20.06.2024 ob 18:23
Deli članek
Izdanih manj gradbenih dovoljenj za stavbe kot aprila

 

Ljubljana (MOREL)- Maja je bilo izdanih za 5 odstotkov manj gradbenih dovoljenj za stavbe kot v mesecu pred tem. Za stanovanjske stavbe jih je bilo izdanih za 1 odstotek, za nestanovanjske stavbe pa za 7 odstotkov manj. 

Čeprav je bilo izdanih manj gradbenih dovoljenj za stavbe, je bila njihova površina za 14 % večja od površine stavb, predvidenih z gradbenimi dovoljenji, izdanimi v aprilu. Površina stavb bo večja predvsem zaradi načrtovane gradnje večjih stavb splošnega družbenega pomena, industrijskih in skladiščnih stavb. Pri nestanovanjskih stavbah bo tako večja za 44 %, medtem ko se bo pri stanovanjskih stavbah zmanjšala za 10 %, predvsem zaradi tega, ker je bilo v maju izdanih za več kot tretjino manj gradbenih dovoljenj za večstanovanjske stavbe. 
Z gradbenimi dovoljenji za stavbe, izdanimi v maju, je predvidena gradnja 363 stanovanj, to je za 9 % manj stanovanj kot mesec prej. V enostanovanjskih stavbah je načrtovanih 173 stanovanj ali za 3 % več, v večstanovanjskih stavbah pa 130 ali za 44 % manj. 60 stanovanj je načrtovanih v stavbah za posebne družbene skupine. Stanovanja v enostanovanjskih stavbah bodo merila povprečno 165 m2, v večstanovanjskih stavbah pa povprečno 71 m2.  
Največ novih stanovanj je bilo predvidenih v pomurski statistični regiji, 83 ali 23 % vseh. Sledile so savinjska s 76 stanovanji (21 % vseh), podravska z 49 in osrednjeslovenska statistična regija z 48 stanovanji (vsaka po 13 % vseh). V drugih regijah je bilo načrtovanih manj stanovanj, najmanj v posavski statistični regiji, le eno stanovanje. To so sporočili iz SURS.(konec)