17.01.2023 ob 08:11
Deli članek
Kadrovske rošade v nadzornem svetu Petrola

Ljubljana (MOREL)- Manj kot mesec dni od zadnje skupščine se bodo prihodnji ponedeljek delničarji družbe Petrol, d.d., na zahtevo Republike Slovenije in Slovenskega državnega holdinga, d.d. (SDH), odločali o odpoklicu in izvolitvi nadomestnega člana nadzornega sveta. Na zahtevo družb Vizija holding  d.o.o., in Vizija holding ena d.o.o., pa bodo ponovno prisluhnili tudi poročilom uprave in nadzornega sveta, spričo težav družbe zaradi regulacije cen energentov. Podobno kot za predhodno skupščino, je Vseslovensko združenje malih delničarjev (VZMD) tudi tokrat podal nasprotni predlog, s katerim seznanitveni sklep dopolnjuje z navodili Upravi, naj delničarje »skladno z 221. členom Zakona o gospodarskih družbah, preko javnih objav sproti, v ne več kot dvo-mesečnih presledkih - seznanja o aktivnostih in rezultatih družbe, v zvezi z vplivi regulacije cen naftnih derivatov, plina in elektrike na tekoče poslovanje družbe/skupine Petrol.«

V VZMD ob tem upajo, da bo predsedujoči skupščini – tudi tokrat je predlagan Uroš Pogačnik (odvetnik in direktor Odvetniške družbe Čeferin, Pogačnik, Novak, Koščak in partnerji) – dopustil glasovanje o takšnem  nasprotnem predlogu, saj se je na decembrski skupščini - kljub dejstvu da Petrolu grozi enormno oškodovanje in je tudi javno objavil Nasprotna predloga VZMD - »osebno« odločil, da slednja »zavrže«! Na skupščini bosta VZMD ponovno zastopala člana strokovnega sveta Zlatko Jenko in  Jožko Čuk, ki ju delničarji lahko pooblastijo v okviru organiziranega zbiranja pooblastil.  Jenko in  Čuk bosta - na podlagi dodatnih pojasnil in nasprotnih predlogov tudi na sami skupščini - glasovala po lastni presoji, medtem ko bo preostalih 8 predlaganih pooblaščencev glasovalo ZA vse prvotno predlagane sklepe. To so sporočili iz VZMD.(konec)