18.04.2024 ob 20:09
Deli članek
Delež površin, namenjenih ekološkemu kmetovanju, večji

Ljubljana (MOREL)- V desetih letih se je delež površin kmetijskih zemljišč v uporabi ekoloških kmetij in kmetij v preusmeritvi povečal za 3,8 odstotne točke in je v 2022 znašal 11,1 odstotkov vseh kmetijskih zemljišč v uporabi. 

Količina lesne zaloge se v primerjavi z letom 2021 ni spremenila in je znašala 303,5 m3 na hektar. Tudi delež kmetijskih površin v uporabi (glede na celotno površino Slovenije) je ostal enak pri 23,7 %. Delež površin kmetijskih zemljišč, uporabljenih za ekološko kmetovanje ali preusmeritev vanj, se je povečal za 0,3 odstotne točke in je znašal 11,1 % vseh kmetijskih zemljišč v uporabi. Leta 2017 je njihov delež obsegal 9,6 %, medtem ko je bil pet let prej 7,3-odstoten. Po drugi strani pa se je delež akvakulture v 2022 na letni ravni zmanjšal za 0,3 odstotne točke, na 93,8 %. To so sporočili iz SURS.(konec)