17.04.2024 ob 19:46
Deli članek
24. april, slovenski dan brez zavržene hrane

Ljubljana (MOREL)-  Leta 2022 se je količina odpadne hrane zmanjšala za 2 odstotka. Največ, 47 odstotkov, je je nastalo v gospodinjstvih, večina pa je bila predelana v kompostarnah in bioplinarnah.

Slovenski dan brez zavržene hrane letos poteka četrtič. V Sloveniji je leta 2022 nastalo nekaj manj kot 151.000 ton odpadne hrane. 40 % te količine je bilo užitne, preostanek pa so obsegali neužitni deli, kot so kosti in koščice, olupki ter jajčne in druge lupine oz. luščine. Prebivalec Slovenije je v povprečju zavrgel 72 kg hrane. 
V opazovanem letu je največ odpadne hrane nastalo v gospodinjstvih, 47 %. Sledili so gostinstvo in strežba hrane s 37 %, trgovina z živili z 9 % in proizvodnja hrane s 7 %. 
Večina odpadne hrane je bila predelana aerobno v kompostarnah in anaerobno v bioplinarnah, v vsakih po 39 %. V obratih za mehansko-biološko obdelavo (MBO) mešanih komunalnih odpadkov se je pred odlaganjem biološko stabiliziralo 21 % odpadne hrane. Manj kot 1 % celotne količine pa je bil obdelan na druge načine (npr. sežig, ponovno rafiniranje olja in drugi postopki biološke predelave). To so sporočili iz SURS. (konec)