20.02.2024 ob 14:07
Deli članek
Izdanih manj gradbenih dovoljenj za stavbe kot decembra

 

Ljubljana (MOREL)- Število januarja izdanih gradbenih dovoljenj za stavbe se je na mesečni ravni zmanjšalo za 6 odstotkov; pri stanovanjskih je upadlo za 1 odstotek, pri nestanovanjskih pa za 11 odstotkov. Skupna površina načrtovanih stavb je znašala približno 144.000 m2 ali za 25 % manj od načrtovane v mesecu pred tem. Pri stanovanjskih stavbah bo manjša za 32 % – predvsem zaradi načrtovane gradnje manjših tri- in večstanovanjskih stavb, v katerih je bilo januarja predvidenih 77 stanovanj, decembra pa 309 –, pri nestanovanjskih pa za 13 %. Dve tretjini stanovanjskih površin sta načrtovani v enostanovanjskih stavbah; pri načrtovanih nestanovanjskih stavbah pa bo največ površine (47 %) namenjene industrijskim in skladiščnim stavbam. 
Z gradbenimi dovoljenji za stavbe, izdanimi v januarju, je predvidena gradnja 335 stanovanj; to je za 44 % ali 268 stanovanj manj kot v predhodnem mesecu. Na upad je vplivalo predvsem manjše število načrtovanih stanovanj v tri- in večstanovanjskih stavbah: januarja jih je bilo predvidenih 77, decembra pa 309. Stanovanja v večstanovanjskih stavbah bodo povprečno merila 95 m2,  v enostanovanjskih stavbah pa 170 m2. 
Po številu načrtovanih stanovanj je bila na prvem mestu osrednjeslovenska statistična regija s 86 stanovanji ali 26 % vseh; 62 stanovanj ali 19 % vseh je bilo predvidenih v podravski statistični regiji, 49 ali 15 % vseh pa v savinjski statistični regiji. V drugih regijah jih je bilo načrtovanih manj (najmanj v zasavski statistični regiji, 3 stanovanja). To so sporočili iz SURS. (konec)