25.02.2023 ob 14:41
Deli članek
Industrijski proizvodi se še vedno dražijo

Ljubljana (MOREL)-  Januarja so bile cene industrijskih proizvodov pri proizvajalcih višje na mesečni (za 1,2 %) in letni ravni (za 18,2 %). V enem letu so se cene zvišale v vseh opazovanih dejavnostih.

Industrijski proizvodi so se v primerjavi z decembrom podražili za 1,2 %. Cene proizvodov za prodajo na domačem trgu so se dvignile za 1,5 %, za prodajo na tujih trgih pa za 0,9 %. Natančneje, na trgih držav v evrskem območju so zrasle za 1,0 %, na trgih držav zunaj evrskega območja pa za 0,5 %. 

Energenti so se podražili za 2,7 %, surovine za 1,2 %, proizvodi za široko porabo za 1,1 % in proizvodi za investicije za 0,8 %. 

Najbolj so se zvišale cene v proizvodnji drugih vozil in plovil (za 7,6 %), sledile so podražitve v oskrbi z električno energijo (za 4,4 %), proizvodnji oblačil (za 3,7 %) ter tiskarstvu in razmnoževanju posnetih nosilcev zapisa (za 3,7 %). Najizraziteje so se cene znižale v proizvodnji koksa in naftnih derivatov (za 2,8 %), sledile so pocenitve v proizvodnji farmacevtskih surovin in preparatov (za 0,9 %) ter proizvodnji drugih strojev in naprav (za 0,5 %). 

V enem letu so se industrijski proizvodi podražili za 18,2 %. Cene za prodajo na domačem trgu so se zvišale za 22,1 %, za prodajo na tujih trgih pa za 14,3 %, in sicer so se na trgih držav v evrskem območju dvignile za 14,4 %, zunaj evrskega območja pa za 14,0 %.

Podražili so se energenti (za 79,2 %), surovine (za 17,4 %), proizvodi za široko porabo (za 14,3 %) in proizvodi za investicije (za 9,4 %). 

Cene so se najbolj dvignile v oskrbi z električno energijo (za 101,7 %), sledile so podražitve v proizvodnji koksa in naftnih derivatov (za 42,6 %), proizvodnji papirja in izdelkov iz papirja (za 32,9 %) ter proizvodnji živil (za 24,9 %). Upada cen nismo zaznali v nobeni dejavnosti. To so sporočili iz SURS. (konec)