zahtev ne bomo odstopili. Če bomo protokol uskladili, potem ostaja upanje, da se bo način delovanja ESS popravil oz. spremenil.« Cvar je dejal, da je zahteva delodajalcev, da se bodo posamezni zakoni, ko se socialni dialog obudi, znova odprli. Gre za zakon o dolgotrajni oskrbi, zakon o čezmejnem opravljanju storitev, zagotovo bo treba spregovoriti tudi o zakonu o evidencah na področju dela in socialne varnosti.

Podpredsednik OZS Peter Pišek pa je v razpravi dejal, da pogreša posluh vlade za gospodarstvo. »Za nas ni pomembno, ali je vlada leva ali desna, za nas je pomembno, da dela v korist gospodarstvu, ki polni državno blagajno.«

Da je treba povedati predsedniku vlade povedati, da tako več ne gre, pa je menil podpredsednik OZS Zoran Simčič. Tudi Bogdan Oblak, predsednik OOZ Logatec, se strinja, da je treba stvari premakniti z mrtve točke. »Samo čakati na to, da bo bolje, ne moremo. Gospodarstvo nima več časa. Že zdaj se ve, na katerih področjih bodo obremenitve gospodarstva.«

Od številnih članov UO OZS je bilo slišati pozive, da je treba pred predsednikom vlade nastopiti ostreje. Zahteve obrti in podjetništva bodo obrtniki in podjetniki sicer predstavili predsedniku vlade in ministrom na 19. Forumu obrti in podjetništva, ki bo 24. maja v Ljubljani. To oje sporočila Mira Črešnar iz OZS. (konec)