02.09.2023 ob 08:28
Deli članek
Ekonomsko najpomembnejša tuja notranja podjetja pod nadzorom Nemčije, Avstrije in Švice

Ljubljana (MOREL)-  Največ tujih notranjih podjetij v Sloveniji, skupno skoraj polovica vseh, je bilo pod nadzorom Italije, Srbije, Ruske federacije, Avstrije in Hrvaške. Pod nadzorom Nemčije, Avstrije in Švice so delovala podjetja, ki so bila ekonomsko najpomembnejša, saj so ustvarila največ dodane vrednosti (skupno več kot tretjino celotne dodane vrednosti, ustvarjene v Sloveniji). Z vidika zaposlovanja so bila zaradi velikega števila zaposlenih poleg omenjenih držav pomembna še velika podjetja pod nadzorom Hrvaške in Francije.

Tuja notranja podjetja v Sloveniji so, čeprav jih je bilo razmeroma malo, gospodarsko zelo pomembna. V opazovanem letu so k celotni dodani vrednosti, ustvarjeni v Sloveniji, prispevala več kot četrtino (27,3 %). Prav tako so zaposlovala več kot četrtino (26,9 %) vseh zaposlenih oseb, ustvarila več kot četrtino (27,4 %) investicij in tretjino (32,9 %) vseh prihodkov od prodaje v Sloveniji.