21.03.2024 ob 07:17
Deli članek
Izdanih manj gradbenih dovoljenj za stavbe kot mesec prej

Ljubljana (MOREL)- Število februarja izdanih gradbenih dovoljenj za stavbe se je na mesečni ravni zmanjšalo za 30 odstotkov: pri stanovanjskih je upadlo za 36 odstotkov, pri nestanovanjskih pa za 23 odstotkov. 

Skupna površina načrtovanih stavb bo merila nekaj več kot 123.500 m2 ali za 14 % manj od načrtovane v januarju. Površina stanovanjskih stavb bo manjša za 19 %, površina nestanovanjskih stavb pa za 9 %.
Z gradbenimi dovoljenji za stavbe, izdanimi februarja, je predvidena gradnja 327 stanovanj; to je za 2 % manj kot mesec prej. V enostanovanjskih stavbah je načrtovanih 136 stanovanj ali za 36 % manj, v večstanovanjskih stavbah pa 191 ali za 61 % več. Stanovanja v enostanovanjskih stavbah bodo merila povprečno 164 m2, tista v večstanovanjskih stavbah pa povprečno 70 m2.   
Največ novih stanovanj je bilo predvidenih v osrednjeslovenski statistični regiji, 164 ali polovica vseh. Sledili sta podravska s 43 stanovanji in gorenjska z 41 stanovanji (vsaka po 13 % vseh). V preostalih regijah jih je bilo načrtovanih manj, najmanj v zasavski statistični regiji (3 stanovanja). To so sporočili iz SURS.(konec)