06.02.2024 ob 10:39
Deli članek
Inflacija se umirja

Ljubljana (MOREL) - Cene življenjskih potrebščin so se v letu dni v povprečju dvignile za 3,3 odstotka. Na mesečni ravni pa so zimske razprodaje oblačil in obutve največ prispevale k deflaciji, znašala je 0,6 odstotka. Na letni ravni smo imeli v januarju 3,3-odstotno inflacijo (v istem mesecu prejšnjega leta 10,0-odstotno).
V letu dni so se storitve v povprečju podražile za 4,6 %, blago pa za 2,7 %. Cene blaga dnevne porabe in poltrajnega blaga so se zvišale za 3,9 % oz. 2,1 %, medtem ko so se cene trajnega blaga znižale za 1,3 %.
K letni inflaciji so največ, 0,6 odstotne točke, prispevale višje cene hrane in brezalkoholnih pijač (za 3,2 %). S po 0,5 odstotne točke vpliva so sledile podražitve iz skupin stanovanje, voda, električna energija, plin in drugo gorivo (za 3,6 %) ter zdravstvo (za 9,4 %).
V nasprotju s prejšnjima dvema letoma smo v letošnjem januarju zopet zaznali upad cen. Te so se na mesečni ravni v povprečju znižale za 0,6 %.Mesečno rast cen so znižale zimske razprodaje.  To je bila predvsem posledica nižjih cen oblačil in obutve, ki so se ob sezonskih razprodajah pocenili za 8,3 % in k deflaciji prispevali 0,6 odstotne točke. Po 0,2 odstotne točke so dodale pocenitve pogonskih goriv (bencin je bil cenejši za 4,7 % in dizel za 4,5 %) ter počitniških aranžmajev v tujini (za 12,0 %). Opazno so se znižale tudi cene zemeljskega plina (za 9,7 %); njihov prispevek k deflaciji je bil 0,1 odstotne točke.
Po drugi strani je mesečno deflacijo za 0,2 odstotne točke znižala 5-odstotna podražitev električne energije. Po 0,1 odstotne točke so prispevale še višje cene toplotne energije (za 7,7 %), počitniških aranžmajev doma (za 4,1 %) in mesa (za 1,3 %). To so sporočili iz SURS. (konec)