25.02.2023 ob 14:25
Deli članek
Cene kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih, predvsem žit in mleka, precej zrasle 

Ljubljana (MOREL)- Kmetijski pridelki pri pridelovalcih so se lani v primerjavi s predhodnim letom podražili v povprečju za 24,4 odstotka. Cene rastlinskih pridelkov so se dvignile v povprečju za 17,5 %. Najbolj so se podražila žita (za 54,8 %), precej višje so bile tudi cene krompirja (za 38,1 %), predvsem poznega.

Sadje se je v povprečju podražilo za 0,7 %. Na dvig je najbolj vplivala višja cena grozdja za predelavo, podražila pa so se tudi namizna jabolka. Po drugi strani so bile cene zgodnjega sadja precej nižje kot pred enim letom. Industrijske rastline pri pridelovalcih so se podražile v povprečju za 14,3 %, k dvigu pa so največ prispevale višje cene oljnic. Zelenjadnice so bile dražje za 15,8 %, vino pa za 10,0 %.

Cene živali in živalskih proizvodov so se dvignile v povprečju za 29,2 %. V letni primerjavi so se živali za zakol podražile v povprečju za 24,3 %, živalski proizvodi pa za tretjino (33,5 %). Izmed živali za zakol so se najbolj zvišale cene pri govedu, višje pa so bile tudi pri prašičih in perutnini. Mleko pri pridelovalcih se je podražilo v povprečju za 38,9 %. Za skoraj četrtino je zrasla tudi cena jajc (za 24,2 %). To so sporočili iz SURS. (konec)