06.09.2023 ob 08:35
Deli članek
Delež ločeno zbranih komunalnih odpadkov velik

Ljubljana (MOREL)-  V primerjavi z 2. četrtletjem lani je bilo zbranih precej manj mešanih komunalnih odpadkov, zaradi česar se je delež ločeno zbranih odpadkov povišal. Količina odloženih komunalnih odpadkov je bila kljub temu večja.

V primerjavi z 2. četrtletjem lani:

  •  skupno zbranih za 8 % več odpadkov,
  •  za 2 % manj zbranih komunalnih odpadkov,
  •  za 20 % manj zbranih mešanih komunalnih odpadkov,
  •  za skoraj 5 odstotnih točk višji delež ločeno zbranih komunalnih odpadkov,
  •  za 18 % več odloženih komunalnih odpadkov.

Skupno je bilo zbranih nekaj več kot 2,8 milijona ton odpadkov ali za 8 % več kot v istem četrtletju lani. Razlika je nastala zaradi večje količine gradbenih odpadkov, medtem ko je bilo komunalnih odpadkov zbranih za nekaj manj kot 2 % manj (260.000 ton). V primerjavi z 2. četrtletjem lani je bilo za recikliranje predvidenih za približno 6 % več odpadkov, 867.000 ton, od tega okrog desetina v kompostarnah in bioplinarnah. Količina odpadkov, predvidenih za sežig za energetske namene, je upadla za skoraj tretjino, na okrog 24.000 ton, količina odpadkov, predvidenih za predelavo po postopku zasipanja, se je povečala za desetino, in sicer predvsem zaradi več zbranih gradbenih odpadkov. Odloženih je bilo nekaj manj kot 43.000 ton odpadkov, kar je skoraj 3 % več.
Izrazito se je zmanjšala količina zbranih mešanih komunalnih odpadkov, in sicer za petino, ob tem pa je bilo zbranega papirja in papirnate embalaže več za 17 %, lesa in lesene embalaže za 20 % in kosovnih odpadkov za 35 %. Ločeno smo tako zbrali nekaj več kot 77 % komunalnih odpadkov, medtem ko smo jih v 2. četrtletju lani nekaj manj kot 73 %. Količina odloženih komunalnih odpadkov se je povečala za okrog 18 %, na 18.000 ton. To so sporočili iz SURS. (konec)