25.05.2023 ob 10:47
Deli članek
Domačih turistov manj kot lani, tujih pa več

Ljubljana (MOREL)- V četrtem letošnjem mesecu so imeli turistični nastanitveni obrati 440.000 prihodov turistov ali 17 odsottkov več kot leto prej. Prenočitev je bilo nekaj več kot milijon oz. za 13 odstotkov več kot lani. Turisti so največkrat prenočili v občinah Ljubljana, Piran in Bled. 

Turistični nastanitveni obrati so poročali o 116.000 prihodih domačih turistov (za 27 % manj kot aprila lani) in 310.000 njihovih prenočitvah (za 22 % manj). Domači turisti so ustvarili 30 % vseh prenočitev, največ v občinah Piran, Brežice in Moravske Toplice.

Prihodov tujih turistov je bilo nekaj več kot 324.000 oz. za 48 % več kot pred letom dni. Ustvarili so približno 737.000 prenočitev oz. za 39 % več kot lani. Največkrat so prenočili v občinah Ljubljana, Piran in Bled. Tuji turisti so prispevali 70 % vseh prenočitev v aprilu. 

V nastanitvenih obratih v zdraviliških občinah je bilo ustvarjenih skoraj 239.000 prenočitev oz. 23 % vseh, največ v občini Brežice. Sledile so obmorske in gorske občine (iz vsake po 21 % vseh prenočitev) ter Ljubljana (18 %). Domači turisti so imeli največ prenočitev v zdraviliških občinah, tuji pa v gorskih.

Domači in tuji turisti so največ prenočitev ustvarili v hotelih (542.100 prenočitev oz. 52 % vseh), sledili so zasebne sobe, apartmaji in hiše (21 %). To so sporočili iz SURS. (konec)