19.05.2023 ob 18:22
Deli članek
Cene v gostilnah in nepremičnine najbolj poskočile

Ljubljana (MOREL)-  V primerjavi z zadnjim četrtletjem lani so bile višje za 3,1 %. Najbolj so se podražile storitve v poslovanju z nepremičninami. V primerjavi s 1. četrtletjem lani pa so bile višje za 9,0 %. Najbolj so se podražile storitve v gostinstvu.

Cene storitev pri proizvajalcih so se na četrtletni ravni zvišale za 3,1 % (v zadnjem četrtletju 2022 za 0,5 %). Najizraziteje so se dvignile v poslovanju z nepremičninami (za 7,6 %), sledile so druge raznovrstne poslovne dejavnosti (za 4,9 %). Storitve v strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnostih so se podražile za 4,4 %, v prometu in skladiščenju za 2,2 %, v gostinstvu za 1,9 % ter v informacijskih in komunikacijskih dejavnostih za 1,3 %.
V primerjavi s 1. četrtletjem prejšnjega leta so bile cene storitev višje za 9,0 %. Po posameznih področjih dejavnosti so najbolj zrasle v gostinstvu (za 13,5 %) in v poslovanju z nepremičninami (za 11,8 %). Nekoliko manj so se zvišale cene v prometu in skladiščenju (za 10,2 %). Znotraj tega področja so v dejavnosti vodni promet cene storitev upadle, in sicer za 47,4 %. Pri drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih smo zaznali dvig za 10,0 %, v strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnostih za 6,8 % ter v informacijskih in komunikacijskih dejavnostih za 6,1 %. To so sporočili SURS. (konec)